V. Religionaria ecclesiastica
Általános jellegű vallásügyi rendelkezések és jelentések a felekezet, hitvallás, szertartás, hitehagyás, áttérés, protestánsok keresztsége és házassága ügyeiben
Raktári szám: Iratszám: Tartalom: Év:
100 603 Anababtistarum intuitu ordinationes regiae 1761-1763
  604 Apostasiae causae 1749-1802
  605 Religionario in merito interventa 1766-1795
101 606 Baptismum Acatholicorum respicientia 1742-1787
  606/a Bercellensium Helv. Conf. Addictorum oratorium 1785
  607 De bibliis Acatholicorum censurandis ordinationes 1719-1723
102 608 Convertitae 1737-1804
103 609 Cathechismi Acatholicorum impressionem tangentia 1768-1773
  610 De festorum quoad Acatholicos observantia 1762-1799
  611 De festorum quoad Graecos non unitos observantia 1752
  612 Fundationes Acatholicorum tangentia 1752-1784
  613 Graecorum non unitorum episcoporum confirmatio 1718-1769
  614 Graecorum non unitorum episcoporum visitaionem dioecesis tangentia 1771-1777
  615 Graecorum non unitorum synodos tangentia 1735-1779
  616 Graecorum non unitorum functiones et praesentationes stolares tangentia 1765-1787
  617 hiányzik  
  618 hiányzik  
  619 Heiderbergensis cathechismi editio Reformatis interdicitur 1788 körül
  620 Impanizationis nomine Acatholicorum coena S. vocitari vetatur - Protestansok úrvacsoráját átváltozásnak nevezni tilos 1785
  621 Instructionem sexhebdomadalem respicientia - Kat vallást elhagyni szándékozók részére kötelező 6 hetes hittantanítás 1783-1804
104 622 Judicae gentis systematica regulatio 1781
  623 Baptismus Judeorum 1771-1803
  624 Matrimonia Acatholicorum tangentia 1758-1789
  625 Matrimoniales cause Acatholicorim 1731-1796
  626 Matrimoniales dispensationes Acatholicorum 1750-1794
105 627 De matromonis Calvinistarum sub conditione initis 1702-1785
  628 Matrimonia mixta 1768-1797
  629 Ministros Acatholicorum respicientia 1748-1794
106 630 Proles mixti matrimonii eorumque religio 1750-1804
107 631 Parochi magis idonei ad loca acatholica mittendi 1796
  632 Reversales de prolibus catholice educandis 1730-1800
  633 Samosateni seu Paulianistarum haeresis per Fürediensem praedicantem resuscitata 1759
  634 Sepulturam Acatholicorum tangentia 1779-1784
  635 Superintendentes respicientia 1748-1794
108 636 Synodos Acatholicorum concernentia 1662-1783
  637 Unionis cum Protestantibus conatus 1692