IV. Acta de studiis et scholis
Az egri püspöki egyházmegye területén működő közép- és felsőfokú iskolák szervezése. Tanulmányi ügyek, könyvcenzúra, egri líceumban működő tanintézetek és intézmények - rajziskola, könyvtár, nyomda - ügyei. Az alsófokú iskolákat illetően csupán általános rendeletek találhatók ebben a csoportban. A falusi iskolák felállítására, iskolák építésére vonatkozó kronkrét adatokat a VII. csoportban - Acta intraneorum-ban - találja meg a kutató, éspedig vagy külön címszó alatt, vagy pedig az illető plébánia és templom iratai közt.
Raktári szám: Iratszám: Tartalom: Év:
81 540 Agrienem nationalem scholam concernentia 1782-1803
  541 Gymnasium Agriense respicientia 1749-1800
  542 Jászapátienses scholas tangentia 1773
  543 Bibliothecae kícaei episcopalis Agriensis librorum elenchi 1765-1781
  544 Bibliopolarum regulatio 1772
  545 Cabineta pro lectione librorum inducta tolluntur - Olvasókörök megszűntetése 1798
  546 Cassoviensem Academiam respicientia 1660-1773
82 547 Concursus pro vacantibus cathedris indicuntur 1780-1789
  548 Catechisationes in scholis normalibus per parochos intituendae 1783-1803
  549 Catechismorum diversorum compilationes manuscriptae 1776-1780
  550 Directores superiores et locales respicientia 1776-1793
  551 Doctoratum et gradus academicos suscipiendi norma 1777
83 552 hiányzik  
  553 hiányzik  
  554 Exhortatores in scholis publicis instituendos concernentia 1795-1798
  555 De Fundo Studiorum 1775-1781
  556 Gymnasiorum planum institutinis 1776
  557 Gyöngyösienses scholas respicientia 1775-1798
  558 Jászberényiensium professorum querelae 1784
  559 Jesuitae pro decenda theologia et mataphisica non applicentur 1773
  560 hiányzik  
84 561 Informationes et classificationes studiosorum 1764-1800
  562 Juramentum et immaculata conceptione tuenda vetatur. Szeplőtelen fogantatásra tett eskű védelméről. 1782
  563 Juridicum studium Agriense et juristarum excessus 1740-1779
  564 Juris canonici quomodo tradendi principia 1776
  565 Ad Nagykálló scholae humaniores introduci petentur 1775
85 566/1 Rationes de aedificio universitatis Agriensis et reparatione Collegii Fogláriani 1761-1763
86 566/2 Rationes de aedificio universitatis Agriensis et reparatione Collegii Fogláriani 1764-1785
87 566/3 Oblata beneficiatorum dioecesis Agriensis pro fundo Lycaei Agriensis, debitores parochi 1756-1803
88 566/4 Lycaei Agriensis professorum denominatio, examen  1774-1798
89 566/5 Lycaei Agriensis bibliothecam concernentia 1776-1793
90 566/6 Lycaei Agriensis typographiam concernentia Graphidis, seu delineatoriam scholam tangentia - Egri liceumi könyvnyomda és rajziskola 1754-1798
91 567/1 Librorum censuram et prohibitionem respicientia 1763-1800
92 567/2 Librorum a censura Viennensi admissorum aut prohibitorum cathalogi 1782-1784
93 567/3 Librorum admissorum, toleratum ut prohibitorum cathalogi 1794-1804
94 568 hiányzik  
  568/a Ludimagistrorum conscriptiones 1755-1792
95 569 Miskolczienses scholas respicientia 1770-1794
  570 Triviales et nationales scholas respicientia 1775-1803
  571 Catecheticam in nationalibus scholis institutionem respicientia - Hittantanítás a népiskolákban 1782-1802
96 572 Informationes et rationes de scholis nationalibus 1782-1799
97 573 De nationalibus scholis mistae religionis 1789-1797
  574 Neosoliensi pro gymnasio exhortator queritur 1782
  574/a Nyirbátoriensis schola 1777
  575 Papanse gymnasium restabilitur 1794
  576 Pichleri Jus canonicum tradi vetatur 1774
  577 Polgariensi de schola informatio petitur 1795
  578 Professores publicos respicientia intimata 1775-1783
  579 De studiis in Hungariae regulandis 1774-1790
98 580 hiányzik  
  581 Salhausen B. superiorem directorem districtus Cassoviensis respicientia 1795-1796
  582 Sandini Grammatica Graeca 1780
  583 Schmazer Jos. Nagykárolyensis ludirector muneri docendi restituitur 1787
  584 Scholarum tam humaniorum, quam altiorum dioecesis Agriensis descriptio 1766-1790
  585 Schroeckii protestantis historiam ecclesiasticam in scholis catholicis tradi praeceptam respicientia 1787
  586 Stöger Ferdinandi Viennensis professoris introductio in historiam ecclesiasticam critizatur 1790 körül
  587 hiányzik  
  588 Szvorényi Historiae ecclesiasticae censura 1790 körül
  589 hiányzik  
99 590 hiányzik  
  591 Thoracis foeminei usus scholaribus puellis interdicitur - Iskolásleányok részéről a fűző használatának eltiltása 1783
  592 hiányzik  
  593 hiányzik  
  594 hiányzik  
  595 Typographias regulantia normativa 1755-1757
  596 Typographiam Lycaei Agriensis respicientia 1767-1795
100 597 hiányzik  
  598 hiányzik  
  599 Vagabundos studiosos tangentia 1754
  600 Vályi professores penes universitatem nominatur 1791
  601 M. Váradienses scholas respicientia 1795-1796
  602 Visitatores districtuales scholarum instituuntur 1789