III. Acta meritorum
     
A pap vagy plébánia nevéhez nem kapcsolódó azon fontosabb ügykörökből alakították ki ezt a tárgyas csoportot, amely ügykörökből rendszerint minden évben nagyobbszámú beadvány érkezik. A rendszeresen ismétlődő, fontosabb tárgyak alkotják ezt a csoportot, melynek köre 1805 óta a korok igényének megfelően módosult: egyes tárgyak elmaradtak, már tárgyakatújonnan kkellett felvenni. Különböző hivatalok, intézmények és magánszemélyek beadványai tehát a beadványban foglalt tárgy csomójában, szoros időrendben nyernek elhelyezést, az elintézést, az elintézés fogalmazványával együtt. Ha a beadványnak olyan kisebb jelentőségű tárgya van, mely a szokásos meritumok közt nem szerepel, akkor az iratot azon plébánia csomójában helyezik el, amelynek területét a beadvány érinti.
Raktári szám: Irat: Év:
1744 Archiepiscopus. Érsekek személyi iratai. - Fuchs Francisci acta. 1804
1745 Archiepiscopus. Érsekek személyi iratai. - Fuchs Franciscum tangentia. 1804-1807
1746 Archiepiscopus. Érsekek személyi iratai. - Fischer Stephanum tangentia 1807-1822
1747 Archiepiscopus. Érsekek személyi iratai. - Fischer Stephani biografiae acta 1791-1822
1748 Fischer Stephani correspondentia cum rege 1807-1820
1749 Fischer Stephani litterae private 1807-1822
1750 Pyrker Ladislaum tangentia 1827-1847
1751 Bullae Pyrker Ladislao datae 1827-1847
1752 Acta testamentaria Lad. Pyrker 1827-1847
1753 Adalbertum Bartakovics tangentia 1850-1873
1754 Adalberti Bartakovics litterae privatae 1850-1873
1755 Adalbertum Bartakovics resp bullae 1850-1873
1756 Josephum Samassa respicientia 1873-1878
1757 Josephum Samassa respicientia 1879-1885
1758 Josephum Samassa respicientia 1886-1890
1759 Josephum Samassa respicientia 1890-1893
1760 Josephum Samassa respicientia 1894-1897
1761 Josephum Samassa respicientia 1898
1762 Josephum Samassa respicientia 1899-1901
1763 Josephum Samassa respicientia 1902
1764 Josephum Samassa respicientia 1903
1765 Josephum Samassa respicientia 1904
1766 Josephum Samassa respicientia 1905
1767 Josephum Samassa respicientia 1906
1768 Josephum Samassa respicientia 1907
1769 Josephum Samassa respicientia 1908
1770 Josephum Samassa respicientia 1909
1771 Josephum Samassa respicientia 1910
1772 Josephum Samassa respicientia 1911
1773 Josephum Samassa respicientia 1912
1774 Josephi Samassa testamentum 1912
1775 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1913
1776 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1914
1777 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1915
1778 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1916
1779 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1917
1780 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1918
1781 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1919-1920
1782 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1921
1783 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1922
1784 Ludovicum Szmrecsányi tangentia 1923
1785 Archiepiscopatus - Az érsekséget és az érseki főegyházmegyét általánosságban érintő iratok - dismenbratio 1804
1786 Archiepiscopatus praescissio 1873-1889
1787 Archiepiscopatus praescissio 1850-1873
1788 Archiepiscopatus praescissio 1874-1883
1789 Archiepiscopatus praescissio 1884-1885
1790 Archiepiscopatus praescissio 1886-1888
1791 Archiepiscopatus praescissio 1889-1890
1792 Archiepiscopatus praescissio 1890-1892
1793 Archiepiscopatus praescissio 1893-1894
1794 Archiepiscopatus praescissio 1895-1898
1795 Archiepiscopatus praescissio 1899-1900
1796 Archiepiscopatus praescissio 1901-1902
1797 Archiepiscopatus praescissio 1903-1905
1798 Archiepiscopatus praescissio 1906-1907
1799 Archiepiscopatus praescissio 1908-1909
1800 Archiepiscopatus praescissio 1910
1801 Archiepiscopatus praescissio 1911-1912
1802 Archiepiscopatus praescissio 1913-1914
1803 Archiepiscopatus praescissio 1915-1918
1804 Archiepiscopatus praescissio 1919-1920
1805 Archiepiscopatus praescissio 1921-1923
1806 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1804-1836
1807 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1882-1885
1808 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1886-1888
1809 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1889-1892
1810 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1893-1895
1811 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1896-1898
1812 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1899-1901
1813 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1902-1904
1814 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1905-1906
1815 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1907-1908
1816 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1909-1911
1817 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1912-1914
1818 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1915-1917
1819 Aedilia. Relationes da statu aedificiorum ecclesiasticorum 1918-192
1820 Abbatiae et praepositurae in genere 1764-1920
1821 Abbatiae  1805-1920
1822 Praepositurae 1805-1920
1823 Agens Romanus 1804-1923
1824 Agens Viennensis 1804-1809
1825 Archivum dioesesarum 1804-1821
1826 Altariae - Oltárjavadalmak 1820-1920
1827 Archidiaconi - Főesperesek 1806-1829
1828 Assecuratio et Societas Adriatica - Biztosítási ügyek. Adria Biztosító Társulat. 1887-1897
1829 Assecurationalis fundus dioecesanus - Egyházmegyei Biztosítási Alap 1862-1893
1830 Assecurationalis fundus dioecesanus - Egyházmegyei Biztosítási Alap 1902-1923
1831 Autonomia 1868-1896
1832 Autonomia 1897-1899
1833 Autonomia 1900-1922
1834 Baptismus - Keresztség 1921-1922
1835 Bibliotheca parochialis et dioecesana 1885-1919
1836 Biographia cleri Agriensis 1812
1837 Campanae - Harangok 1915
1838 Campanatores 1911-1922
1839 Cancellaria archiepiscopatus 1806-1820
1840 Cancellaria archiepiscopatus 1821-1839
1841 Cancellaria archiepiscopatus 1840-1923
1842 Capellani castrenses - Tábori lelkészek 1805-1923
1843 Cassa pauperum 1806-1913
1844 Cassa dioecesana 1854-1923
1845 Capitulum metropolitanum 1804-1860
1846 Capitulum metropolitanum 1861-1892
1847 Capitulum metropolitanum 1893-1919
1848 Capitulum metropolitanum 1920-1923
1849 Capituli metrop. Muniorum distributio - Káptalni tisztségek szétosztása 1810-1923
1850 Capituli metrop. - Felterjesztések kinevezésre 1873-1917
1851 Capituli collecta acta post obitum Bartakovics 1850-1873
1852 Capituli visitatio. Intimata. Praebendati - Káptalannál egyházlátogatás. Rendeletek. Karkáplánok 1805-1835
1853 Catechismus. Catechetae - Hittan. Hitoktatók. 1805-1835
1854 Catechismus. Catechetae - Hittan. Hitoktatók. 1836-1900
1855 Catechismus. Catechetae - Hittan. Hitoktatók. 1901-1911
1856 Catechismus. Catechetae - Hittan. Hitoktatók. 1912-1923
1857 Cassoviensis dioecesis fundatio 1785-1833
1858 Cassoviensis dioecesis parochiae, xenodochium Patakiense 1773-1790
1859 Cassoviensis et Munkácsiensis dioecesium differentiae 1805-1806
1860 Cassoviensis dioecesis acta 1804-1836
1861 Cassoviensis dioecesis acta 1837-1923
1862 Confirmatio - Bérmálás 1805-1892
1863 Confirmatio - Bérmálás 1893-1909
1864 Confirmatio - Bérmálás 1910-1923
1865 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1803-1876
1866 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1884-1886
1867 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1887-1895
1868 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1896-1900
1869 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1901-1907
1870 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1908-1911
1871 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1912-1916
1872 Congrua (lecticalia) - Papok állami fizetéskiegészítése, párbérügyek 1917-1923
1873 Congrua bizottság iratai 1894-1905
1874 Lecticalia - Párbérügyek 1910
1875 Collegium Viennense Pázmáneum 1813-1850
1876 Collegium Viennense Pázmáneum 1851-1923
1877 Sublime presbyterorum institutum Augustineum Viennense - Augusztineum papi továbbképző főiskola Bécsben 1816-1923
     
Circulares
1878 1804-1817  
1879 1822-1826  
1880 1829-1831  
1881 1832-1838  
1882 1839-1847  
1883 1848-1851  
1884 1852-1854  
1885 1855-1857  
1886 1858-1860  
1887 1861-1863  
1888 1864-1865  
1889 1866-1867  
1890 1868  
1891 1869  
1892 1870  
1893 1871-1872  
1894 17873-1874  
1895 1875  
1896 1876  
1897 1877  
1898 1878  
1899 1879  
1900 1880  
1901 1881  
1902 1882  
1903 1883  
1904 1884  
1905 1885  
1906 1886  
1907 1887  
1908 1888  
1909 1889  
1910 1890-1891  
1911 1892  
1912 1893  
1913 1894  
1914 1895  
1915 1896  
1916 1897  
1917 1898  
1918 1899  
1919 1900  
1920 1901  
1921 1902  
1922 1903  
1923 1904  
1924 1905  
1925 1906  
1926 1907  
1927 1908  
1928 1909  
1929 1910  
1930 1911  
1931 1912  
1932 1913  
1933 1914  
1934 1915  
1935 1916  
1936 1917  
1937 1918  
1938 1919  
1939 1920  
1940 1921  
1941 1922  
1942 1923  
1943 Convertitae A-K - Katolikus vallásra áttérők A-K nevűek. 1804-1849
1944 Convertitae L-Z - Katolikus vallásra áttérő L-Z nevűek. 1804-1849
1945 Convertitae. Tabellares relationes. 1806-1819
1946 Convertitae. Tabellares relationes. 1820-1828
1947 Convertitae. Tabellares relationes. 1829-1839
1948 Convertitae. Conversiones. 1840-1850
1949 Convertitae. Conversiones. 1851
1950 Convertitae. Conversiones. 1852-1878
1951 Convertitae. Conversiones. 1879-1904
1952 Convertitae. Conversiones. 1905-1912
1953 Convertitae. Conversiones. 1913-1923
1954 Convertitarum cassa 1823-1873
1955 Convertitarum cassa 1874-1884
1956 Convertitarum cassa 1885-1900
1957 Convertitarum cassa 1901-1923
1958 Concillia - Zsinatok 1869-1871
1959 Concordatum 1856
1960 Colligium Germanico-Hungaricum Romanum 1845-1923
1961 Congragationalia in genere 1808-1895
1962 Congragationalia in genere 1896-1923
1963 Congragationim quaestiones theologicae - Gyűléseken tárgyalt teológiaikérdések 1816-1882
1964 Congragationim quaestiones theologicae - Gyűléseken tárgyalt teológiaikérdések 1883-1884
1965 Congragationim quaestiones theologicae - Gyűléseken tárgyalt teológiaikérdések 1885-1923
1966 Consistorialia in genere - Szentszéki ügyek általában 1784-1808
1967 Consistorialia in genere - Szentszéki ügyek általában 1813-1916
1968 De consistorialium processeuum statu informationes 1804-1820
1969 De Consistorii praesise et assessoribus 1804-1813
1970 Consilium a vigilantia - Papok irodalmi működését ellenőrző bizottság 1908-1923
1971 Decima 1805-1923
1972 Directorium, Breviarium, Missale- Misenaptár, zsolozsmáskönyv, misekönyv 1804-1850
1973 Directorium, Breviarium, Missale- Misenaptár, zsolozsmáskönyv, misekönyv 1850-1923
1974 Docentes. Ludirectores, cantores - Tanítók, iskolamesterek, kántorok 1840-1923
Dispensationes Romanae (Pápai felmentések)
1975 1805-1810  
1976 1812-1823  
1977 1824-1830  
1978 1831-1840  
1979 1841-1847  
1980 1848-1850  
1981 1851-1855  
1982 1856-1858  
1983 1859-1862  
1984 1863-1867  
1985 1868-1870  
1986 1871-1873  
1987 1874-1875  
1988 1876-1877  
1989 1878-1880  
1990 1881-1882  
1991 1883-1884  
1992 1885-1886  
1993 1887  
1994 1888-1889  
1995 1890-1891  
1996 1892  
1997 1893-1894  
1998 1895-1896  
1999 1897-1898  
2000 1899-1900  
2001 1901  
2002 1902  
2003 1903-1904  
2004 1905-1906  
2005 1907  
2006 1908-1909  
2007 1910  
2008 1911-1912  
2009 1913  
2010 1914-1915  
2011 1912-1917  
2012 1918  
2013 1919  
2014 1920  
2015 1921-1923  
2016 Dispensatio in affinitate - Felmentés sógórság mint házassági akadály alól 1804-1830
2017 Dispensatio in affinitate - Felmentés sógórság mint házassági akadály alól 1831-1845
2018 Dispensatio in affinitate - Felmentés sógórság mint házassági akadály alól 1846-1923
Dispensatio in consanguinitate (Felmentés vérrokonság mint házassági akadály alól)
2019 1804-1810  
2020 1811-1816  
2021 1817-1820  
2022 1821-1825  
2023 1826-1828  
2024 1829-1830  
2025 1831-1833  
2026 1834-1836  
2027 1837-1840  
2028 1841-1843  
2029 1844-1847  
2030 1848-1853  
2031 1854-1860  
2032 1861-1864  
2033 1865-1870  
2034 1871-1873  
2035 1874-1878  
2036 1879-1882  
2037 1883-1886  
2038 1887-1889  
2039 1890-1892  
2040 1893-1895  
2041 1896-1898  
2042 1899-1901  
2043 1902-1904  
2044 1905-1906  
2045 1907-1908  
2046 1909-1910  
2047 1911-1912  
2048 1913-1915  
2049 1916-1923  
2050 De dispensationibus matrimonialibus in genere 1823-1923
2051 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1805-1821
2052 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1822-1830
2053 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1831-1839
2054 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1840-1842
2055 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1843-1845
2056 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1846-1849
2057 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1850-1862
2058 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1863-1904
2059 Dispensatio in jejunio - Felmentés böjt alól 1905-1923
Dispensatio in bannis (felmentés házassági kihirdetés alól)
2060 1804-1809  
2061 1810-1813  
2062 1814-1817  
2063 1818-1820  
2064 1921-1824  
2065 1825-1827  
2066 1828-1829  
2067 1830  
2068 1831  
2069 1832  
2070 1833  
2071 1834  
2072 1835  
2073 1836  
2074 1837  
2075 1838  
2076 1839  
2077 1840  
2078 1841  
2079 1842  
2080 1843  
2081 1844  
2082 1845  
2083 1846  
2084 1847  
2085 1848  
2086 1849  
2087 1850  
2088 1851  
2089 1852  
2090 1853  
2091 1854  
2092 1855  
2093 1856  
2094 1857-1862  
2095 1863-1867  
2096 1868-1870  
2097 1871-1872  
2098 1873-1874  
2099 1875-1876  
2100 1877-1878  
2101 1879-1881  
2102 1882  
2103 1883-1884  
2104 1885-1886  
2105 1887-1888  
2106 1889-1891  
2107 1892-1893  
2108 1894  
2109 1897-1898  
2110 1897-1898  
2111 1899-1900  
2112 1901-1903  
2113 1904-1905  
2114 1906  
2115 1907-1908  
2116 1909-1910  
2117 1911-1912  
2118 1913  
2119 1914  
2120 1915  
2121 1916  
2122 1917  
2122 1918  
2124 1919  
2125 1920  
2126 1921-1923  
2127 Dispensatio in tempore sacrato - Felmentés tiltott idő, mint házassági akadály alól 1856-1894
2128 Dispensatio in tempore sacrato - Felmentés tiltott idő, mint házassági akadály alól 1895-1901
2129 Dispensatio in tempore sacrato - Felmentés tiltott idő, mint házassági akadály alól 1902-1913
2130 Dispensatio in tempore sacrato - Felmentés tiltott idő, mint házassági akadály alól 1914-1917
2131 Dispensatio indefectu aetatis - Felmentés korhiány akadálya alól 1854-1894
2132 Dispensatio indefectu aetatis - Felmentés korhiány akadálya alól 1895-1923
2133 Dispensatio in impedimento publicae honestatis - Felmentés köztisztességi akadály alól  1806-1923
2134 Dispensatio in impedimento criminis - Felmentés bűntett akadály alól 1806-1923
2135 Dispensatio in cognatione spirituali-Felmentés lelki rokonság akadálya alól 1805-1918
2136 Dispensationes varie 1816-1923
  Dispensation in vetito mixtae religionis. Tabella mixtorum matrimoniorum. (Felmentés vegyes vallás akadálya alól. Vegyes házasságok jegyzékei)  
2137 1805  
2138 1806-1808  
2139 1809-1810  
2140 1811-1813  
2141 1814-1815  
2142 1816-1817  
2143 1818-1819  
2144 1820-1822  
2145 1823-1825  
2146 1826-1827  
2147 1828-1829  
2148 1830-1832  
2149 1833-1835  
2150 1836  
2151 1837-1838  
2152 1839  
2153 1840-1841  
2154 1842-1844  
2155 1845-1847  
2156 1848-1850  
2157 1851-1852  
2158 1853-1854  
2159 1855-1856  
2160 1857-1858  
2161 1859-1860  
2162 1861-1865  
2163 1866-1867  
2164 1870-1873  
6165 1874-1885  
2166 1870-1881  
2167 1882-1887  
2168 1888-1893  
2169 1894-1895  
2170 1896-1897  
2171 1898-1899  
2172 1900  
2173 1901  
2174 1902-1903  
2175 1904  
2176 1905  
2177 1906  
2178 1907  
2179 1908  
2180 1909  
2181 1910  
2182 1911  
2183 1912  
2184 1913  
2185 1914  
2186 1915  
2187 1916-1917  
2188 1918  
2189 1919  
2190 1920  
2191 1921  
2192 1922  
2193 1923  
2194 Districtus Agriensis congregationum protocolla - Egri esperesi kerületi gyűlések jegyzőkönyvei 1805-1836
2195 Districtus Agriensis congregationum protocolla 1837-1861
2196 Districtus Agriensis congregationum protocolla 1862-1888
2197 Districtus Agriensis congregationum protocolla 1889-1903
2198 Districtus Agriensis congregationum protocolla 1904-1908
2199 Districtus Agriensis congregationum protocolla 1909-1923
2001 Districtus Apátfalvensis congregationum protocolla 1805-1838
2201 Districtus Apátfalvensis congregationum protocolla 1839-1870
2202 Districtus Apátfalvensis congregationum protocolla 1871-1897
2203 Districtus Apátfalvensis congregationum protocolla 1898-1908
2204 Districtus Apátfalvensis congregationum protocolla 1909-1923
2205 Districtus Borsod Inferioris congregationum protocolla 1922-1923
2206 Districtus Borsod Medii congregationum protocolla 1922-1923
2207 Districtus Cistibiscani congregationum protocolla 1854-1889
2208 Districtus Cistibiscani congregationum protocolla 1890-1900
2209 Districtus Cistibiscani congregationum protocolla 1901-1913
2210 Districtus Cistibiscani congregationum protocolla 1914-1920
2211 Districtus Cistibiscani congregationum protocolla 1921-1923
2212 Districtus Harsány congregationum protocolla 1830-1867
2213 Districtus Harsány congregationum protocolla 1868-1889
2213 Districtus Harsány congregationum protocolla 1890-1908
2215 Districtus Harsány congregationum protocolla 1909-1923
2216 Districtus Heves Inferioris congregationum protocolla 1805-1834
2217 Districtus Heves Inferioris congregationum protocolla 1835-1854
2218 Districtus Heves Inferioris congregationum protocolla 1855-1886
2219 Districtus Heves Inferioris congregationum protocolla 1887-1897
2220 Districtus Heves Inferioris congregationum protocolla 1898-1913
2221 Districtus Heves Inferioris congregationum protocolla 1914-1923
2222 Districtus Heves Medii congregationum protocolla 1805-1837
2223 Districtus Heves Medii congregationum protocolla 1838-1865
2224 Districtus Heves Medii congregationum protocolla 1866-1889
2225 Districtus Heves Medii congregationum protocolla 1890-1900
2226 Districtus Heves Medii congregationum protocolla 1901-1912
2227 Districtus Heves Medii congregationum protocolla 1913-1923
2228 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1805-1833
2229 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1834-1854
2230 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1854-1888
2231 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1889-1894
2232 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1894-1905
2233 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1906-1913
2234 Districtus Heves Superioris congregationum protocolla 1914-1923
2235 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1805-1834
2236 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1835-1853
2237 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1854-1883
2238 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1884-1892
2239 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1893-1900
2240 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1901-1908
2241 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1909-1920
2242 Districtus Jazygiae Superioris congregationum protocolla 1921-1923
2243 Districtus Jazygiae Inferioris congregationum protocolla 1854-1888
2244 Districtus Jazygiae Inferioris congregationum protocolla 1889-1899
2245 Districtus Jazygiae Inferioris congregationum protocolla 1900-1913
2246 Districtus Jazygiae Inferioris congregationum protocolla 1914-1923
2247 Districtus Kisvárdaensis congregationum protocolla 1805-1837
2248 Districtus Kisvárdaensis congregationum protocolla 1838-1853
2249 Districtus Kisvárdaensis congregationum protocolla 1854-1885
2250 Districtus Kisvárdaensis congregationum protocolla 1886-1897
2251 Districtus Kisvárdaensis congregationum protocolla 1898-1907
2252 Districtus Kisvárdaensis congregationum protocolla 1908-1923
2253 Districtus Kunszentmárton congregationum protocolla 1854-1891
2254 Districtus Kunszentmárton congregationum protocolla 1892-1902
2255 Districtus Kunszentmárton congregationum protocolla 1903-1909
2256 Districtus Kunszentmárton congregationum protocolla 1910-1923
2257 Districtus Mezőkövesd congregationum protocolla 1804-1834
2258 Districtus Mezőkövesd congregationum protocolla 1835-1882
2259 Districtus Mezőkövesd congregationum protocolla 1883-1900
2260 Districtus Mezőkövesd congregationum protocolla 1901-1908
2261 Districtus Miskolc congregationum protocolla 1909-1923
2262 Districtus Miskolc congregationum protocolla 1805-1830
2263 Districtus Miskolc congregationum protocolla 1831-1860
2264 Districtus Miskolc congregationum protocolla 1805-1830
2265 Districtus Miskolc congregationum protocolla 1893-1903
2266 Districtus Miskolc congregationum protocolla 1904-1923
2267 Districtus Nagykálló congregationum protocolla 1805-1834
2268 Districtus Nagykálló congregationum protocolla 1835-1853
2269 Districtus Nagykálló congregationum protocolla 1854-1886
2270 Districtus Nagykálló congregationum protocolla 1887-1894
2271 Districtus Nagykálló congregationum protocolla 1895-1908
2272 Districtus Nagykálló congregationum protocolla 1909-1923
2273 Districtus Nyíregyháza congregationum protocolla 1809-1834
2274 Districtus Nyíregyháza congregationum protocolla 1835-1853
2275 Districtus Nyíregyháza congregationum protocolla 1854-1886
2276 Districtus Nyíregyháza congregationum protocolla 1887-1900
2277 Districtus Nyíregyháza congregationum protocolla 1901-1923
2278 Districtus Pata Inferioris congregationum protocolla 1805-1834
2279 Districtus Pata Inferioris congregationum protocolla 1835-1853
2280 Districtus Pata Inferioris congregationum protocolla 1854-1887
2281 Districtus Pata Inferioris congregationum protocolla 1888-1920
2282 Districtus Pata Inferioris congregationum protocolla 1921-1923
2283 Districtus Pata Medii congregationum protocolla 1854-1889
2284 Districtus Pata Medii congregationum protocolla 1890-1900
2285 Districtus Pata Medii congregationum protocolla 1901-1908
2286 Districtus Pata Medii congregationum protocolla 1909-1923
2287 Districtus Pata Superioris congregationum protocolla 1805-1834
2288 Districtus Pata Superioris congregationum protocolla 1835-1868
2289 Districtus Pata Superioris congregationum protocolla 1869-1887
2290 Districtus Pata Superioris congregationum protocolla 1888-1900
2291 Districtus Pata Superioris congregationum protocolla 1901-1911
2292 Districtus Pata Superioris congregationum protocolla 1912-1923
2293 Districtus Polgár congregationum protocolla 1835-1860
2294 Districtus Polgár congregationum protocolla 1861-1888
2295 Districtus Polgár congregationum protocolla 1889-1898
2296 Districtus Polgár congregationum protocolla 1899-1907
2297 Districtus Polgár congregationum protocolla 1908-1923
2298 Districtus Püskökladány congregationum protocolla 1854-1890
2299 Districtus Püskökladány congregationum protocolla 1891-1902
2300 Districtus Püskökladány congregationum protocolla 1914-1923
2302 Districtus Rakamaz congregationum protocolla 1854-1887
2303 Districtus Rakamaz congregationum protocolla 1888-1897
2304 Districtus Rakamaz congregationum protocolla 1898-1908
2305 Districtus Rakamaz congregationum protocolla 1909-1915
2306 Districtus Rakamaz congregationum protocolla 1916-1923
2307 Districtus Szendrő congregationum protocolla 1807-1837
2308 Districtus Szendrő congregationum protocolla 1838-1854
2309 Districtus Szendrő congregationum protocolla 1854-1874
2310 Districtus Szendrő congregationum protocolla 1875-1892
2311 Districtus Szendrő congregationum protocolla 1893-1903
2312 Districtus Szendrő congregationum protocolla 1904-1923
2313 Districtus Transtibiscani congregationum protocolla 1805-1834
2314 Districtus Transtibiscani congregationum protocolla 1835-1854
2315 Districtus Transtibiscani congregationum protocolla 1854-1892
2316 Districtus Transtibiscani congregationum protocolla 1893-1903
2317 Districtus Transtibiscani congregationum protocolla 1904-1908
2318 Districtus Transtibiscani congregationum protocolla 1909-1923
2319 Districtus Transtibiscani Inferioriscongregationum protocolla 1922-1923
2320 Districtus Várkony congregationum protocolla 1854-1892
2321 Districtus Várkony congregationum protocolla 1893-1903
2322 Districtus Várkony congregationum protocolla 1904-1923
2323 Acta neoerigenda ecclesiae metrop. Agriensis 1829-1847
2324 Status cassa ecclesiae metrop. Agriensis 1816-1830
2325 Status cassa ecclesiae metrop. Agriensis 1831-1843
2326 Acta ecclesiae metropolitanae Agriensis 1821-1923
2327 Ecclesiae metrop. Agriensis chorus, musici 1805-1923
2328 Episcoporum Hungariae conferentia - Magyar püspöki kar értekezletei 1819-1911
2329 Episcoporum Hungariae conferentia - Magyar püspöki kar értekezletei 1912-1923
2330 Examen prosynodale - Plébánosok zsinati vizsgája 1844-1865
2331 Examen prosynodale - Plébánosok zsinati vizsgája 1866-1879
2332 Examen prosynodale - Plébánosok zsinati vizsgája 1880-1891
2333 Examen prosynodale - Plébánosok zsinati vizsgája 1892-1903
2334 Examen prosynodale - Plébánosok zsinati vizsgája 1904-1914
2335 Examen prosynodale - Plébánosok zsinati vizsgája 1915-1923
2336 Excardinatio et incardinatio - Ki és bekebelezés az egyházmegye kötelékébe 1907-1915
2337 Excardinatio et incardinatio - Ki és bekebelezés az egyházmegye kötelékébe 1916-1923
2338 Exercitia sacra - Lelkigyakorlatok 1887-1923
2339 Eucharistica consociatio - Oltáregylet 1904-1923
2340 Facultates extraordinariae - Rendkívüli felhatálmazások 1832-1885
2341 Facultates extraordinariae - Rendkívüli felhatálmazások 1886-1891
2342 Facultates extraordinariae - Rendkívüli felhatálmazások 1893-1923
2343 Fundationes in genere 1860-1923
2344 Fundationum piarum administratio 1786-1810
2345 Fundationum piarum administratio 1811-1813
2346 Fundationum piarum administratio 1814-1820
2347 Fundationum piarum administratio 1821-1855
2348 Fundationum piarum administratio 1856-1867
2349 Fundationum piarum administratio 1868-1893
2350 Fundationum piarum administratio 1894-1902
2351 Fundationum piarum administratio 1903-1923
2352 Fundus Religionis et Studiorum 1842-1865
2353 Fundus Religionis et Studiorum 1866-1891
2354 Fundus Religionis et Studiorum 1892-1923
2355 Fundi Religionis aedificia 1804-1863
2356 Fundus Religionis: bonificatio parochiarum 1792-1831
2357 Fundus Religionis: rationes super bonificatione ludirectorum 1804-1847
2358 Fundus Religionis: relationes de sacris fundationalibus - Vallásalap: jelentések az alapítványi misékről 1803-1820
2359 Fundus Religionis: relationes de sacris fundationalibus - Vallásalap: jelentések az alapítványi misékről 1821-1840
2360 Fundus Religionis: relationes de sacris fundationalibus - Vallásalap: jelentések az alapítványi misékről 1841-1862
2361 Fundationes ordinum religiosorum - Szerzetesrendek alapítványai 1800-1811
2362 Sacra fundata Fundi Religionis - Vallásalap alapítványi miséi 1820-1890
2363 Sacra fundata - Alapítváni misék 1891
2364 Sacra fundata - Alapítváni misék 1911
2365 Quiantitae de stipendiis - Nyugták az alapítványi misepénzekről 1788-1849
2366 Stipendia sacrorum - Misepénzek 1905-1923
2367 Stipendia sacrorum - Misepénzek 1914-1923
2368 Relatio de fundationibus novis 1765-1859
2369 Fundatio Bartakovics 1857-1882
2370 Fundatio Bartakovics 1883-1921
2371 Fundatio Bükk-Sebe 1883-1923
2372 Fundatio Fischer 1810-1883
2373 Fundatio Komáromi 1810-1883
2374 Fundatio Joannis Hám 1828-1923
2375 Fundatio Gyenes 1883-1898
2376 Fundatio Groffcsik 1844-1922
2377 Fundatio Greskovits 1922-1928
2378 Fundatio Janko 1915-1923
2379 Fundatio Mosoray 1906-1923
2380 Fundatio Lengyel 1872-1921
2381 Fundatio Lapsinszky 1842-1922
2382 Fundatio Kussanics 1792-1848
2383 Fundatio Deák-Hander-Thassy-Trinkel 1801-1858
2384 Fundatio Foglár 1740-1849
2385 Fundatio Telekessy 1740-1849
2386 Fundatio Samassa 1889-1923
2387 Fundatio Szmrecsányi Ludovici 1918-1923
2388 Fundatio Széchenyi-Kollonich 1864-1917
2389 Fundatio Pál-Pyrker-Ruttner-Téglássy 1851-1923
2390 Fundatio Fuchs in genere 1806-1850
2391 Fundatio Fuchs, Denominationes 1808-1832
2392 Fundatio Fuchs, Denominationes 1833-1855
2393 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1809-1815
2394 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1816-1821
2395 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1822-1825
2396 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1826-1829
2397 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1830-1834
2398 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1835-1839
2399 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1840-1849
2400 Fundatio Fuchs Distributio, quietantiae 1850-1860
2401 Fundatio Fuchs Distributio 1844-1877
2402 Fundatio Fuchs Distributio 1878-1882
2403 Fundatio Fuchs Distributio 1883-1884
2404 Fundatio Fuchs Distributio 1885-1887
2405 Fundatio Fuchs Distributio 1888-1891
2406 Fundatio Fuchs Distributio 1892-1917
2407 Fundatio Rajner                                
2408 Fundatio Rajner 1860-1865
2409 Fundatio Rajner 1866-1877
2410 Fundatio Rajner 1878-1881
2411 Fundatio Rajner 1882-1885
2412 Fundatio Rajner 1886-1887
2413 Fundatio Rajner 1888-1889
2414 Fundatio Rajner 1890-1892
2415 Fundatio Rajner 1893-1895
2416 Fundatio Rajner 1896-1899
2417 Fundatio Rajner 1900-1902
2418 Fundatio Rajner 1903-1907
2419 Fundatio Rajner 1908-1912
2420 Fundatio Rajner 1913-1923
2421 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1856-1870
2422 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1871-1875
2423 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1876-1877
2424 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1878-1882
2425 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1883-1885
2426 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1886-1888
2427 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1889-1908
2428 Fundus personalis cantorum, docentium - Kántorok és tanítók nyugdíjalapja 1909-1923
2429 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1884-1889
2430 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1890-1892
2431 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1893-1898
2432 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1899-1904
2433 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1905-1908
2434 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1909-1915
2435 Fundus subsidiarius regnicolaris docentium - Tanítók országos segélyalapja 1916-1923
2436 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Rationes. 1801-1817
2437 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Rationes. 1818-1830
2438 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Rationes. 1818-1843
2739 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Rationes. 1844-1927
2440 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. De praefecto. 1802-1927
2441 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Legata pro domo. 1767-1759
2442 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Legata pro domo. 1860-1875
2443 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Legata pro domo. 1876-1883
2444 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Legata pro domo. 1884-1923
2445 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Conferentiae. 1882-1885
2446 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Conferentiae. 1888-1897
2447 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Conferentiae. 1900-1911
2448 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Conferentiae. 1922-1923
2449 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Personalia, informationes.  1805-1851
2450 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1804-1830
2451 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1831-1840
2452 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1841-1854
2453 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1855-1880
2454 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1881-1886
2455 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1887-1888
2456 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1889-1892
2457 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1893-1896
2458 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1897-1902
2459 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1903-1906
2460 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1907-1908
2461 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1909-1911
2462 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1912-1914
2463 Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum. Directio oeconomiae et jurium. 1915-1923
2464 Gymnasia in genere 1856-1879
2465 Gymnasia in genere 1880-1902
2466 Gymnasia in genere 1903-1923
2467 Gymnasium Agriense 1805-1875
2468 Gymnasium Agriense 1876-1923
2469 Gymnasium Gyöngyösiense 1843-1923
2470 Gymnasium Jászberényense 1852-1923
2471 Gymnasium regio-catholicum Miskolciense 1836-1923
2472 Hebraei 1806-1819
2473 Hebraei 1820-1827
2474 Hebraei 1828-1892
2475 Hebraei 1893-1923
2476 Hebraei. De rabbinis, religionaria etc. 1804-1850
2477 Heves comitatum concernentia 1811-1859
2478 Informationes dioesesium 1811-1813
2479 Informationes dioesesium 1814-1816
2480 Informationes dioesesium 1817-1820
2481 Informationes et classificationes e doctrina relig. Hittan osztályzások és értesítések. 1836-1842
2482 Jubiliaeorum in merito encyclicae et ordines 1805-1923
2483 Jubilaeum et indulgentiae - Búcsúév és búcsú 1805-1833
2484 Jubilaeum et indulgentiae - Búcsúév és búcsú 1834-1901
2485 Jurisdictio in genere - Joghatóság általában 1806-1814
2486 Jurisdictio ecclesiasticorum - Egyházi személyek joghatóságai 1804-1842
2487 Jurisdictio ecclesiasticorum - Egyházi személyek joghatóságai 1843-1850
2488 Jurisdictio ecclesiasticorum - Egyházi személyek joghatóságai 1851-1901
2489 Jurisdictio ecclesiasticorum - Egyházi személyek joghatóságai 1902-1923
2490 Librorum distributorum consignatio 1805-1821
2491 Libri diversi 1850-1856
2492 Libri diversi 1858-1875
2493 Libri diversi 1876-1886
2494 Libri diversi 1887-1888
2495 Libri diversi 1889-1892
2496 Libri diversi 1893-1897
2497 Libri diversi 1898-1899
2498 Libri diversi 1900-1906
2499 Libri diversi 1907-1913
2500 Libri diversi 1914-1923
2501 Lycaei aedificium 1809-1850
2502 Lycaei aedificium 1871-1889
2503 Lycaei aedificium 1890-1902
2504 Lycaei aedificium 1903-1913
2505 Lycaei aedificium 1914-1923
2506 Lycaei typographia 1804-1830
2507 Lycaei typographia 1831-1882
2508 Lycaei typographia 1883-1896
2509 Lycaei typographia 1897-1902
2510 Lycaei typographia 1903-1914
2511 Lycaei typographia 1915-1923
2512 Lycaei Specula Astronomica - Líceumi csillagvizsgáló torony Egerben 1806-1923
2513 Lycaei Miscellanae 1806-1870
2514 Lycaei Miscellanae 1871-1898
2515 Lycaei Miscellanae 1899-1918
2516 Lycaei Miscellanae 1919-1923
2517 Lycaei fundus et fundus studiorum 1754-1848
2518 Lycaei protocolla consenssuum 1805-1813
2519 Lycaei protocolla consenssuum 1814-1839
2520 Lycaei protocolla consenssuum 1840-1870
2521 Lycaei professorum these 1812-1820
2522 Lycaei informationes de professoribus 1806-1863
2523 Lycaei cathedras et professores philos. et juris tangentia 1806-1807
2524 Lycaei cathedras et professores theologiae tangentia 1782-1866
2525 Lycaei cathalogi juventus 1805-1833
2526 Lycaei excessus studiosae juventutis 1784-1815
2527 Lycaei excessus studiosae juventutis 1816-1842
2528 Lycaei recursus et propositiones pro cathedris 1807-1847
2529 Lycaei prodirectorem tangentia 1806-1848
2530 Lycaei de rigorosis examinibus 1804-1863
2531 Lycaei de disciplina et studiorum plano 1776-1861
2532  Lycaei gymnasii coordinatio 1850-1852
2533 Lycaei classificationes juris et philos. auditorum  1805-1828
2534 Lycaei classificationes juris et philos. auditorum  1829-1870
2535 Lycaei facultas juridica 1805-1873
2536 Lycaei facultas juridica 1805-1873
2537 Lycaei facultas juridica 1874-1876
2538 Lycaei facultas juridica 1881-1882
2539 Lycaei facultas juridica 1883-1885
2540 Lycaei facultas juridica 1886-1892
2541 Lycaei facultas juridica 1893-1895
2542 Lycaei facultas juridica 1896-1898
2543 Lycaei facultas juridica 1899-1900
2544 Lycaei facultas juridica 1901-1906
2545 Lycaei facultas juridica 1907-1908
2546 Lycaei facultas juridica 1909-1910
2547 Lycaei facultas juridica 1911-1912
2548 Lycaei facultas juridica 1913-1914
2549 Lycaei facultas juridica 1915-1918
2550 Lycaei facultas juridica 1919-1923
2551 Lycaei facultas theologica 1806-1824
2552 Lycaei facultas theologica 1825-1840
2553 Lycaei facultas theologica 1841-1862
2554 Lycaei facultas theologica 1863-1889
2555 Lycaei facultas theologica 1890-1912
2556 Lycaei facultas theologica 1913-1923
2557 Matriculares extractus 1814-1851
2558 Matriculares extractus 1852-1863
2559 Matriculares extractus 1864-1888
2560 Matriculares extractus 1889-1923
2561 Matricularia 1815-1894
2562 Matricularia 1895-1897
2563 Matricularia 1898-1900
2564 Matricularia 1901-1905
2565 Matricularia 1906-1923
2566 Matrimonia militum 1804-1815
2567 Matrimonia militum 1816-1823
2568 Matrimonia militum 1824-1830
2569 Matrimonia militum.  1831-1923
2570 Matrimonia militum. Intimata. 1807-1823
2571 Matrimonialibus in causis normalia et opiniones 1805-1863
2572 Matrimonia extraneorum regulantia intimata 1807-1852
2573 Matrimonia extraneorum 1805-1814
2574 Matrimonia extraneorum 1815-1819
2575 Matrimonia extraneorum 1820-1829
2576 Matrimonia extraneorum 1830-1838
2577 Matrimonia extraneorum 1839-1844
2578 Matrimonia extraneorum 1845-1850
2579 Matrimonialia 1785-1821
2580 Matrimonialia 1822-1823
2581 Matrimonialia 1824-1825
2582 Matrimonialia 1826-1829
2583 Matrimonialia 1829-1830
2584 Matrimonialia 1831-1832
2585 Matrimonialia 1833-1834
2586 Matrimonialia 1835-1837
2587 Matrimonialia 1838-1841
2588 Matrimonialia 1842-1850
2589 Matrimonialia 1851-1855
2590 Matrimonialia 1856-1870
2591 Matrimonialia 1871-1880
2592 Matrimonialia 1881
2593 Matrimonialia 1882
2594 Matrimonialia 1883
2595 Matrimonialia 1884
2596 Matrimonialia 1885
2597 Matrimonialia 1886-1887
2598 Matrimonialia 1888
2599 Matrimonialia 1889-1891
2600 Matrimonialia 1892
26001 Matrimonialia 1893-1894
2602 Matrimonialia 1895
2603 Matrimonialia 1896
2604 Matrimonialia 1897
2605 Matrimonialia 1898
2606 Matrimonialia 1899
2607 Matrimonialia 1900
2608 Matrimonialia 1901-1902
2609 Matrimonialia 1903
2610 Matrimonialia 1904-1905
2611 Matrimonialia 1906-1907
2612 Matrimonialia 1908
2613 Matrimonialia 1909
2614 Matrimonialia 1910-1911
2615 Matrimonialia 1912-1915
2616 Matrimonialia 1916-1919
2617 Matrimonialia 1920
2618 Matrimonialia 1921
2619 Matrimonialia 1922
2620 Matrimonialia 1923
2621 Matrimonia mixta 1804-1855
2622 Matrimonia mixta 1856-1908
2623 Matrimonia mixta 1909-1923
2624 Matrimonia mixta. Reversales. 1810-1860
2625 Milites in genere 1805-1857
2626 Milites in genere 1858-1923
2627 Militum attestata mortualia 1805-1830
2628 Militum attestata mortualia 1831-1878
2629 Ministeria, publico-ecclesiastica - Minisztériumokkal való levelezés, egyház és állam közti ügyek. 1809-1846
2630 Ministeria, publico-ecclesiastica  1856-1861
2631 Ministeria, publico-ecclesiastica  1862-1878
2632 Ministeria, publico-ecclesiastica  1879-1895
2633 Ministeria, publico-ecclesiastica  1895-1902
2634 Ministeria, publico-ecclesiastica  1903-1911
2635 Ministeria, publico-ecclesiastica  1912-1915
2636 Ministeria, publico-ecclesiastica  1916-1920
2637 Ministeria, publico-ecclesiastica  1921-1923
2638 Miscellanea diversa 1810-1840
2639 Miscellanea ex littera A 1804-1879
2640 Miscellanea ex littera A 1880-1923
2641 Miscellanea ex littera B 1804-1923
2642 Miscellanea post obitum Bartakovics collecta 1849-1866
2643 Miscellanea ex littera C 1804-1823
2644 Miscellanea choleram tangentia 1820-1913
2645 Miscellanea ex littera D 1804-1923
2646 Miscellanea ex littera E 1804-1923
2647 Miscellanea ex littera F 1804-1923
2648 Miscellanea ex littera G, GY 1804-1923
2649 Miscellanea ex littera H 1804-1923
2650 Miscellanea ex littera I, J  1804-1923
2651 Miscellanea ex littera K 1804-1923
2652 Miscellanea ex littera L 1804-1923
2653 Miscellanea ex littera M 1804-1923
2654 Miscellanea ex littera N 1804-1923
2655 Miscellanea ex littera O 1804-1923
2656 Miscellanea ex littera P 1804-1923
2657 Miscellanea ex littera Q 1804-1923
2658 Miscellanea ex littera R 1804-1923
2659 Miscellanea ex littera S 1804-1923
2660 Miscellanea ex littera Sz 1804-1923
2661 Miscellanea ex littera T 1804-1923
2662 Miscellanea ex littera U  1804-1923
2663 Miscellanea ex littera V. W 1804-1923
2664 Miscellanea ex littera Z 1804-1923
2665 Missiones 1829-1885
2666 Missiones 1886-1923
2667 Nuntius apostolicus 1811-1923
2668 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1813-1857
2669 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1858-1870
2670 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1871-1882
2671 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1883-1888
2672 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1889-1899
2673 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1900-1910
2674 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1911-1919
2675 Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis - Egri szeminárium papnövendékeinek pappászentelése 1920-1923
2676 Ordinandorum nomina- Pappászentelendők nevei 1804-1811
2677 Ordinandorum nomina- Pappászentelendők nevei 1812-1837
2678 Ordinationis acta caeremonalia - Papszentelés szertartása 1804-1820
2679 Parochi consultores - Plébános-tanácsosok 1918-1923
2680 Patronatus - Kegyuraság 1814-1923
2681 Parochialium agrorum arcus catestrales - Papföldek kateszteri ívei 1889
2682 Pauperum Institutum Agriense - Egri szegényintézet 1806-1819
2683 Pauperum Institutum Agriense - Egri szegényintézet 1820-1830
2684 Pauperum Institutum Agriense - Egri szegényintézet 1831-1841
2685 Pauperum Institutum Agriense - Egri szegényintézet 1842-1866
2686 Pauperum Institutum Agriense - Rationes cassae xenodichii 1803-1816
2687 Pauperum Institutum Agriense-Nosocomium, xenodichium-Egri kórház, menház 1867-1893
2688 Pauperum Institutum Agriense-Nosocomium, xenodichium-Egri kórház, menház 1894-1923
2689 Pauperum Institutum Agriense - Fundationes, acta varia 1804-1850
2690 Praeparandia Agriensis - Egri tanítóképző intézet 1825-2855
2691 Informationes de alumnis praeparandiae 1829-1855
2692 Praeparandiae rationes 1831-1845
2693 Oblata pro parte praeperandiae 1828-1847
2694 Praeparandiae miscellania 1850-1860
  Praeparandia  
2695 1856-1865  
2696 1866-1870  
2697 1870-1874  
2698 1875-1878  
2699 1879-1882  
2700 1883-1885  
2701 1886-1889  
2702 1890-1892  
2703 1893-1894  
2704 1895-1896  
2705 1897  
2706 1898  
2707 1899  
2708 1900  
2709 1901  
2710 1902  
2711 1903  
2712 1904  
2713 1905  
2714 1906  
2715 1907-1908  
2716 1909  
2717 1910  
2718 1911  
2719 1912  
2720 1913  
2721 1914  
2722 1915  
2723 1916  
2724 1917  
2725 1918  
2726 1920  
2727 1921-1922  
2728 1923  
2729 Primatialia 1811-1923
2730 Publico-ecclesiastica - Állam és egyház közti ügyek 1809-1855
2731 Publico-ecclesiastica - Állam és egyház közti ügyek 1856-1923
2732 Rationes in genere 1880-1881
  Rationes ecclesiarum  
2733 Rationes ecclesiarum 1831-1835
2734 Rationes ecclesiarum 1835-1839
2735 Rationes ecclesiarum 1839-1847
2736 Rationes ecclesiarum 1848-1849
2737 Rationes ecclesiarum 1850-1852
2738 Rationes ecclesiarum 1853-1857
2739 Rationes ecclesiarum 1858-1860
2740 Rationes ecclesiarum 1860-1875
2741 Rationes ecclesiarum 1876-1877
2742 Rationes ecclesiarum 1878
2743 Rationes ecclesiarum 1879
2744 Rationes ecclesiarum 1880
2745 Rationes ecclesiarum 1881
2746 Rationes ecclesiarum 1882
2747 Rationes ecclesiarum 1883
2748 Rationes ecclesiarum 1884
2749 Rationes ecclesiarum 1885
2750 Rationes ecclesiarum 1886
2751 Rationes ecclesiarum 1887
2752 Rationes ecclesiarum 1888
2753 Rationes ecclesiarum 1889-1890
2754 Rationes ecclesiarum 1891
2755 Rationes ecclesiarum 1892
2756 Rationes ecclesiarum 1893
2757 Rationes ecclesiarum 1894
2758 Rationes ecclesiarum 1895
2759 Rationes ecclesiarum 1896
2760 Rationes ecclesiarum 1897
2761 Rationes ecclesiarum 1898
2762 Rationes ecclesiarum 1899-1900
2763 Rationes ecclesiarum 1901-1902
2764 Rationes ecclesiarum 1903
2765 Rationes ecclesiarum 1904
2766 Rationes ecclesiarum 1905
2767 Rationes ecclesiarum 1906
2768 Rationes ecclesiarum 1907
2769 Rationes ecclesiarum 1908
2770 Rationes ecclesiarum 1909
2771 Rationes ecclesiarum 1910
2772 Rationes ecclesiarum 1911
2773 Rationes ecclesiarum 1912
2774 Rationes ecclesiarum 1913
2775 Rationes ecclesiarum 1914
2776 Rationes ecclesiarum 1915
2777 Rationes ecclesiarum 1916-1919
2778 Rationes ecclesiarum 1920-1923
  Rationes scholarum  
2779 Rationes scholarum 1886-1887
2780 Rationes scholarum 1889-1891
2781 Rationes scholarum 1892-1893
2782 Rationes scholarum 1894-1898
2783 Rationes scholarum 1899-1903
2784 Rationes scholarum 1904
2785 Rationes scholarum 1905
2786 Rationes scholarum 1906
2787 Rationes scholarum 1907-1908
2788 Rationes scholarum 1909
2789 Rationes scholarum 1910
2790 Rationes scholarum 1911
2791 Rationes scholarum 1912
2792 Rationes scholarum 1913
2793 Rationes scholarum 1914-1915
2794 Rationes scholarum 1916-1923
2795 Religionaria in genere- Vallásügyek, felekezeti ügyek általában 1804-1822
2796 Religionaria in genere- Vallásügyek, felekezeti ügyek általában 1823-1830
2797 Religionaria in genere- Vallásügyek, felekezeti ügyek általában 1831-1860
2798 Religionaria in genere- Vallásügyek, felekezeti ügyek általában 1861-1903
2799 Religionaria in diversa 1804-1860
2800 Religionaria ex littera A 1804-1830
2801 Religionaria ex littera Ba 1804-1850
2802 Religionaria ex littera Be, Bi, Bl, Br 1804-1841
2803 Religionaria ex littera Bo 1804-1841
2804 Religionaria ex littera Bu 1804-1841
2805 Religionaria ex littera C, Cs 1804-1841
2806 Religionaria ex littera D, E,  1804-1841
2807 Religionaria ex littera F 1804-1841
2808 Religionaria ex littera Ga, Go 1804-1841
2809 Religionaria ex littera Gr, Gz 1804-1841
2810 Religionaria ex littera Ha-He 1804-1841
2811 Religionaria ex littera Ho-Hon 1804-1841
2812 Religionaria ex littera Hop-Hu 1804-1841
2813 Religionaria ex littera I, J 1804-1841
2814 Religionaria ex littera Ka-Kap 1804-1841
2815 Religionaria ex littera Kar-Ke 1804-1841
2816 Religionaria ex littera Ki-Kl 1804-1841
2817 Religionaria ex littera Ko-Kr 1804-1841
2818 Religionaria ex littera Kovács 1804-1841
2819 Religionaria ex littera L 1804-1841
2820 Religionaria ex littera Ma 1804-1841
2821 Religionaria ex littera Me-Mi 1804-1841
2822 Religionaria ex littera Molnár 1804-1841
2823 Religionaria ex littera Mo-Mu 1804-1841
2824 Religionaria ex littera Nagy 1804-1841
2825 Religionaria ex littera N, O 1804-1841
2826 Religionaria ex littera P 1804-1841
2827 Religionaria ex littera R 1804-1841
2828 Religionaria ex littera S 1804-1841
2829 Religionaria ex littera Sz 1804-1841
2830 Religionaria ex littera T 1804-1841
2831 Religionaria ex littera Tóth 1804-1841
2832 Religionaria ex littera U 1804-1841
2833 Religionaria ex littera V 1804-1841
2834 Religionaria ex littera Z 1804-1841
2835 Religiosi in genere - Szerzetesek általában 1785-1899
2836 Religiosi in genere - Szerzetesek általában 1900-1923
2837 Religiosorum profugorum currentatio 1804-1855
2838 Jurisdictio religiosorum 1804-1820
2839 Jurisdictio religiosorum 1821-1830
2840 Jurisdictio religiosorum 1831-1839
2841 Religiosi Cistercitae 1805-1814
2842 Religiosi Cistercitae 1815-1918
2843 Religiosi Cistercitae 1919-1923
2844 Religiosi Franciscani 1804-1840
2845 Religiosi Franciscani 1841-1869
2846 Religiosi Franciscani 1870-1889
2847 Religiosi Franciscani 1890-1905
2848 Religiosi Franciscani 1906-1923
2849 Religiosi Franciscani Bosnienses 1815-1850
2850 Religiosi Franciscani Status personalis 1806-1850
2851 Religiosi Jesuitae 1811-1923
2852 Religiosi Minoritae 1787-1840
2853 Religiosi Minoritae 1842-1873
2854 Religiosi Minoritae 1874-1894
2855 Religiosi Minoritae 1895-1923
2856 Religiosi Misericordiani 1804-1816
2857 Religiosi Misericordiani 1817-1840
2858 Religiosi Misericordiani 1804-1816
2859 Religiosi Piaristae 1789-1923
2860 Religiosi Praemonstratenses 1823-1830
2861 Religiosi Servitae 1836-1923
2862 Religiosi Pensionati 1804-1820
2863 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes-Apácák, angolkisasszonyok számadásai 1852-1860
2864 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1861-1870
2865 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1871-1876
2866 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1877-1879
2867 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1880-1884
2868 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1885-1888
2869 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1889-1899
2870 Religiosae: Anglicanarum Domicellarum rationes 1900-1924
2871 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1861-1880
2872 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1881-1888
2873 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1889-1893
2874 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1894-1897
2875 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1898-1901
2876 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1902-1904
2877 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1905-1908
2878 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1909-1912
2879 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1913-1914
2880 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1915-1917
2881 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1918-1920
2882 Religiosae: Anglicanarum Domicellae 1921-1923
2883 Religiosae: Ancillae BMV. -Apácák: Boldogságos Szűz Mária szolgálói 1921-1923
2884 Religiosae Filiae S. Francisci Ass. - Assisi Sz. Ferenc leányai 1921-1923
2885 Religiosae a S. Cruce - Keresztesnövérek 1909-1923
2886 Religiosae Servorum BMV- Szervita apácák 1919-1923
2887 Religiosae Sorores Charitatis in genere-Irgalmas (sz.Vince) nővérek általában 1851-1923
2888 Religiosae Sorores Charitatis Agrienses 1860-1923
2889 Religiosae Sorores Charitatis Gyöngyösienses 1870-1910
2890 Religiosae Sorores Charitatis Gyöngyösienses 1911-1923
2891 Religiosae Sorores Charitatis Jászberényienses 1885-1900
2892 Religiosae Sorores Charitatis Jászberényienses 1901-1912
2893 Religiosae Sorores Charitatis Jászberényienses 1913-1923
2894 Religiosae Sorores Charitatis Jászárokszállásienses 1920-1923
2895 Religiosae Sorores Charitatis Nagykállóienses 1896-1898
2896 Religiosae Sorores Charitatis Miskolcienses 1878-1888
2897 Religiosae Sorores Charitatis Miskolcienses 1889-1893
2898 Religiosae Sorores Charitatis Miskolcienses 1894-1908
2899 Religiosae Sorores Charitatis Miskolcienses 1909-1923
2900 Religiosae Sorores Charitatis Törökszentmiklósienses 1880-1923
2901 Religiosae Ursulinae Hevesienses - Hevesi orsolyarendi apácák 1922-1923
2902 Religiosae Ursulinae Kisvárdaenses 1981-1923
2903 Religionariorum puerorum aducationis institutum recursus pro susceptione- Foglár-féle fiúnevelő intézet felvételi kérelmek 1804-1814
2904 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1815-1820
2905 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1821-1825
2906 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1826-1830
2907 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1831-1835
2908 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1836-1840
2909 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1841-1845
2910 Religionariorum puerorum educationis institutum recursus pro susceptione 1846-1855
2911 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1806-1830
2912 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1831-1840
2913 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1841-1850
2914 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1851-1859
2915 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1860-1864
2916 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1865-1868
2917 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1869-1871
2918 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1872-1879
2919 Religionariorum puerorum institutum Foglár: informationes, susceptorum nomina 1880-1889
2920 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1804-1820
2921 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1821-1840
2922 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1871-1881
2923 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1882-1892
2924 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1893-1897
2925 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1898-1903
2926 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1904-1912
2927 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1913-1914
2928 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1915-1920
2929 Religionariorum puerorum institutum Foglár: administratio 1921-1923
2930 Relationes de libris superfluis et mancis 1820
2931 Relationes vicearchidiaconales: praenumerationes- Esp. jelentések, előfizetések 1823-1846
2932 Relationes vicearchidiaconales: expensarum bonificatio 1807-1851
2933 Relationes vicearchidiaconales: censura SS. Sermonum 1822-1844
  Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae (Esperesi jelentések és kegyes adományok)  
2934 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1805-1829
2935 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1830-1835
2936 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1836-1860
2937 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1861-1872
2938 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1873-1877
2939 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1878-1880
2940 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1881-1882
2941 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1883-1885
2942 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1886-1888
2943 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1889-1892
2944 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1893-1894
2945 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1895-1897
2946 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1898-1899
2947 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1900
2948 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1901-1902
2949 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1903
2950 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1904
2951 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1905
2952 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1906
2953 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1907
2954 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1908-1909
2955 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1910-1912
2956 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1913-1914
2957 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1915-1917
2958 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1918-1920
2959 Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1921-1923
  Reservati casus (Püspöki joghatóság részére fenntartott esetek)  
2960 Reservati casus 1804-1822
2961 Reservati casus 1823-1830
2962 Reservati casus 1831-1843
2963 Reservati casus 1844-1870
2964 Reservati casus 1871-1886
2965 Reservati casus 1887-1892
2966 Reservati casus 1893-1894
2967 Reservati casus 1895-1898
2968 Reservati casus 1899-1902
2969 Reservati casus 1903-1908
2970 Reservati casus 1909-1913
2971 Reservati casus 1914-1923
2972 Reservati casus. Sollictatio et absolutio complicis- Fenntartott esetek. Bűnrecsábítás és bűntárs feloldozás 1816-1846
2973 Dispensationes in impedimentis occultis- Felmentések titkos akadályok alól 1804-1830
2974 Regulatio parochiarum 1818-1921
2975 Reversalium intuitu normales 1809-1965
2976 Rituale Agriense- Egri egyházmegyei szertartáskönyv 1804-1923
2977 Rituales contraversiae cum Graeco-catholicis 1798-1899
2978 Ritus mutatio - Szertartás változtatás 1808-1845
2979 Ritus mutatio - Szertartás változtatás 1846-1868
2980 Ritus mutatio - Szertartás változtatás 1869-1884
2981 Ritus mutatio - Szertartás változtatás 1884-1893
2982 Ritus mutatio - Szertartás változtatás 1894-1905
2983 Ritus mutatio - Szertartás változtatás 1906-1923
2984 Rosnaviensis episcopatus 1804-1923
2985 Rosnaviensem episcopatum concernentia. Acta archiepiscopo Bartakovics 1840-1860
2986 Rosnaviensis episcopatus limites 1824-1836
2987 Rosnaviensis episcopi contraversia cum capitulo 1816-1819
2988 Scholaria 1808-1812
2989 Scholaria 1813-1839
2990 Scholaria 1840-1855
2991 Scholaria 1856-1857
2992 Scholaria 1858-1863
2993 Scholaria 1864-1866
2994 Scholaria 1867-1869
2995 Scholaria 1870-1872
2996 Scholaria 1873-1881
2997 Scholaria 1882-1888
2998 Scholaria 1889-1891
2999 Scholaria 1892-1896
3000 Scholaria 1897-1900
3001 Scholaria 1901-1905
3002 Scholaria 1906-1907
3003 Scholaria 1908-1910
3004 Scholaria 1908-1910
3005 Scholaria 1911-1912
3006 Scholaria 1913-1914
3007 Scholaria 1915-1916
3008 Scholaria 1922-1923
3009 Scholaria. Projekta coordinationis - Iskolaügyek, iskolaszervezési tervek 1809-1819
3010 Scholaria. Informationes de scholis 1833-1836
3011 Scholarum inspector dioecesanus 1851-1858
3012 Scolae dominicales 1857-1858
3013 Schola mercantilis puerorum - Fiú kereskedelmi iskola Egerben. 1921-1923
3014 Schola graphidis Agriensis - Egri rajziskola 1828-1885
3015 Schematismus Agriensis - Egyri egyházmegye névtára 1806-1830
3016 Schematismus Agriensis 1831-1850
3017 Schematismus Agriensis 1851-1858
3018 Schematismus Agriensis 1859-1865
3019 Schematismus Agriensis 1866-1873
3020 Schematismus Agriensis 1874-1880
3021 Schematismus Agriensis 1881-1886
3022 Schematismus Agriensis 1887-1893
3023 Schematismus Agriensis 1894-1899
3024 Schematismus Agriensis 1900-1910
3025 Schematismus Agriensis 1911-1923
3026 Schematismi distributio 1810-1850
3027 Scriptura sacra 1814-1850
3028 Scriptura sacra 1851-1927
3029 Scriptura sacra (exemplaria munuscripta) 1857
3030 Scriptura sacra (exemplaria munuscripta) 1861
3031 Seminarium: officiales, oeconomia 1804-1870
3032 Seminarium: legata et oblata 1810-1877
3033 Seminarium: praetensiones 1811-1838
3034 Seminarium: fundationes 1804-1923
3035 Seminarium: de superioribus 1804-1873
3036 Seminarium: de ecclesiis juri patronatus obnoxiis- Sem. kegyurasága alá tartozó templomok 1822-1923
3037 Seminarium: Intimata Consilii Locumten. Hung. 1805-1839
3038 Seminarium: Acta varia. De alumnis 1840-1848
3039 Seminarium: Administratio fundi 1804-1830
3040 Seminarium: Administratio fundi 1831-1842
3041 Seminarium: Administratio fundi 1843-1864
3042 Seminarium: Administratio fundi 1865-1891
3043 Seminarium: Administratio fundi 1892-1896
3044 Seminarium: Administratio fundi 1897-1908
3045 Seminarium: Administratio fundi 1909-1923
3046 Seminarium Status activus et passivus 1802-1820
3047 Seminarium Status activus et passivus 1821-1842
3048 Seminarium Status activus et passivus 1843-1862
3049 Seminarium Rationes 1803-1869
3050 Seminarium Rationes 1870-1923
3051 Seminarium: Informationes ductorales 1804-1811
3052 Seminarium: Informationes ductorales 1811-1816
3053 Seminarium: Informationes ductorales 1817-1823
3054 Seminarium: Informationes ductorales 1824-1831
3055 Seminarium: Informationes rectoris 1804-1815
3056 Seminarium: Informationes rectoris 1817-1832
3057 Seminarium: Informationes rectoris 1833-1842
3058 Seminarium: Informationes rectoris 1843-1850
3059 Seminarium: Informationes rectoris 1851-1865
3060 Seminarium: Informationes rectoris 1866-1880
3061 Seminarium: Informationes rectoris 1881-1885
3062 Seminarium: Informationes rectoris 1886-1892
3063 Seminarium: Informationes rectoris 1893-1899
3064 Seminarium: Informationes rectoris 1900-1905
3065 Seminarium: Informationes rectoris 1906-1909
3066 Seminarium: Informationes rectoris 1910-1914
3067 Seminarium: Informationes rectoris 1915-1923
3068 Seminarium alumnorum absolutorum dispositio 1804-1864
3069 Seminarium alumnorum excessuosorum dimissio 1805-1821
3070 Seminarium Disciplinaria 1804-1810
3071 Seminarium Disciplinaria 1811-1820
3072 Seminarium Disciplinaria 1821-1837
3073 Seminarium Disciplinaria 1838-1842
3074 Seminarium Disciplinaria 1843-1855
3075 Seminarium Disciplinaria 1856-1873
3076 Seminarium Disciplinaria 1874-1879
3077 Seminarium Disciplinaria 1880-1900
3078 Seminarium Disciplinaria 1901-1923
3079 Seminarium: Classificationes 1805-1830
3080 Seminarium: Concursus 1816-1847
3081 Seminarium: Concursus 1846-1850
3082 Seminarium: Concursus 1851-1859
3083 Seminarium: Concursus 1860-1865
3084 Seminarium: Concursus 1866-1873
3085 Seminarium: Concursus 1874-1887
3086 Seminarium: Concursus 1888-1906
3087 Seminarium: Concursus 1907-1923
3088 Seminarii gremialis alumni 1856-1896
3089 Seminarii gremialis alumni 1897-1915
3090 Seminarii gremialis alumni 1916-1923
3091 Seminarii bonorum directio oeconomica 1909-1911
3092 Seminarii centrale in Budapest 1804-1840
3093 Seminarii centrale in Budapest 1841-1890
3094 Seminarii centrale in Budapest 1891-1923
3095 Seminarium. Miscellanae 1814-1867
3096 Seminarium Cassoviense et Szatmáriense 1816-1819
3097 Scepusiensis dioecesis 1805-1889
3098 Scepusiensis dioecesis 1890-1923
3099 Societas S. Ladislai 1862-1866
3100 Societas S. Ladislai 1867-1873
3101 Societas S. Ladislai 1874-1922
3102 Societas Leopoldina 1830-1863
3103 Societas S. Stephani 1848-1923
3104 Sodalitas et uniones 1908-1923
3105 Subsidia pro Franciscis Bosne-Argentinae 1816-1836
3106 Subsidia extraneorum 1832-1855
3107 Subsidia bellica 1804-1818
3108 Subsidia pro extraneis 1806
3109 Subsidia pro extraneis 1810-1839
3110 Subsidia pro extraneis 1840-1862
3111 Subsidia pro extraneis 1863-1884
3112 Subsidia pro extraneis 1885-1891
3113 Subsidia pro extraneis 1892-1902
3114 Subsidia pro extraneis 1903-1916
3115 Subsidia pro extraneis 1917-1918
3116 Subsidia pro extraneis 1919-1921
3117 Subsidia pro extraneis 1922-1923
3118 Summus Pontifex 1804-1866
3119 Summus Pontifex 1867-1880
3120 Summus Pontifex 1881-1890
3121 Summus Pontifex 1891-1903
3122 Summus Pontifex 1904-1921
3123 Summus Pontifex 1922-1923
3124 Summis pontificis Leonis XIII. lubilaeum 1887
3125 Supellex sacra - Egyházi felszerelések 1811-1832
3126 Surdomutorum et caecorum instituta 1804-1899
3127 Surdomutorum et caecorum instituta 1900-1923
3128 Surdomutorum institutum Agriense 1904-1923
3129 Synodus 1820-1848
3130 Szatmáriensis episcopatus 1782-1830
3131 Szatmáriensis episcopatus 1831-1923
3132 Testamentaria in genere 1805-1922
3133 De testamentis normales 1804-1805
3134 Universitates 1792-1923
3135 Vaccinatio 1820-1839
3136 Visitationes vicearchidiaconales in genere -Esperesi egyházlátogatások 1805-1923
3137 Visitationum archidiacinalium protocolla - Főesperesi egyházlátogatások jegyzőkönyvei 1903-1923
3138 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Agriensis 181-1896
3139 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Agriensis 1897-1912
3140 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Agriensis 1913-1923
3141 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Apátfalva 1805-1840
3142 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Apátfalva 1841-1884
3143 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Apátfalva 1885-1923
3144 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Cis-Tibiscani 1860-1910
3145 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Cis-Tibiscani 1911-1923
3146 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Harsány 1830-1845
3147 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Harsány 1846-1900
3148 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Harsány 1901-1923
3149 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Inferioris 1807-1888
3150 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Inferioris 1889-1923
3151 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Medii 1815-1904
3152 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Medii 1905-1923
3153 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Superioris 1807-1886
3154 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Superioris 1887-1899
3155 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Heves Superioris 1900-1923
3156 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Jazygiae Inferioris 1854-1922
3157 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Jazygiae Superioris 1854-1916
3158 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Jászberényiensis 1804-1853
3159 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Kisvárda 1828-1888
3160 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Kisvárda 1889-1904
3161 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Kisvárda 1905-1923
3162 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Kunszentmárton 1854-1909
3163 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Kunszentmárton 1910-1923
3164 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Mezőkövesd 1807-1908
3165 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Miskolc 1807-1840
3166 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Miskolc 1841-1888
3167 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Miskolc 1887-1912
3168 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Miskolc 1912-1923
3169 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Nagykálló 1814-1826
3170 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Nagykálló 1827-1842
3172 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Nyíregyháza 1814-1845
3173 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Nyíregyháza 1846-1887
3174 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Nyíregyháza 1888-1913
3175 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Nyíregyháza 1914-1923
3176 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Pata Inferioris 1805-1840
3177 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Pata Inferioris 1841-1922
3178 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Pata Medii 1854-1904
3179 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Pata Medii 1905-1923
3180 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Pata Superioris 1809-1903
3181 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Pata Superioris 1906-1923
3182 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Polgár 1804-1840
3183 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Polgár 1841-1886
3184 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Polgár 1887-1909
3185 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Polgár 1911-1923
3186 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Püspökladány 1856-1903
3187 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Püspökladány 1904-1923
3188 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Rakamaz 1854-1903
3189 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Rakamaz 1904-1923
3190 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Szendrő 1807-1886
3191 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Szendrő 1887-1904
3192 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Szendrő 1905-1923
3193 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Trans-Tibiscani 1815-1923
3194 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Törökszentmiklós 1922-1923
3195 Visitationis vicearchidiaconalis protocolla districtus Várkony 1854-1923
3196 Xenodochium Miskolcense 1812-1842
3197 Fassiones de proventibus parochiarum comitatus Borsod, Heves, Szabolcs, Jazygiae 1783-1784
3198 De piis ecclesiarum fundationibus fassiones Heves, Borsod, Szabolcs, Jazygiae 1784-1796
3199 Tabellae congregationum et confraternitatum- Egyházi egyletek és testvérületek kimutatása 1787
3200 Dilucidatio proventuum et animarum parochiarum et filiarum in comitatibus Borsod, Heves, Szabolcs, Jazygia 1792-1793
3201 Tabellae proventuum parochiarum et ludimagistrorum 1804-1823
3202 Rationes quarundam ecclesiarum: Poroszló, Pócspetri, Püspökladány, Rakamaz, Ráczújfehértó, Recsk, Sajógalgóc, Tállya 1712-1810
3203 Quietantiae parochorum super bonificationibus ex parte Acatholicorum comitatus Abaúj, Sáros, Ung. 1797
3204 Conscriptio proventuum parochiarum 1842
3205 Conscriptio proventuum parochiarum A-L 1848
3206 Conscriptio proventuum parochiarum M-Z 1848
3207 Conscriptio proventuum parochiarum Heves-Szolnok 1802-1803
3208 Conscriptio proventuum parochiarum Borsod 1802-1803
3209 Conscriptio proventuum parochiarum Jazygia 1802-1803
3210 Consriptio proventuum parochiarum, ludimagistrorum et campanatorum 1783-1802
3211 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 1-30. Abasár-Borsodszemere 1896
3212 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 31-50. Borsodszirák-Dorogháza 1896
3213 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 51-71. E-F. 1896
3214 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 72-97. G-H. 1896
3215 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 98-111. L-J. 1896
3216 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 112-133. K. 1896
3217 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 134-150. L-M. 1896
3218 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 151-175. N-O. 1896
3219 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 176-208. P-Sz. 1896
3220 Összeírása a plébániák jövedelmeinek 209-246. T-Z. 1896
3221 Plébániák jövedelmének bevallása 1867
3222 Plébániák jövedelmének bevallása 1883
3223 Plébániák jövedelmének bevallása 1918