I. Acta personalia
     
Az egri érseki főegyházmegye kötelékébe tartozó papok személyi, fegyelmi és hagyatéki ügyei: ajánlás, pályázat, kirendelés, áthelyezés, beiktatás a javadalom birtokába, felmentés. Perenkívüli fegyelmi ügyek, fegyelmi panaszok és tanukihallgatások. (Fegyelmi perek a szentszéki perek közt találhatók.) Kölcsönügyek. Végrendelet és annak végrehajtása, hagyatéki ügyek, hagyatéki leltár. Gyakran kizárólag csak hagyatéki ügyeket találunk a személyi ügycsomókban. A személyi iratok kora sem a raktári csomók jelzőcéduláin, sem jelen leltárban nincs feltüntetve. A papok életkora, illetve müködési ideje a sokszor hiányos, csupán az elhalálozást követő hagyatéki  eljárási iratokból meg nem állapítható, erre nézve az egyházmegyei névtár szolgáltat adatokat. Igen tág korrmegjelöléssel annyit lehet mondani, hogy az acta personalia minden csomója az 1805-1923 közötti időszakra és csak az elhalt papokra vonatkozik, az élő papok személyi iratait az érseki iroda kezeli. Az érsekek személyi iratai az Acta meritum archiepiscopus címszava alatt találhatók.
Raktári szám: Név:  
352 Alavander Franciscus Adányi Josephus
  Alberty Josephus Adamovics Josephus
  Almásy Josephus Aczél Josephus
  Albert Franciscus Agáczi Joannes
  Albrecht Franciscus  
353 Amberger (Hegyaljai) Carolus Ambrosovszky Michael
  Ambrosy Eustachius Ambrus Ladislaus
  Ambrus Stephanus Antoni Ernestus
354 Ardényi Ladislaus Aszalay Ladislaus
  Asztalos Josephus Atlasz Joannes
  Azlen Aemilius Ácz Georgius
  Árvay Laurentius Auwender Andreas
355 Babics Josephus Babics Joannes
  Bachó Josephus Bacskády Ludovicus
  Bacskády Ludovicus Babik Josephus
356 Bakó Eugenius Bakoss Antonius
  Balássy Franciscus Balajthy Ladislaus
357 Ballagó Andreas Baloghy Josephus
  Balogh Joannes Baranyay Georgius
358 Bakay Ignatius  
359 Bartakovics Adalbertus  
360 Balássy Joannes Balázs Michael
  Balázs Paulus Balla Josephus
  Balla Mathias  
361 Barsy Josephus B. Barkóczy Ladislaus
  Bartalos Julius Barta Andreas
  Barbarits Franciscus Barcsák Alexander
  Barcsák Michael  
362 Bardóczy Josephus Bartányi Carolus
  Bartók Stephanus Bartonik Felix
  Bathó Joannes Bartsik Joaanes
363 Bábás Franciscus Bán Josephus
  Bán Joannes Bánótzy Joannes
  Bányász Alexander Baráczius Josephus
  Baranyai Josephus Bárány Franciscus
364 Bárdosy Joannes Bárdossy Michael
  Bárdos Michael Bárdos Paulus
  Bárdy Michael Barkassy Paulus
  Bátor Josephus  
365 Bátory Michael Begovcsevich Robertus
  Beiner Ladislaus Béla Josephus
  Bellágh Andreas Belky Josephus
366 Bella Josephus Belley Andres
  Beller Josephus Bencsik Josephus
  Bencze Ladislaus Bene Franciscus
  Bene Michael Beniczky Colomannus
  Bentsik Andreas  
     
367 Bednarik Franciscus Benkő Vincentius
  Benőfy (Brujman) Samuel Bercsényi Georgius
  Berényi Alexander Berényi Thomas
368 Bereczky (Nagy) Franciscus Bertók Stephanus
  Bernát Joannes Berthóty Antonius
  Berthóty Benjaminus Betsky Franciscus
     
369 Bejczy Stephanus Begovcsevich Ladislaus
  Bejczy Stephanus Békény Mauritius
  Berzeviczky Antonius  
370 Berzeviczky Clemens Besze Ignatius
  Bezzegh Andreas Bigosch Paulus
  Bindász Joannes Birgmeyer Victor
  Biró Alexander Biró Franciscus
  Biró Michael  
371 Bittó Sebastianus Bydeskuthy Julius
  Blaskó Stephanus Blaskovits Andreas
  Blazsejovszky Franciscus Blickhardt Theodorus
372 Boda Vendelinus Bodnár Josephus
  Bodnár Michael Bodó Carolus
  Bódy Innocentius Bódy Jacobus
373 Boer Joannes Bogács Joannes
  Bogács Ludovicus Bogscha Franciscus
  Bognár Joannes Boldizsár Andreas
  Boldizsár Benedictus Bolchevich Josephus
  Boldoghy Ladislaus  
374 Bollók Michael Böhm Joannes
  Boros Paulus Boros Joannes
  Boros Stephanus  
375 Borzovits Andreas Bosnyák Mathias
  Botsy Joannes Botka Josephus
  Botka Joannes Bóta Ernestus
  Bozsik Paulus Bozóky Joannes
  Bozóky Adalbertus  
376 Brájdsver Antonius Brezovay Ladislaus
  Brösztl Gabriel Buday Joannes
  Buday Andreas Bubják Ignatius
377 Buday Stephanus Buday Paulus
  Bujdosy Alexius Bukoveszky Alexander
  Bukna Josephus B. Burkhart Josephus
378 Burkhart Georgius Burik Georgius
  Burik Andreas Bussa Franciscus
  Butsek Franciscus Butykay Paulus
  Buziássy Ladislaus  
379 Chvala Joannes Csák Joannes
  Csaja Ignatius Csanády Antonius
  Csanády Ladislaus  
380 Csanády Josephus Csandáry Paulus
  Csárdás Paulus Csathó Daniel
381 Cseh Gabriel Cseh Georgius
  Cseh Joannes Cseke Nicolaus
  Csekó Gabriel  
382 Cselkó Carolus Cselkó Michael
  Csépány Michael Csépány Josephus
  Csépány Ladislaus Csepela Ludovicus
383 Cserény (Mascsenik) Michael Cserha Josephus
  Csernátony Julius Csernovszky Emericus
  Csesnek Paulus Csete Georgius
  Csetkovics Nicolaus  
384 Csicsmányi Ignatius Csikány Nicolaus
  Csillagh Franciscus Csillagh Joannes
  Csima Aemilius  
385 Csintalan Aloysius Csintalan Daniel
  Csoltkó Paulus Csomor Georgius Jul.
  Csomor Georgius Csomortányi Antonius
386 Csont Adalbertus Csont Andreas
  Csont Geiza Csontos Josephus
387 Csörgő Joannes Csuka Stephanus
  Czabay Franciscus Czant Sigismundi
  Czeglényi Paulus Czirhay Martinus
388 Dakavill Joannes Dakó Carolus
  Dambrovszky Emericus Danassy Julius
  Dandarer Franciscus Danielik Joannes
  Danilovics Andreas Dankó Andreas
  Dankó Joannes  
389 Dankó Michael Dankó Josephus
  Dányi Stephanus Darányi Franciscus
  Dávis Joannes Debreczeny Joannes
  Deme Josephus  
390 Demkó Georgius Dessewffy Alexander
  Detrich Paulus  
391 Dinkay Paulus Diszkó Josephus
  Divéky Ferdinandus  
392 Dobay Carolus Dobé Sigismundus
  Dobó Franciscus Dobóczky Gabriel
393 Dobos Stephanus Dobrányi Carolus
  Dobronyai Nicolaus Dogi Carolus
  Dóka Gedeon Dolányszky Aloysius
394 Domentsits Michael Dónay Antonius
  Dósa Josephus  
395 Dömötör Georgius Drávai Joannes
  Driszner Josephus Duchnovszky Alexander
  Dudáss Joannes Durcsák Joannes
  Dusza Josephus  
396 Dutkay Ignatius Dutkay Joannes
397 Dutkay Josephus Dutkay Paulus
  Drovszky Vincentius  
398 Ebneth Josephus Edelényi Josephus
  Egerszeghy Emericus Egyed Cajetanus
  Egyed Georgius Egyed Martinus
  Egyed Stephanus Egyedi Ladislaus
399 Elgner Ferdinandus Elekes Alexander
  Elefánthy Joannes Énekes Julius
  Énekes Joannes Eősz Joannes
400 Eperjessy Alexander Eperjessy Franciscus
  Eperjessy Joannes Eperjessy Josephus
401 Erdős Andreas Erdős Josephus
  Erős (Rösch) Andreas Erős Gabriel
  Erős Gedeon Exner Adamus
  Ezsau Josephus  
402 Esterhazy Carolus (testanemtum)  
403 Fáber Adolphus Fábry Adalbertus
  Fábry Michael Fábry Josephus
  Fábry Joannes  
404 Fábry Emericus Fábry Desiderius
  Fábry Carolus Facskó Franciscus
405 Fajgel Paulus Fándly Ladislaus
  Farkas Antonius Farkas Emericus
  Farkas Julius  
406 Farkas Paulus Farkas Petrus
  Farkas Sigismundus Farkas Stephanus
  Farkas Vilhelmus  
  Farszky Franciscus  
407 Fedák Aloysius Fedák Andreas
  Fehér Julis Fejér Joannes
  Fehér Joannes  
408 Fejér Ignatius  
409 Fekete Antonius Fekete Franciscus
  Fekete Ignatius Fekete Mathias
410 Fekete Michael Fekete Nicolaus
  Fekete Stephanus Fellermajer Joannes
411 Ferentzy Bartholomaeus Ferentzy Emericus
  Ferenczy Josephus Fetth Josephus
412 Ficek Carolus Ficzek Desiderius
  Ficzere Josephus File Mathias
  Filler Joannes Filó Mathias
413 Firicz Josephus Firtkó Stephanus
  Fischer Augustinus  
414 B. Fischer Stephanus Fiszel Michael
  Flaskay Michael  
415 Fleschár Josephus Florek Josephus
  Fogony Samuel Fojthó Mathias
  Follmann Carolus  
416 Foltin Joannes Förster Carolus
  Francisci Franciscus  
417 Frank Carolus Frimm Joannes
  Frimmer Joannes Fröhnert Ludovicus
418 Füleky Ludovicus Fülöp Alexius
  Fülöp Franciscus Für Emericus
  Für Josephus Füzik Florianus
  Füzy Franciscus  
419 Galambosi Alexius  
420 Gallovich Josephus Gaudinyi Michael
  Gável Julius Gerencsér Stephanus
421 Gergelyffy Adalbertus Gergelyffy Joannes
  Gergulics Georgius Gergulics Stephanus
  Gerliczy Felis Gerzovics Josephus
422 Géczy Josephus Gégel Josephus
  Glogyák Adalbertus Gobády Joannes
  Goczigh Carolus  
423 Gosztonyi Carolus Goth Joannes
  Goth Ludovicus Göcze Vladimirus
  Gömöry Franciscus  
424 Gönczy Andreas Gramantik Josephus
  Grancsay Josephus Gregor Emericus
425 Gregor Georgius Gregor Gregorius
  Gregorics Emericus Gregorics Joannes
  Grell Gregorius Gressingh Carolus
426 Gretschy Gasparus Greskovics Ignatius
  Grényi Josephus Grieger Franciscus
427 Grieszhaber Josephus Grofftsik Joannes
  Grossmann Franciscus Grumbier Josephus
428 Gubkay Adalbertus Gubovics Georgius
  Gugyela Joannes Gulyás Stephanus
  Gulyás Adalbertus  
429 Gyarmathy Stephanus Gyergyay Aloysius
  Gyenes Josephus Gyenes Paulus
  Györy Ignatius Györgyéni Ignatius
430 Györgyi Ladislaus Györky Stephanus
  Gyurka Josephus Gyürky Antonius
431 Gyürky Hilarius Gyürky Joannes
432 Hacker Maximillianus Hagymásy Andreas
  Hagymásy Stephanus Hahn Georgius
  Hajdukovich Edmundus Halász Joannes
433  Halászy Caesar Halassy Laurentius
  Halmai Stephanus Hámán Andreas
  Hamar Lazarus Hám Joannes
434 Hamar Joannes Hamza Eugenius
  Hmaza Josephus Han Franciscus
  Han Paulus  
435 Hanák Stephanus Hangonyi Emericus
  Hangonyi Josephus Haniszka Josephus
  Hanzel Franciscus Hanzel Joannes
436 Hanusóczky Joannes  
437 Harkabusz Ladislaus Harmath Joannes
  Harmos Ignatius Harmos Ladislaus
438 Harsányi Carolus Harsányi Josephus
  Hartmann Joannes Haskó Franciscus
  Hattyár Andreas Hausner Carolus
  Havas Franciscus Haynold Joannes
439 Hebrony Colomannus Hegyaljai Carolus
  Hegedűs Michael Hegedűs Staphanus
  Hegyfoky (Spitzkopf) Jacobus  
440 Hekly Andreas Hellenbronth Nicolaus
  Héninger Franciscus Herczegh Ludovicus
  Hermán Josephus Hermon Augustinus
441 Heringh Joannes  
442 Hevessy Jacobus Hevessy Josephus
  Hetényi Julius Hizsa Julius
  Hladik Emericus  
443 Hoderman Josephus Hoffmann Aloysius
  Holczer Michael Holczer Josephus
  Holis Joannes Holl Josephus
  Holló Alexander  
444 Holló Michael  
445 Holló Stanislaus Homonnay Andreas
  Homonnay Georgius Homonnay Samuel
  Hornyák Andreas Hortolányi Antonius
446 Horváth Adalbertus Horváth Antonius
  Horváth Carolus Horváth Gyurkovics Eduardus
447 Horváth Emericus  Horváth Eugenius
  Horváth Franciscus Horváth Gasparus
448 Horváth Georgius Horváth Ignatius
449 Horváth Joannes Horváth Josephus
  Horváth Mathias Horváth Martinus
450 Horváth Stephanus Horváth Sigismundus
  Horváth Wolfgangus  
451 Hován Josephus Höck Julius
  Hrankai Carolus Hricz Michael
  Hrusenszky Paulus Huberth Josephus
  Hulin Staphanus  
452 Huszár Joannas Huszár Julius
  Huszka Andreas Huszovszky Joannes
453 Hutkay Leopoldus  
454 Ihász Gabriel Illés Antonius
  Illés Franciscus Illés Josephus
  Imre Joannes  
455 Imrey Paulus Ipolyi Stummer Arnoldus
  Istványi Ignatius Istványi Josephus
  Ivády Rudolfus Iván Alexander
  Ivánovich Aemilius  
456 Jablonszky Josephus Jakab Melchior
  Jámborffy Carolus Jakóbi Franciscus
  Jankó Andreas  
457 Jankovich Adalbertus Jankovics Andreas
458 Janoviczky Andreas Jaricza Georgius
  Jaricza Josephus Jármy Julius
459 Járossy Joannes Jávorek Alexius
  Jávorka Franciscus Jávorka Paulus
  Jávorka Thomas Jávorszky Joannes
460 Jekelfalussy Victor Jekkel Joannes
  Jelenfi Stephanus Jeness Anbrosius
  Jeney Martinus Jenisch Josephus
  Jenthléry Emericus Jilich Petrus
461 Jókay Stephanus Joseph Joannes
  Juhász Carolus Juhász Martinus
  Junák Stephanus Justus Josephus
462 Kádár Adalbertus Kádár Josephus
  Kajdácsy Andreas Kalatay Michael
463 Kállay Achatius Kállay Georgius
  Kálmán Matthaeus Kálmánczhelyi Staphanus
  Kalmár Joannes  Kálnoky Franciscus
464 Kalocsai Gustavus Kandra Jacobus
  Kanizsay Carolus Kanyó Emericus
  Kapuy Carolus  
465 Karajz Josephus Karbula Aemilius
  Kassay Emericus Kastélyi Josephus
466 Kaszap Aloysius Kaszap Benedictus
  Kaszti Desiderius Katinszky Julius
  Katonszky Andreas Katona Josephus
  Katskovits Valentius  
467 Kelemen Stephanus Kelemen Joannes
468 Kelle Antonius Keller Joannes
  Keller Josephus Keller Michael
  Kemény Georgius Kende Carolus
  Kerekes Arvedus Képes Ladislaus
469 Kérchy Michael Kerék Israel
  Kerekes Fridericus  
470 Keresztessy Josephus Keresztury Franciscus
  Keszler Bartholomaeus Keviczky Staphanus
  Kilczin Gabriel Kilián Andreas
471 Kilián Joannes Kilián Stephanus
  Kimmersdorfer Valentinus Kinczel Antonius
472 Khindl Paulus Kintzly Adalbertus
  Király Alexander Király Antonius
  Király Stephanus Kirchknopf Martinus
  Kiripolszky Stephanus  
473 Kiss Alexander Kiss Antonius
  Kiss Blasius Kiss Joannes
474 Kiss Ladislaus Kiss Stephanus
  Kiszelák Alexander Kiszely Franciscus
475 Klampaczky Aloysius Klétz Andreas
  Klinger Joannes Kmetty Franciscus
  Knotz Alexander Kobilják Andreas
  Koch Christophorus Koczka Josephus
  Kohárszky Ludovicus  
476 Kohlmann Mathias Kollár Adalbetus
  Kollár Viktor Koller Carolus
477 Kolmer Josephus Komáromy Joannes
  Koncz Achatius Koncz Josephus
478 Koncz Ludovicus Koncz Melchior
  Koncz Paulus Koncz Stephanus
  Konecsny Joannes Kontra Basilius
479 Kónya Michael Kopácsy Josephus
  Kopecsek Ignatius Korchma Paulus
  Korének Josephus Korenko Bartholomaeus
  Kormond Adamus Kóródy Paulus
480 Korponay Josephus Kósa Stephanus
  Kossik Michael Kotán Joannes
  Kotsis Michael Kotuts Mathias
481 Kotzma Carolus Kozma Joannes
  Kozma Josephus Kovács Aloysius
  Kovács Antonius  
482  Kovács Carolus  Kovács Franciscus
  Kovács Joannes  
483 Kovács Mathias  
484 Kovács Staphanus Kovács Gulyás Staphanus
485 Kovacsószy Cornelius Kovacsóczy Staphanus
  Koválcsik Josephus  
486 Kömétzy Koannes Körmendi Carolus
  Körmendi Stephanus  
487 Kőszeghy Georgius Kőszeghy Michael
  Kőváry Joannes  
488 Krakovszky Joannes Králik Franciscus
  Krammercsik Joannes Krassy Felix
489 Krempászky Stephanus Kréter Frasciscus
  Kristolcsák Franciscus  
490 Kristóffy Martinus Kristóffy Christophorus
  Krsnyavy Carolus  
491 Kubacsek Josephus Kubicza Ludovicus
  Kubinyi Viktor Kucsera Franciscus
492 Kuklenik Joannes Kulcsár Joannes
  Kuli Georgius Kundrich Josephus
  Kurillay Joannes  
493 Laczay Michael Laczay Emericus
  Ladányi Paulus Lakatos Georgius
  Laluhay Stephanus Laluhay Paulus
494 Lapsinszky Joannes Laszlavik Carolus
  László Antónius László Franciscus
  László Zoltánus Latzi Emericus
  Lázár Bernardus  
495 Lehóczky Andreas Lehóczky Josephus
  Ledniczky Laurentius Leffelholz Georgius
  Lengyel Nocilaus Lencz Josephus
496 Leporis Carolus Less Ludovicus
  Lévay Alexander  
497 Likér Augustinus Lill Joannes
  Linner Joannes Lipnitzky Franciscus
  Lipovniczky  Alexander
  Lipovniczky Joannes  
498 Lipp Carolus Lippay Ludovicus
  Lipták Josephus Liptay Joannes
  Liptay Josephus Litkey Mathias
499 Lobkovits Mathias Lojkó Michael
  Lonovits Joannes Lonovics Josephus
  Looz Ignatius Losó Michael
500 Lovász Carolus Lovrich Ferdinandus
  Lovisek Michael Lőrincz Franciscus
  Lőrincz Josephus  
501 Lubay Casimirus Luncze Adalbertus
  Ludányi Andreas Ludányi Antonius
  Ludeser Alexander Luga Ladislaus
502 Lukács Adamus Lukács Dominicus
  Lukács Franciscus Lukovszky Joannes
503 Máczy Ignatius Madarassy Joannes
  Madarassy Franciscus Magyar Josephus
  Madzinyi Vincentius  
504 Magyar Franciscus Magyar Josephus
505 Mahovszky Josephus  
506 Majer Josephus Majer Mathias
  Major Adalbertus Major Colomanus
  Major Zoltanus  
507 Majzik Ignatius Majzik Joannes
  Majzinger Carolus  
508 Makay Bartholomaeus Makay Antonius
509 Makra Petrus Makrántzky Franciscus
  Makránszky Andreas Makrányi Carolus
  Malarcsek Josephus Malatin Michael
510 Mannó Joannes Marán Joannes
  Markhót Joannes  
511 Markovids Paulus Marschalkó Stephanus
  Marsó Thadaeus Máriássy Gabriel
  Markovits Paulus  
512 Márton Alexander Márton Vendelinus
  Maskovits Michael Matuszka Michael
513 Matyasóvszky Andreas Mattyasovszky Colomannus
  Mátyus Stephanus Mátsár Stephanus
514 Mazurka Franciscus Medgy Franciscus
  Medgy Joannes Mednyászky Josphus
  Megy Joannes Megyery Michael
515 Melicher Ladislaus Melkó Georgius
  Mensik Joannes Mentzell Georgius
  Menyhárt Franciscus  
516 Mérhelyi Ludovicus Mester Stephanus
  Mészáros Andreas Mészáros Franciscus
  Mészáros Georgius Mészáros Petrus
  Mészáros Stephanus  
517 Meszkó Blasius Mezey Elias
  Mezdra Paulus Mezner Josephus
518 Michalek Emmanuel Mihalik Andreas
  Mihályi Carolus Mihályi Joannes
  Mihályi Stephanus  
519 Miklósy Franciscus Miklósy Julius
  Milán Staphanus Mildner Adalbertus
  Miller Franciscus Miller Josephus
520 Mindszenty Gedeon Misley Ladislaus
  Mlinkó Martinus  
521 Mócsay Josephus Móczó Joannes
522 Mogán Achatius Mogyoróssy Staphanus
  Mohacsek Franciscus Moldoványi Julius
  Molnár Franciscus Mondok Franciscus
  Mondik Alexander Mórutz Martinus
  Morvay Joannes Mosóczy Josephus
523 Mosoray Antonius Mózer Adalbertus
  Mozsoray Antonius Mracskó Antonius
  Muhay Georgius Muharay Justinus
524 Nádassy Franciscus Nagy Andreas
  Nagy Aemilius Nagy Antonius
  Nagy Blasius  
525 Nagy Carolus Nagy Colomannus
  Nagy Franciscus  
526 Nagy Gabriel Nagy Georgius
  Nagy Geysa  
527 Nagy Ignatius  
528 Nagy Joannes Nagy Josephus
  Nagy Nicolaus Nagy Sigismundus
  Nagy Stephanus  
529 Negyfejeö Ignatius Navora Aloysius
  Nárai Josephus Nemes Antonius
  Nemes Josephus  
530 Németh Josephus Németh Julius
  Németh Michael Némethy Adalbertus
  Némethy Augustinus Némethy Josephus
531 Nicora Petrus Nitray Josephus
  Novák Adalbertus Novák Alexander
  Novák Carolus Novák Geysa
532 Novák Joannes Novák Josephus
  Novoszedly Josephus  
533 Nyárády Ludovicus Nyerges Ladislaus
  Nyilas Michael Nyitray Gaspar
  Nyizynyay Joannes  
534 Ocskay Antonius Ohács Titus
  Okváth Franciscus Oláh Andreas
  Oldal Eugenius Orosz Adamus
  Orosz Joannes  
535 Ozoroczky Franciscus Ozvald Georgius
  Ozváth Ludovicus  
536 Pájer Antonius Pál Andreas
  Pál Franciscus Palczer Colomannus
  Pálffy Josephus Pálffy Joannes
537 Pálma Paulus Pamlényi Ludovicus
  Pandula Adalbertus Pank Gabriel
  Pankovits Josephus  
538 Pánthy Andreas  
539 Pap Andreas Pap Franciscus
  Pap Josephus Pap Martinus
540 Pápay Ludovicus Pardovics Emericus
  Párvy Alexander Párvy Antonius
  Párvy Aloysius  
541 Pászty Julius Pataky Joannes
  Pathay Joannes Pauk Gabriel
  Paulinyi Josephus Pázmán Aloysius
542 Pécsy Franciscus Pécsi Ladislaus
  Pék Carolus Pekelniczky Ignatius
543 Pelle Josephus Pelle Martinus
  Pélyi Joannes Perényi Ladislaus
  Perger Joannes  
544 Petheő Josephus Péter Ladislaus
  Pethes Colomannus Pethes Ludovicus
  Petess Franciscus  
545 Petrássek Antonius  
546 Petrentsik Josephus Petro Josephus
  Petrovits Julius Pézel Joannes
547 Pfeiffer Josephus Phléger Michael
  Pigay Stephanus Pintér Josephus
  Piroska Stephanus  
548 Pócs Antonius Podranczky Nicolaus
  Pogány Emericus Pogonyi Bernardus
  Pók Emericus Pók Josephus
549 Pollók Dávis  
550 Póka Sigismundus  
551 Polana Stephanus Polereczky Joannes
552 Pongrácz Joannes Poppel Ladislaus
553 Popovits Josephus Porubszky Josephus
  Posonyi Josephus Póts Antonius
554 Potzik Paulus Povolny Josephus
  Pozsár Josephus Pozsgay Joannes
555 Pöstényi Joannes Pöstényi Stephanus
556 Práff Josephus Praekop Antonius
  Pretznes Joannes  
557 Prusinszky Josephus Privitzer Antonius
  Ptáskay Georgius Puchlin Casimirus
  Puczkaller josephus  
558 Rabecz Ludovicus Rácz Michael
  Rácz Stephanus Redeczky Paulus
  Radics Franciscus Rajner Carolus
  Rajzinger Gabriel  
559 Rakovszky Ignatius Rácz Michael
  Rapaics Raymundus Rauch Antonius
  Reck Josephus Reinitz Vilhelmus
  Reisinger Aloysius  
560 Répássy Andreas Répásy Joannes
  Répásy Stephanus Répászky Josephus
  Répászky Ludovicus  
561 Repcsik Melchior Repkó Josephus
  Ress Franciscus Rétay Colomannus
  Rétay Julius  
562 Reviczky Ladislaus Réz Colomannus
  Rhédey Joannes  
563 Ribáry Joannes Ridárcsik Emericus
  Rigó Franciscus Rigó Josephus
  Rigó Mathias Romanóczy Franciscus
  Rimanóczy Josephus  
564 Rocsák Josephus Rocsák Michael
  Roskoványi Augustinus Rosztoczky Emericus
565 Rozgonyi Paulus Rozinai Michael
  Rozner Joannes  
566 Rózsa Andreas Rózsa Stephanus
567 Rozsnyay Joannes Röthy Carolus
  Rudics Joannes Rummel Josephus
568 Rusvay Joannes Ruttner Franciscus
569 Saád Adalbertus Sajóssy Joannes
  Sajóssy Josephus Sajthy Josephus
  Samassa Jos. Cardinalis Sándos Emericus
  Sankovits Ignatius  
570 Sántha Joannes Sárossy Alexander
  Sárpátky Franciscus Sas Adalbertus
  Sass Josephus Sávolx Josephus
571 Schehovics Franciscus Scheliga Michael
  Scheminszki Joannes Scheubner Antonius
572 Schick Aemilius Schlosser Franciscus
  Schmelczer Leopoldus Schmidt Joannes
573 Schmidt Martinus Schmucz Josephus
  Schnitzler Carolus  
574 Schopf Stephanus Schődl Franciscus
  Schönwiessner Rudolfus Schwarz Franciscus
  Scsavniczka Stephanus Scultéty Andreas
575 Sebestyén Andreas Sebestyén Franciscus
  Sebestyén Josephus  Sebők Franciscus
  Sebők Ladislaus Seress Emericus
576 Sembery Adalbertus Sembery Nicolaus
  Seress Emericus Sicze Franciscus
  Sikorszky Josephus  
577 Simon Andreas Simon Josephus
  Simonik Josephus Simonyi Josephus
578 Sipos Andreas Sipos Geysa
  Sipos Ignatius  
579 Sir Ludovicus Sisvay Martinus
  Sivák Stephanus Sivampel Josephus
580 Slody Josephus Skopocz Josephus
  Skopecz Thomas  
581 Smilánszky Joannes Snircz Joannes
  Soltész Andreas Soltész Jósephus
  Soltész Joannes  
582 Solymosy Paulus Somogyi Carolus
  Sorbán Cornelius Spák Georgius
583 Sporer Aloysius Sporer Ignatius
  Springl Ignatius Srajner Ignatius
  Staffner Georgius Staud Josephus
584 Steinhauser Antonius Secker Carolus
  Stephanovszky Alexander Stészel Franciscus
  Stészel Ladislaus  
585 Stipula Josephus Stöeszel Franciscus
  Strasszer Aloysius Stoba Antonius
586 Sturmann Julius Süle Michael
  Sullay Stephanus  
587 Szabó Alexius Szabó Antonius
  Szabó Gaspar Szabó Faustinus
588 Szabó Franciscus Szabó Georgius
  Szabó Igantius Szabó Joannes
589 Szabó Josephus  
590 Szabó Ladislaus Szabó Michael
  Szabó Stephanus  
591 Szabó  Sigismundus Szabó Thomas
  Szagula Josephus Szaicz Antonius
  Szakács Victor  
592 Szakáli Joannes Szakatits Petrus
  Szalay Eugenius Szalay Gabriel
  Szalay Julius  
593 Szalóky Franciscus Szalonnay Andreas
  Szaniszló Emericus Szánthó Georgius
594 Szathmáry Alexander Szász Joannes
595 Szecsányi Rudolfus Szécsényi Daniel
596 Szedlák Carolus Székáts Adamus
  Székely Aloysius Szekeres Joannes
  Szele Gabriel Szemetskey Josephus
597 Szénay Michael Szenessy Sigismundus
  Szentmariay Dionysius Szentimrey Gabriel
  Szent-Mihályi Michael  
598 Szepessy Antonius Szepessy Alexander
  Szepessy Aloysius Szepessy Ignatius
  Szepessy Joannes Szepessy Josephus
  Szepessy Ludovicus  
599 Szerencsy Stephanus  
600 Szidarits Franciscus Szidor Georgius
  Szigfried Joannes  
601 Sziklay (Szik) Jacobus Szikora Joannes
  Szikorszky Joannes Szikszay Stephanus
  Szilvássy Eugenius Szilvássy Franciscus
602 Szinay Adalbertus Szinay Josephus
  Szinay Franciscus Szinay Josephus
  Szinay Martinus Sziráky Josephus
603 Szlammer Aloysius Szlaninka Andreas
  Szlávik Michael Szlopenszky Franciscus
  Szlovácsik Joannes  
604 Szmida Victor Szmrecsányi Paulus
  Szoika Carolus Szolcsányi Joannes
  Szoó Antonius Szögedy Josephus
  Szöghy Stephanus Szögyéni Eugenius
605 Szökő Michael  Sztankóczy Hugo
  Sztankovics Joannes Sztankovics Josephus
606 Szuhányi Georgius Szuhányi Joannes
  Szuromy Georgius Szutsánszky Antonius
607 Szvorényi Josephus Szűcs Jospehus
  Szűr Franciscus  
608 Tabódy Petrus Tajer Georgius
  Takács Emericus Takács Joannes
  Támár Emericus  
609 Tar Josephus Tar Ladislaus
  Tar Georgius Tariczky Andreas
  Tárkányi Adalbertus Jos. Tarnóczy Vincentius
  Tarródy Bartholomaeus  
610 Téglássy josephus Tegó Ignatius
  Tegó Josephus Telekessy Joannes
  Telepy Adalbertus  
611 Tersztyánszky Desiderius Thassy Josephus
  Thassy Michael Thassy Nicolaus
612 Thóber Franciscus Timon Sigismundus
  Tittel Paulus Toldy Laurentius
613 Tolnay Ladislaus Tamanóczy Joannes
  Tamanóczy Paulus Toronyi Paulus
  Toronyi Stephanus  
614 Tórh Alexander Tóth Andreas
  Tóth Angelus Tóth Georgius
  Tóth Julius  
615 Tóth Joannes Tóth Josephus
  Tóth Martinus  
616 Tóth Michael Tóth Paulus
  Tóth Stephanus Tóth Tihamerius
  Tóth Zoltanus  
617 Tóth Szabó Gabriel Tótin Joannes
  Törcsváry Theodorus  
618 Töröcsik Josephus Töröcsik Michael
  Török Colomannus Török Christophorus
  Török Joannes Török Stephanus
619 Trajter Franciscus Trangos Josephus
  Trangos Stephanus Tresza Stephanus
  Trippel Aegidius  
620 Tulok Gabriel Tulsinszky Franciscus
  Tulsinszky Michael  
621 Tingli Stephanus Turcsányi Stephanus
  Tury Joannes Tuza Joannes
622 Udvarnoky Michael Ullrich Josephus
  Ugró Alexius Ujhelyi Ludovicus
  Ujhelyi Colomannus Ulrich Josephus
  Urbán Julius  
623 Vágássy Dominicus Vágássy Julius
  Vagner Joannes Vagnes Josephus
  Vagyik Georgius Vajhart Vincentius
624 Valla Carolus Vallas Josephus
  Vályi Nicolaus Vándorfy Joannes
  Vanyak Ladislaus  
625 Várady Julius Varga Antonius
  Vargha Geysa Vargha Paulus
626 Várjon Joannes  
627 Várkonyi joannes Vass Emericus
  Vass Jacabus Vattay Paulus
628 Vavrek Joannes Veber Joannes
629 Végh Volomannus Végh Paulus
  Veiszpek Geysa  
630 C. Velasco Vincentius  
631 Velenczey Joannes Venczell Eduardus
  Venczelly Michael Vendel Martinus
  Veress Antonius  
632 Verle Joannes Vezlár Stephanus
633 Veszelka Staphanus Veszelovszky Claudius
  Vezerle Gasparus  
634 Vida Ferdinandus Vilcsek Jacobus
  Villencz Augustinus Vitt Antonius
  Vimmerth Antonius  
635 Vincze Aloysius Vincze Joannes
  Vincze Josephus Vinczeffy Petrus
636 Virágh Georgius  
637 Virágh Joannes Virágh Josephus
  Virga Stephanus Vislótzky Joannes
  Visnyey Alexander Vitéz Ladislaus
638 Vochler Aloysius Vosits Fridericus
  Vörös Antonius Vurum Josephus
639 Wagner Joannes Wagner Josephus
  Wokaun Victor Walla Carolus
  Witt Antonius Wimmerth Antonius
640 Zábráczky Franciscus Zábráczky Georgius
  Zábráczky Josephus  
641 Zahanovics Georgius Zarubszky Georgius
  Zaszkalszky Joannes Zathureczky Stephanus
  Zatykó Josephus  
642 Zbiskó Carolus Zbiskó Emericus
  Zelei Ladislaus Zimányi Josephus
643 Zombory Adalbertus Zrinyi Josephus
  Zudar Alexander Zupkó Augustinus
  Zuzel Joannes  
644 Zsasskovszky Josephus Zsarnay Stephanus
  Zsendovics Josephus Zsidegh Abdreas
  Zsiga Mauritius  
645 Zsigmondovics Josephus  
646 Zsigray Joannes Zsittyán Aloysius
  Zsitnyászky Adolphus Zsitvay Franciscus
647 Biographia cleri dioecesis Agriensis 1804
648 Biographia caratorum 1809  
649 Biographia cleri archidioecesis Agriensis 1812
650 Biographiae cleri dioecesuis Agriensis 1825