VII. Acta intraneorum 
Az egri egyházmegyéhez tartozó papok személyi, fegyelmi (personalia), végrendeleti és hagyatéki (caducitas, relicta substantia) ügyei. Plébániák, lelkészségek és falusi iskolák szervezése. Templomok, kápolnák, szobrok, falusi iskolák építése és karbantartása, ritkán tervrajzokkal. Egyházi intézmények, vallásos egyesületek ügyei. Iskolamesterek, kántorok, tanítók, harangozók felfogadása, járandósága. Plébánosok, iskolamesterek, templomszolgák, harangozók illetmény- és párbér ügyei. Papföldek, templomföldek ügyei. Templompénztár helyzete. Egyházlátogatás. Ez az archivum vetus legnagyobb iratcsoportja, kifejezettem egyházmegye történet. A falusi iskolákra vonatkozó iratokat legtöbbször nem külön  iratszámok alatt, hanem az illető plébánia vagy templom iratszámai alatt találjuk. A leányegyházak iratati is az illetékes enyaegyházak ügycsomóiban kell keresni.
Raktári szám: Iratszám: Tartalom : Év:
127 708 Abbatia et praeposituras dioecesis Agriensis respicientia 1430-1804
128 709 Abaffy Nicolai principis testamentorum 1629
  710 Alsóábrányensem ecclesiam tangentia 1750-1782
  711 Adácsiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1765-1794
  712 Agriensium episcoporum series 1799
  713 Agriensi in civitate servandus ordo divinorum - Istentiszteletek rendje Eger városában 1769-1803
  714 Cathedralem ecclesiam Agriensem respicientia 1761-1785
  715 Agriensis cathedralis ecclesiae aedificium 1763
  716 Agriense sacellum epicopale tangentia 1770 körül
  717 Agriensis episcopatus bona respicientia 1694-1796
  718 Agriensis dioecesis limites 1714-1768
129 719 Sztojka Sigismundi episcopi Transylvaniensis canonicatus Agriensis 1749
  720 Aggratulatoriae littrae 1770-1794
  721 Abonyensem ecclesiam et parochiam tangentia 1741-1800
  722 Agriensem ecclesiam parochialem tangentia 1697-1764
  723 Agriensis ecclesiae fundus 1780-1798
  724 Agriensem capellam in Aegydio tangentia - Egri Eged-hegyi kápolnáról 1752
  725 Agriensem capellam SS: Trinitatis tangentia 1714
  726 Agriensis matriculae baptisatorum extractus 1761-1796
130 727 Agriemsem parochiam respicientia 1698-1794
  728 Agriensem civitatem respicientia 1766-1791
  729 Agentis Romani correspondentiae 1801-1804
  730 Agentis Viennensis correspondentiae 1801
  730/a Agotha Antonium concernentia 1760-1782
  731 Ajakensis parochiae erectio 1773-1801
  732 hiányzik  
  733 Albini Franciscum parochum Csehiensem tangentia 1772
  734 Alatkensem ecclesiam respicientia 1788
  735 Ally Franciscum tangentia 1750
  736 Andreae Almády personalia 1667
  737 Almásy Michaelis testamentum 1792
  738 Almásy Pauli correspondentiae 1775
  739 Almásy Andreae Gyöngyösiensis parochi testamentum 1704
131 740 Almásy Martinum respicientia 1785
  741 Almásy Josephum parochum Szendröviensem tangentia 1779-1802
  742 Alter Josephum tangentia 1793
  742/a Altariam S. Crucis tangentia - Szent Kereszt oltárjavadalomról 1774
  742/b Altariam S. Spiritus tangentia 1774-1784
  742/c Altarium consignatio 1690-1776
  743 Amady Antonii testamentum  1736
  744 Amade-Hanslovics Vincentii Minoritae apostasia 1795-1797
  745 Ambrosy Eustachium tangentia 1795
  746 Ambrosy Franciscum tangentia 1789
  747 Ambrosy Stephanum tangentia 1789
  748 hiányzik  
  749 Androvics Nicolam canonicum respocientia 1746-1777
  750 Antal Mathiam respicientia 1786
  751 Apátfalvensem parochiam et ecclesiam tangentia 1670-1800
132 752 Jász-Apáthiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1798
  753 Apor Stephani comitis testamentum 1759
  754 Appel Samuel tangentia 1791
  755 Apczemsem ecclesiam et parochiam tangentia 1734-1796
  756 Aranyosiensem ecclesiam tangentia 1799-1801
  757 Aranyossy Stephanum respicientia 1770-1776
  757/a Archidiaconatum Pathensem et Hevesiensem tangentia 1720-1804
  757/b Archidiaconatum Sáros-Zempléniensem tangentia 1712
  757/c Ardényi Vincentium tangentia 1799
133 758 Arloviensem ecclesiam et parochiam tangentia 1711-1803
  759 Árokszállásy Kosephum respicientia 1720
  760 Árokszállásiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1755-1780
  761 Ároktőiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1780
  762 Arzt Michaelem tangentia 1800
  763 Árvay Laurentii personalia 1795
  764 Árvay Michaelem respicientia 1745
  765 Aszalóiensem ecclesiam tangentia 1766-1794
134 766/a Asylantium causae et processus informativi - Templomi menedékjogot kérők perei és adatkérő eljárásai 1678-1763
135 766/b Asylantium causae et processus informativi - Templomi menedékjogot kérők perei és adatkérő eljárásai 1764-1791
136 767 Bábolnensem ecclesiam et parochiam tangentia 1788-1790
  768 Bacsó Elisabethae taetamentum 1804
  769 Baczkó Georgium tangentia 1781
  770 Baghy Blasium tangentia 1797-1799
137 771 Baji Franciscum tangentia 177-1778
  772 Bajnay Joannem tangentia 1796
  773 Bayri Mathiam  tangentia 1722
  774 Bakabányi Joannem tangentia 1754
  775 Bakay Joannem  tangentia 1791
  776 Bakay Ignatium tangentia 1800
  777 Bakondy Georgium tangentia 1725
  778 Bakos Franciscum tangentia 1778
  779 Heves Baktensis localis capellania 1789-1803
  780 Balay Antonium tangentia 1777
  781 Balajthy Matthaeum tangentia 1778-1781
  782 Balajthi Ladislaum tangentia 1798-1803
  783 Balajthi Michaelem tangentia 1778
138 784 Balázs Antonium tangentia 1770
  785 Balássy Elisabethae testamentum 1787
  786 Balássy Paulum tangentia 1804
  787 Balogh Bernardum respicientia 1773-1795
  788 Balatonyensem ecclesiam tangentia 1741-1801
138 789 Balogh Joannem tangentia 1796
  790 Balogh Michaelem tangentia 1788
  791 Balogh Theresiam tangentia 1801
  792 Baloghy Josephum tangentia 1793-1795
  793 Balla Mathiam tangentia 1799-1800
  794 Ballagó Andream tangentia 1800
  795 Ballensem ecclesiam tangentia 1770-1798
  796 Bán Josephum tangentia 1802
  797 Balogh Stephanum tangentia 1796
  798 Bánhorvathensem ecclesiam tangentia 1780-1801
  799 Bánóczy Joannem tangentia 1803
  800 Bánó Andream tangentia 1788
139 801 Bányász Georgium tangentia 1799
  802 Bárány Pauili parochi Alattyánensis testamentum 1790-1793
  803 Baranyay Joannem tangentia 1797
  804 Baranyai Josephum tangentia 1789
  805 Baranyay Georgium tangentia 1781-1801
  806 hiányzik  
  807 Bárdoss Michaelem tangentia 1787-1804
  808 Bárdossy Josephum tangentia 1768
  809 Barkóczy Antonium tangentia 1780-1788
  810 Barkóczy Franciscum tangentia   NINCS BENNT 1750-1789
140 811 Baptismi ex errore iterati causus 1766-1802
  812 Barta Andream et Lévay Valentinum concernentia 1781-1800
  813 Barta Franciscum Jesuitam tangentia 1769
  814 Barta Stephanum tangentia 1782-1785
  815 Bartay Andream tangentia 1795
  816 Bartsik Joannem tangentia 1797-1801
  817 Bártzay Stephanii testamentum 1704
  818 Basilitas concernentia 1776-1790
  819 Baczó Martinum tangentia 1770
  820 Bátonyiensem parochiam tangentia 1770-1792
  821 Bátoriensem parochiam tangentia 1659-1804
  822 Bartók Franciscum tangentia 1790
  823 Bácsiensium Graeci Ritus episcoporum correspondentia 1784-1796
141 824 Battyány Ignatium praepositum majorem tangentia 1775-1779
  825 Bedekovich Lucam respicientia 1738
  826 Bednarovics Joannem respicientia 1785-1795
  827 Bednarovics Josephi relicta substantia 1784
  828 Bejczy Stephanum tangentia 1801-1803
141 829 Beke Petrum tangentia 1783-1803
  830 Beleznay Nicolaum tangentia 1777
  831 Bene Franciscum tangentia 1804
  832 Benke Franciscum tangentia 1756
  833 Benkő Franciscum tangentia 1787
  834 Benkő Laurentium tangentia 1789-1790
  835 Bennay Joannem tangentia 1750
  836 Benedictiones diversas administrandi facultas 1778-1803
143 837 Beneficia ecclesiastica dioecesis Agriensis 1699
  838 Bencsik Andream tangentia 1771
  839 Bencsik Josephum tangentia 1776-1785
  840 Bencsik Stephanum tangentia 1727
  841 Benyovszky Franciscum tangentia 1775
  842 Befurt Mariam tangentia 1797
  843 Berényi Alexandrum tangentia 1781-1803
  844 hiányzik  
144 845 Berczik Phillippum tangentia 1793
  846 Berecz Michaelem tangentia 1793
  847 Berkes Franciscum tangentia 1775-1803
  848 Bernay Josephum tangentia 1776-1796
  849 Bernáth Joannem tangentia 1748
  850 Bertholdi Stanislaum tangentia 1751
  851 Bertola Aurelium tangentia 1773
145 852 Bethóty Elisabethae testamentum 1713
  853 Berzeviczy B. Joannem tangentia 1787-1803
  854 Beszprémy Ladislaum tangentia 1796
  855 Beszprémy Josephum tangentia 1746
  856 Betsky Franciscum tangentia 1803
  857 Beznak Gabrielem tangentia 1794-1801
  858 Bezerédy Carolum tangentia 1787
  859 Bezerédy Ladislaum tangentia 1787
  860 Bezdédi Samuelem tangentia - Delineatio sacelli Bezdésiensis 1765-1797
  861 Besenyőensem ecclesiam et parochiam tangentia 1788-1803
  862 Besenyőszögiensem ecclesiam tangentia  1670
  863 Blasovszky Georgium episcopum tangentia 1742
  864 Bideskuti Joannem tangentia 1791-1793
  865 Biller Mariam tangentia 1784
  866 Binnerth Casimirum tangentia 1786
  867 Biró Sophiae testamentum 1697-1801
  867/a Bizanczy Georgium episcopum Munkacsiensem tangentia 1732
  868 Bodenlosz Martinum tangentia 1781-1783
  869 Bodenlosz Michaelem tangentia 1803
146 870 Bodnár Michaelem professorem tangentia 1798-1804
  871 Bodó Michaelem tangentia 1789-1795
  872 Bodonyiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1768-1800
  873 Bodor Nicolaum tangentia 1716-1726
  874 Body Jacobum tangentia 1790-1802
  875 Bogácsiensem ecclesiam tangentia 1750-1800
  876 Bogdányiensem ecclesiam tangentia 1798-1803
  877 Bogdán Josephum tangentia 1804
  878 Bogdán Stephani testamentum 1655
  879 Bohunitzky Ignatium tangentia 1803
  880 Boldizsár Andream tangentia 1789
  881 Boldoghi Ladislaum tangentia 1784
  882 Bolgovics Petrum tangentia 1787-1797
147 883 Bolla Augustinum tangentia 1797-1804
  884 Ad Bolla Matthiam datae litterae 1797
  885 Bollók Michaelem tangentia 1797-1801
  886 Borbás Michaelem tangentia 1745-1761
  887 Borbás Cathaeinae testamentum 1728
  888 Borbély Michaelis viduae testamentum 1776
  889 Borian Stephanum tangentia 1742
  890 Boross Josephum tangentia 1756
  891 Boross Thaddaeum tangentia 1798
  892 Bortsánya Juliannam tangentia 1774
  893 Bosnyák Mathiam tangentia 1797-1801
  894 Botka Joannem 1804
  895 Boconádiensem ecclesiam tangentia 1773-1794
148 896 Bökönyiensem ecclesiam tangentia 1790
  897 Brezovay Franciscum tangentia 1734
  898 Brezovay Ladislaum tangentia 1800
  899 Briedon Josephum tangentia 1801
  900 Budaházy Andeam tangentia 1791-1798
  901 Buday Paulum tangentia 1798
  902 Bujdossy Alexium tangentia 1787-1800
  903 Budinszky Paulum tangentia 1784
  904 Bunyik Emericum tangentia 1775-1790
  905 Burik Georgium tangentia 1787-1792
  906 Bitsek Franciscum tangentia 1792
  907 hiányzik  
  908 Büky Josephum tangentia 1795
  909 Buzay Thomam tangentia 1650
  910 Buzek Joannem tangentia 1795
  911 Cancellariae stylus et taxatorium - Irodai eljárás szabályai, illetékek 1669-1803
149 912 Cancellistarum juramentum 1789
  913 Cancellariae epicopalis expense 177-1799
150 914 Cantionalis dioecesis Agriensis (kottákkal) - Egri egyházmegyei énekeskönyvek 1790-1796
  915 Caducitates quasdam parochorum respicientia 1800
  916 Camaldulenses pateres tangentia 1750
  917 Canonicorum Agriensium series 1778
151 918 Capitulum Agriense tangentia 1664-1790
  919 Capituli Nitriensis litterae de Gabriele Besznak 1786
  920 Capellam comitatensem Agriense, respicientia 1753
  921 Capitulorum obligationes in Hungaria 1710 körül
  922 Capucinos respicientia 1745-1784
  922/a Catalogos cleri dioecesis Agriensis, peritia eorum in lingua Germanica 1786
  923 Cistercienses Agrienses tangentia 1779-1803
152 924 Citatore variae 1760-1781
  925 Clericam petentes - Kérelmek az egyházi rendbe valófelvétel iránt 1740-1798
153 926 Clementis Josephum tangentia 1796
  927 hiányzik  
  928 P. Cletum Baktensem localem capellanum tangentia 1798
  929 Collegia Societatis Jesu in dioecesis Agriensi 1650-1750
  930 Compulsoria varia mandata 1689-1760
  931 Concubinarii 1800-1803
  932 Confirmationis sacramenti administratio - Bérmálás szentségének kiszolgálása 1797
  933 Congregationes districtuales - Esperesi kerületi gyűlések 1780-1804
  933/a Synodus dioecesana - Egyházmegyei zsinat 1734
154 934 Conscriptio ecclesiarum in dioecesis Agriensi. Consignatio annatrum Romanarum ex dioecesi Agriensi annis 1332, 1333, 1334 collectarum, ex archivo secreto Romano anno 1772 excerta  
155 935 Corvini Joannem respicientia 1728
  936 Concursus pro parochiis 1786-1798
156 937 Consistorii Agriensis correspondentia 1708-1799
  938 Confraternitatum et congregationum initia 1722-1790
157 939 Csaby Joannem respicientia 1776-1789
  940 Csaja Ignatium respicientia 18020
  941 Csala Alexium respicientia 1710
  942 Csányiensem ecclesiam et parochiam respicientia 1751-1802
  943 Csáky Ladislaum tangentia 1668
  944 Csáki Emerici installati epsicopo Agriensis acta cum elencho 1710-1711
158 945 Csák Stephanum canonici respicientia 1780-1785
  946 Csák Georgium tangentia 1758
  947 Csák Franciscum tangentia 1756
  948 Csák Josephum Vitalem fratrem Misericordiae tangentia 1794-1798
  949 Csanády Antonium respicientia 1802
  949/a Csanády Josephus deprecatur parochiam Galgóc 1804
  950 Csuka Stephanum tangentia 1796-1798
  951 Csécsey Thomam respicientia 1756
  952 Csehiensem ecclesiam tangentia 1749-1798
  953 Cseke Joannem tangentia 1795
  954 Csépán Ladislaum tangentia 1789-1803
159 955 Csepreghi Joannem tangentia 1775-1776
  956 Csernelyensem ecclesiam et parochiam tangentia 1755-1796
  957 Csesnak Paulum respicientia 1780
  958 Csete Josephi canonici Angriensis testamentum 1709-1799
  959 Csete Paulum tangentia 1778
  960 Csikány Nicolaum tangentia 1800-1803
  961 Csiky Georgium tangentia 1784
  962 Csillag Joannem tangentia 1800
  962/a Csima Emerici testamentum 1774
160 963 Csima Stephanum concernes processus testamentarius 1695
  964 Csirmaz Thomam concernentia 1787-1803
  965 Csomor Franciscum concernentia 1749
  966 Csomortányi Antonium respicientia 1792
  967 Csontos Emericum respicientia 1785-1797
  968 Csontos Josephum respicientia 1801
  969 Csuka Stephanum respicientia 1787-1803
  970 Csulkás Stephanum respicientia 1797
  971 Czakó Joannem respicientia 1739-1754
  972 Czecze N. respicientia 1774
  973 Czepfl Georgium respicientia 1748
  974 Czerneczky Andream respicientia 1743
  975 Cziben Andream respicientia 1746
  976 Czimeg Ladislaum respicientia 1779-1794
191 977 Czimeg Stephanum respicientia 1765-1771
  978 Czintula Ignatium respicientia 1788-1791
  978/a Csőke Francisci Gyönygösiensis testamentum 1749
  978/b Currentales de consecratione s. liquorum - Olajszentelésre vonatkozó rendeletek 1801
  979 Dadaensem ecclesiam concernentia 1791
  980 Dayka Gabrielem respicientia 1797-1803
  981 Danilovics Andream respicientia 1797-1803
  982 Danyi Franciscum respicientia 1778
  983 Darnóczy Josephum respicientia 1794
  984 Tibold-Darócziensem ecclesiam tangentia 1750-1801
  985 Deák Francisci canonici testamentum 1780-1786
  986 Deák Adamum tangentia 1730
  987 Deák Joannem tangentia 1727-1749
162 988 Deák Josephum tangentia 1794
  989 Aldebrőiensem parochiam concernentia 1788-1800
  990 Feldebrőiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1749-1797
  991 Denrődy Stephanum tangentia 1749
  992 Debitores Ignatii Csécsey 1803
163 993 Decimam, octavam, sedecimam respicientia 1748-1799
164 994 Décsy Antonium tangentia 1769
  995 Degen Franciscum tangentia 1804
  996 Dély Thomam tangentia 1787
  997 Démány Paulum tangentia 1780
  998 Demeczki Constantini Rasciani testamentum 1783
  999 Demeter Franciscum Exjesuitam tangentia 1774-1789
  1000 Demetes Joannis canonici testamentum 1720
  1001 Demecseriensem parochiam concernentia 1778-1791
  1002 Demetzky Ladislaum concernentia 1773
165 1003 Demiem Andream concernentia 1697-1707
  1004 Denjén Stephanum concernentia 1695
  1005 Derecskensem ludimagistrum concernentia 1782-1792
  1006 Deseöfy Stephani generalis testamentum 1741
  1007 Detkensem ecclesiam tangentia 1770-1804
166 1008 Dévaványensem ecclesi tangentia 1781-1802
  1009 Diósgyőriensem ecclesiam tangentia 1737-1802
  1010 Divinyi Barbarae testamentum  1730 körül
167 1011 Dispensationes matrimoniales 1700-1804
168 1012 Dispensationes in jejunio 1793-1796
  1013 Dispensationes a voto 1777-1794
  1013/a  Dispensationes Romanae in celebratione missarum 1780-1781
  1014 Dimissiorales es ordinibus 1785-1803
169 1015 Dobay Michaelem respicientia 1792
  1016 Dolhay Andreae personalia 1779-1783
  1017 Domaháziensem ecclesiam respicientia 1753-1797
  1018 Dományi Andream tangentia 1774-1796
  1019 Domencsics Michaelem tangentia 1778-1801
  1020 Domján Andream tangentia 1773
170 1021 Dominicanoos respicientia 1745-1786
  1022 Domoszló ecclesiam et parochiam respicientia 1737-1790
  1023 Dormándensem ecclesiam respicientia 1791
  1024 Dorogháziensem ecclesiam respicientia 1746-1798
  125 Dorogi Georgium tangentia 1781
  1026 hiányzik  
  1027 Jászdózsa parochian et ecclesiam tangentia 1716-1801
  1028 Droppa Andream respicientia 1793
171 1029 Drucsay Josephum respicientia 1767-1802
  1030 Druzsik Joannem respicientia 1804
  1031 Döry Gasparum respicientia 1773
  1032 Duchek Carolum respicientia 1766-1771
  1033 Duchek Franciscum respicientia 1779
  1034 Dudássy Andream respicientia 1775
  1035 Dusza Josephum respicientia 1802
  1036 Duttkay Ignatium respicientia 1802
  1037 Duzsik Nepomucenum respicientia 1789
  1038 Dzian Stephanum  respicientia 1783-1784
  1039 Edelényiensem ecclesiam tangentia 1778-1801
  1040 Edelspacher Nicolaum tangentia 1775
  1041 Egerszegy Emericum tangentia 1789
  1042 Egyed Franciscum tangentia 1798
  1043 Egyed Georgium tangentia 1798-1800
  1044 Egyed Michaelem tangentia 1804
  1045  Egyekiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1771-1802
  1046 Emődiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1738-1790
173 1047 Endresz Martinum respicientia 1762
  1048 Engelmayer Samuelem respicientia 1747-1781
  1049 Engelmayer Jacobum respicientia 1793
  1050 Eördög Georgius facultatem petit pro erigendo sacello 1798
  1051 Tisza-Eörsensem ecclesiam respicientia 1767-1794
  1052 Eösz Joannem respicientia 1783-1784
  1053 Eötvös Franciscum respicientia 1785-1795
  1054 Eötvös Josephum respicientia 1755
  1055 Eperjessy Paulum respicientia 1780
  1056 Erdődy Gabrielem episcopum respicientia 1730-1748
174 1057 Erdődy Michaelem respicientia 1773-1802
  1058 Erdőkövesdiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1747-1796
  1059 Erdőtelkensem ecclesiam et parochiam tangentia 1750-1800
  1060 Erkensem ecclesiam et parochiam tangentia 1767-1790
  1061 Erőss Gabrielem respicientia 1803
  1062 Ezsias Georgium respicientia 1754-1763
175 1063 Eszláriensem capellaniam respicientia 1760-1804
  1064 Esterházy Carolum episcopum respicientia 1762-1799
  1065 Ecsédiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1761-1792
  1066 Excommunicationem contra Josephum Rákóczy tangentia 1781
  1067 Faber Martinum respicientia 1776
  1068 Fábián Joannem respicientia 1777
  1069 Fábry Josephum respicientia 1801
  1070 Faigel Mariae testamentum 1667
  1071 Fajner Andream respicientia  1787-1789
  1072 Falk Paulum respicientia 1784
176 1073 Falkner Franciscum respicientia 1780-1784
  1074 Fandly Ladislaum respicientia 1800
  1075 Fangl Stephanum respicientia 1797
  1076 Fancsaliensem ecclesiam tangentia 1747-1803
  1077 Farkas Clarae testamentaria acta 1779-1780
  1078 Farkas Gregorium respicientia 1742
  1079 Farkas Joannem respicientia 1696-1724
  1080 Farkass Petrum respicientia 1800-1801
177 1081 Farkass Stephanum respicientia 1789-1798
  1082 Farmos filialem ecclesiam respicientia 1789-1805
  1083 Fatsko Franciscum respicientia 1802
  1084 Fáy Francisci canonici testamentum 1784-1786
  1085 Fedák Andream respicientia 1792
  1086 Fegyvernekiensi in ecclesia petitur facuktas celebrandorum divinorum 1768
  1087 Fejér Joannem Josephum respicientia 1749
  1088 Fekete Antonium respicientia 1795-1798
  1089 Fekete Susannae respicientia 1789
  1090 Felnémetiensem ecclesiam respicientia 1789-1790
  1091 hiányzik  
178 1092 Fenessy Georgium episcorum respicientia 1684-1700
  1093 Fényszaru ecclesiam respicientia 1716-1788
  1094 Fér Zerphirinum respicientia 1798
  1095 Ferencsics Joannem respicientia 1775
179 1096 Ferenczy Emericum respicientia 1775
  1097 Ferenczfy Franciscum respicientia 1725
  1098 Flaskay Mathiam respicientia 1787
  1099 Ficsorianos orphanos respicientia 1795-1797
  1100 Filó Mathiam respicientia 1789
  1101 Fischer Bartalomaeum respicientia 1799
  1102 B. Fischer Stephanum respicientia 1774-1791
  1103 Fiszel Michaelem respicientia 1789-1791
  1104 Fodor Gabrielem maniacum parochum tangentia 1789-1799
  1105 Fodor Joannem tangentia 1796
  1106 Fodor Michaelem tangentia 1775
  1107 Fogarassy Antonium tangentia 1804
  1108 Foglár Georgium canonicum et eius testamentum 1711-1750
  1109 Fogony Samuel tangentia 1799
  1110 Fónyi Catharinae testamentum 1708
  1111 Forintos Michaelem tangentia 1797
  1112 Francisci Franciscum tangentia 1801-1803
180 1113 Francz Josephum tangentia 1780-1788
  1114 Franciscanos tangentia 1750-1803
181 1115 Főzér Joannem tangentia 1748
  1116 Franyo Michaelis cononici testamentum 1707
  1117 Fridrich Ignatium tangentia 1795
  1118 Fridrich Joannem tangentia 1707
  1119 Fridrichovszky Josephum tangentia 1791
  1120 Frivirdt Josephum tangentia 1710
  1121 Förder Martini canonici testamentum 1794-1796
  1122 hiányzik  
182 1123 Fügediense ecclesiam et parochiam tangentia 1746-1798
  1124 Füle Mathiam tangentia 1795
  1125 Fülöp Stephanum tangentia 1789
  1126 Für Antonium tangentia 1791
  1127 Für Emericum tangentia 1784-1800
  1128 Füzik Florianum Franciscanum tangentia 1790
  1129 Für Josephi parochi testamentum 1786
  1130 Tisza Füred ecclesiam, parochiam tangentia 1775-1783
183 1131 Füzesséry Melchiorem tangentia 1785-1804
  1132 Gaál Alexandrum capellanum tangentia 1792
  1133 Gaál Paulum tangentia 1756-1800
  1134 Gaál Stephani relictam substantiam tangentia 1698
  1135 Galambosy Alexium Misericordianum 1791-1804
  1136 Galló Joachinum Minoritam tangentia 1797
  1137 Galcsik Joannem tangentia 1809
  1138 Sajó-Galgócziensem ecclesiam tangentia 1768-1798
  1138/a Fundos ecclesiae S. Kazaensis tangentia 1778-1797
  1139 Galóczy Catharinam tangentia 1747
  1140 Gandel Ludovicum tangentia 1793
  1141 Gányi Franciscum tangentia 1721
  1142 Gardi Paulum tangentia 1653
  1143 Garlay Josephum parochum tangentia 1774-1782
  1144 Gasparovics Laurentium tangentia 1794
  1145 Gaudinyi Michaelem tangentia 1787-1795
  1146 Gedeon Michaelem tangentia 1786-1800
  1147 Gedeon Matthaeum tangentia 1802
  1148 Gergely Andream tangentia 1786
185 1149 Gergelyffy Franciscam monialen tangentia 1796-1797
  1150 Gergelyfi Paulum tangentia 1788
  1151 Gerhard Nicolai canonici testamentum 1726
  1152 Gerliczy Joannem parochum tangentia 1758
  1153 B. Derliczy Felicem tangentia 1803
  1154 Gerstoker Antonium tangentia 1776
  1155 Gaács Andream parochum tangentia 1715
  1156 Germanivics Eleonorae testamentum 1729
  1157 Glacz Andream tangentia 1794
  1158 Glandori Nepomucenam exmonialem tangentia 1787
  1159 Gladovácz Josephum tangentia 1790
  1159/a Glussák Stephani testimoniales de studiis 1787
  1160 Gindl Gasparum tangentia 1793
  1161 Gindl Augustinum tangentia 1795
  1162 Gobel Vilhelmum tangentia 1724-1725
  1163 Gomba Annam tangentia 1787
  1164 Gorlitzky Mathiam tangentia 1764
  1165 Goczig Ignatii orationem tangentia 1799-1801
  1166 Gorzás Susannam tangentia 1761-1767
  1167 Gregor Emericum tangentia 1798-1803
  1168 Gregor Georgium tangentia 1787
  1169 Gregor Joannem saecularem Gyöngyösiensem tangentia 1784
186 1170 Grényi Josephum tangentia 1794-1804
  1171 Greskovits Ignatium tangentia 1798-1800
  1172 Griger Franciscum tangentia 1792-1804
  1173 Groffcsik Joannem tangentia 1802-1804
  1174 Gruber Ignatium Exjesuitam tangentia 1779
  1175 Gubovics Georgium tangentia 1793
  1176 Gusztiny Joannem episcopum tangentia 1763-1776
187 1177 Görömbölyiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1769-1789
  1178 P. Grünwald Laurentium tangentia 1793-1801
  1179 P. Gyalogi Franciscum tangentia 1726-1746
  1180 Gyermathy Georgium tangentia 1771-1788
188 1181 Gyetvay Andream tangentia 1800
  1182 Gyetvay Michaelis canonici testamentum tangentia 1740
  1183 Györffy Andream tangentia 1706
  1184 Györössy Paulum parochum tangentia 1726
  1185 Gyurcsák Mariam viduam tangentia 1804
  1186 Görög Nicolai querela tangentia 1746
186 1187 Gyöngyösiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1568-1804
190 1188 Györki Stephanum tangentia 1785-1795
  1188/a Gyöngyöshalásziensem ecclesiam, parochiam tangentia 1638-1802
191 1189 Habina Lucam tangentia 1775
  1190 Hagymásy Andream tangentia 1779-1803
  1191 Hagymásy Paulum tangentia 1803
  1192 Hagymásy Stephanum tangentia 1795-1800
  1193 Tisza-Halásziensem ecclesiam tangentia 1800
  1194 Hamar Franciscum tangentia 1784
  1195 Hameter Leopoldum tangentia 1773-1795
  1196 Hámoriensem ecclesiam, parochiam tangentia 1795-1804
  1197 Hámory Nicolaum tangentia 1803
  1198 Hamvas Joannem tangentia 1774
  1199 Hanák Andream tangentia 1804
  1199/a Hanák Stephanum tangentia 1798
  1200 Hancsok Nicolaum tangentia 1757-1766
  1201 Handler Georgii canonici testamentum 1743-1744
192 1202 Hangonyi Petrum tangentia 1725
  1203 Hankótzy Joannem tangentia 1796
  1204 Hanzel Franciscum tangentia 1798-1804
  1205 Hanzel Joannem tangentia 1782-1797
  1206 Harsányensem parochiam, ecclesiam tangentia 1736-1801
193 1207 Harsány Carolum tangentia 1798-1803
  1208 Hartman Antonium tangentia 1790
  1209 Hartzy Josephum tangentia 1802-1803
  1210 Haskó Franciscum tangentia 1797-1804
  1211 Hauptman Ignatium tangentia 1801
  1212 Havrik Josephum tangentia 1768
194 1213 Hazucha Joannem tangentia 1801-1802
  1214 Hazucha Mathiam tangentia 1782
  1215 Hedri Carolum tangentia 1765-1767
  1216 Hegyi Josephum tangentia 1775-1780
  1217 Hegyessy Stephanum tangentia 1798
  1218 Hellebronth Franciscum tangentia 1767-1769
  1219 Hene Franciscum tangentia 1785
  1220 Herbarth Stephaneum tangentia 1767
  1221 Hering Joannem tangentia 1800-1802
  1222 P. Hertneky Peregrinum tangentia 1800
  1223 Hevesiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1768-1802
  1224 Hibner Georgium tangentia 1765
  1225 Hidassy Joannem tangentia 1781
  1226 Hirsch Josephum tangentia 1796
  1227 Hladik Emericum tangentia 1802-1803
  1228 Hlatky Paulum tangentia 1754
  1229 Hoderman Josephum tangentia 1800-1803
  1230 Holderer Josephum tangentia 1767-1772
195 1231 Holl Josephum tangentia 1782-1794
196 1232 Holló Andream tangentia 1793
  1233 Hollósy Franciscum tangentia 1728
  1234 Horti Emericum tangentia 1780-1790
197 1235 Hortensem ecclesiam et parochiam tangentia 1710-1804
  1236 Horváth Alexandrum tangentia 1781
  1237 Horváth Adalbertum tangentia 1798
  1238 Horváth Andream tangentia 1771
  1239 Horváth Antonium tangentia 1776-1804
  1240 Horváth Gasparum tangentia 1775-1801
  1241 Horváth Emericum tangentia 1780-1801
198 1242 Horváth Franciscum tangentia 1768
  1243 Horváth Ignatium tangentia 1800-1802
  1244 Horváth Joannem tangentia 1768-1798
  1245 Horváth Josephum tangentia 1792
  1246 hiányzik  
  1247 Horváth Norbertum tangentia 1792
  1248 Horváth Stephanum tangentia 1775-1799
  1248/a Horváth Tobiam tangentia 1777
  1249 Horulák Alexandrum tangentia 1751
  1250 Hubert Josephum tangentia 1794
  1251 Hubert Mathiam tangentia 1767-1771
  1252 Huszár Joannis personalia tangentia 1761-1798
  1253 Hutiray Andream tangentia 1794
  1254 Jákóhalmensem parochiam, ecclesiam tangentia 1720-1802
199 1255 Jano Mariam tangentia 1798
  1256 Janko Andream tangentia 1791
  1257 Janoviczky Franciscum tangentia 1779-1794
  1258 Jászay Michaelem tangentia 1788
  1259 Jász Petrum tangentia 1747-1766
  1260 Jászapáthiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1712-1803
200 1261 Jászberényiensem ecclesia, parochiam tangentia 1750-1803
  1262 Jekelfalusy Ladislaum tangentia 1804
  1263 Jászladányiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1734-1803
201 1264 Jávorka Thomae personalia tangentia 1767-1802
  1265 Jávorszky Joannem tangentia 1747
  1266 hiányzik  
  1267 Jeger Paulum tangentia 1802
  1268 Jejunii ecclesiastici relaxationes tangentia 1767-1801
202 1269 Jelenffy Stephanum tangentia 1798-1800
  1270 Jenesch Josephum tangentia 1801-1804
  1271 Jesuitas Agrienses tangentia 1715-1773
  1272 Jefléry Emericum tangentia 1801-1804
203 1273 Illés Antonium tangentia 1775-1800
  1274 Imrey Paulum tangentia 1788-1803
204 1275 Investiturae 1753-1763
  1276 Jósa Emericum tangentia 1772
  1277 Jósa Stephanum tangentia 1756
  1278 Irinyiensem capellam tangentia 1781
  1279 Isák Ladislaum tangentia 1793
  1280 Istenmezeiensem ecclesiam tangentia 1748
  1281 Ivádiensia acta 1787-1804
  1282 Ivády Ladislaum tangentia 1770 körül 
  1283 Iváts Alexium Minoritam tangentia 1794
  1284 Ivánkaensem localem capellaniam tangentia 1790-1804
  1284/a Juramentum archivarii episcopalis 1768-1800
  1285 Juhász Joannis personalia 1768
  1286 Jurtásy Antonium tangentia 1763
205 1287 Jurisdictionem sacram petentes- Papi joghatóság kérelmezése 1740-1804
206 1288 Kács filialem ecclesiam tangentia 1728-1803
  1289 Kacskovics Valentinum tangentia 1775
  1290 Kada Annam tangentia 1776
  1291 Kadlubják Paulum tangentia 1803
  1292 Kalatay Michaelem tangentia 1778-1795
  1293 Kalatay Thomam tangentia 1773
  1294 Kállay Antonius capellanum domesticum petit  1793
  1295 Kállay Georgium tangentia 1775-1792
  1296 Kállay Michaelem tangentia 1786-1787
207 1297 Káliensem ecclesiam et parochiam tangentia 1742-1775
  1298 Kalitzky Emericum tangentia 1794
  1299 Kalmanczay Paulum tangentia 1715
  1300 Kalmány Joannem tangentia 1775
  1301 Kallóiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1779-1801
208 1302 Kálnay Stephanum tangentia 1789
  1303 Kaloczay Michaelem tangentia 1789
  1304 Kálló Georgii testamentum tangentia 1771
  1305 Kalló Joachimum tangentia 1795
  1306 Kamenszky Basilium tangentia 1789
  1307 Kampion Anastasiam tangentia 1779
  1308 Kanitzky Joannem tangentia 1779
  1309 Kapocsy Josephum tangentia 1801
  1310 Kápolnensem parochiam tangentia 1749-1796
  1311 Kapossy P. tangentia 1751
  1312 Kapossy Andream tangentia 1771
  1313 Kapui Joannem tangentia 1795
209 1314 Kárásziensem ecclesiam tangentia 1785-1803
  1315 hiányzik  
  1316 Krasznay Danielem licentiatum tangentia 1715
  1317 Karleczhoffer Joannem tangentia 1761
  1318 Karnafel Adalbertum tangentia 1788
  1319 Károly Clarae correspondentia tangentia 1794
  1320 Károlyi Barbarae testamentum tangentia 1663
210 1321 Karczagiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1769-1804
211 1322 Katona Bartalomaeum tangentia 1778
  1323 Katona Franciscum tangentia 1752
  1324 Katona Josephum tangentia 1776
  1325 Katonzsky Andream tangentia 1801
  1326 Kavják Michaelem tangentia 1776
  1327 Kazaensem ludirector tangentia 1801
  1328 Kázmériensem parochiam tangentia 1787
  1329 Keczer Mariae testamentum tangentia 1692
  1330 Keglevich Gabrielem tangentia 1747-1769
212 1331 Keglevich Carolum tangentia 1786-1799
  1332 Keglevich Anastasiae testamentum tangentia 1695
  1333 Kékedy Andream tangentia 1731
  1334 Kelemen Adamum tangentia 1763-1767
  1335 Kelemen Antonium tangentia 1797
  1336 Kelemen Andream tangentia 1748
  1337 Kelemen Laurentium tangentia 1754
  1338 Kelemen Stephanum tangentia 1771-1803
  1339 Acta cannonisationis P. Didaci Kelemen 1774-1776
  1340 Kelle Antonium tangentia 1799-1801
  1341 Keller Franciscum tangentia 1793-1804
213 1342 Keller Joannem canonicum tangentia 1760-1782
  1343 Keller Mariannam tangentia 1797
  1344 Kellercsik Stephanum tangentia 1782
  1345 Kemecse parochiam tangentia 1794-1796
  1346 Kemler Stephanum tangentia 1785
  1347 Kenderesiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1773-1798
  1348 Kendiensem localem capellaniam tangentia 1798
  1349 Kerek Israel tangentia 1778-1780
214 1350 Keresztespüspökiensem ecclesiam  tangentia 1765-1797
  1351 Kerecsendiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1780-1798
  1352 Kereszttutiensem ecclesiam tangentia 1788-1802
  1353 Kériensem ecclesiam tangentia 1784
  1354 Keczer Alexandri litterae tangentia 1778
  1355 Keczer Ladislaum tangentia 1785
  1356 Keczer Stephani testamentum  1776
  1357 Keczer Susannae testamentum 1721
  1358 Keczer Melchiorem tangentia 1792-1793
  1359 Kikedy Michaelem tangentia 1790
  1360 Killian Danielem tangentia 1747-1748
  1361 Kilian Stephanum tangentia 1801
  1362 P. Kimmel Victorem tangentia 1798
  1363 Kimmersdorfer Valentinum tangentia 1799
  1364 Király Josephum tangentia 1796
  1365 Kirchberger Carolum medicum tangentia 1772
  1366 Kirner Donatum tangentia 1798
  1367 Kirschner Franciscum tangentia 1788
  1368 Kiss Andream tangentia 1799
  1369 Kiss Joannis canonici testamentum tangentia 1729-1769
  1370 Kiss Martyrium tangentia 1790
  1371 Kiss Stephanum tangentia 1794
215 1372 Kiss Michaelem tangentia 1782-1796
  1373 Kiss Rosaliam tangentia 1798
  1374 hiányzik  
  1375 Kiszely Georgium tangentia 1791
  1376 Kiskőrösiensem parochiam, ecclesiam tangentia 1747-1794
216 1377 Kisvárdensem parochiam et ecclesiam tangentia  1737-1795
  1378 Kisvárdemsem scholam tangentia 1738-1788
  1379 Kletterin Ursulae testamentum tangentia 1762
  1380 Kmeth Andream tangentia 1782
  1381 Kmeth Josephum  tangentia 1796
217 1382 Kneskovics Gasparum tangentia 1737
  1383 Koch Christiphorum tangentia 1804
  1384 Kocsera Michaelem tangentia 1789
  1385 Koczka Josephum tangentia 1790-1800
  1386 KorponayJosephum tangentia 1802-1804
  1387 Kocsek Josephum tangentia 1795
  1388 Kocssuth Ladislaum tangentia 1788
  1389 KóczyFranciscum tangentia 1763
  1390 Kohajda Ladislaum v 1802
  1391 Koháry Stephanum canonicum tangentia 1733
  1392 Koháry Stephanum testamentum 1735 körül
  1393 Kohus Georgium tangentia 1753
  1394 Kollár N. tangentia 1757
  1395 Koller Ignatium tangentia 1758-1788
  1396 Komáromy Ambrosium tangentia 1796
  1397 Komáromy Joannis canonici testamentum 1749-1754
  1398 Komáromy Antonium tangentia 1801
  1399 Komáromy Josephum tangentia 1787
  1400 KomáromyCarolum tangentia 1783
218 1401 Komjáthy Jacobum tangentia  
  1402 Komjáthy Samuelem tangentia 1793
  1403 Kompoltensem ecclesiam tangentia 1802
  1404 Komjáthy Sigismundum tangentia 1776
  1405 Kömlőiensem parochiam tangentia 1776-1796
  1406 Kondé Nicolaum episcopum tangentia 1797
  1407 Kondor Joannem praepositum tangentia 1713
  1408 Kontsek Blasii canonici relicta substantia 1788-1789
  1409 Kónya Ladislaum tangentia 1800
  1410 Koós Josephum tangentia 1801
  1411 Kopotsek Ignatium tangentia 1799-1803
  1412 Kopócsapátensem localem capellaniam tangentia 1783-1803
  1413 Korbich Thomam tangentia 1794
  1414 Korényi Stephanum tangentia 1782
  1415 Korher Ignatium tangentia 1787-1788
219 1416 Korláti Georgii testamentum tangentia 1709
  1417 Kormond Adamum tangentia 1800-1801
  1417/a Kossuth Ladislaum  tangentia 1790
  1418 Kotsis Michaelem  tangentia 1800
  1419 Kotuts Mathiam  tangentia 1771-1798
  1420 Kótajensem ecclesiam  tangentia 1787
  1421 Kováts Adamum  tangentia 1795-1800
  1422 Kovács Antonium  tangentia 1793-1798
  1423 Kováts Constantinum Minoritam  tangentia 1784
  1424 Kovács Emericum  tangentia 1798
  1425 Kovács Florianum  tangentia 1775-1801
  1426 Kováts Franciscum Exjesuitam  tangentia 1775
  1427 Kováts Franciscum  tangentia 1795-1797
  1428 Kovács Georgium  tangentia 1770
  1429 Kováts Josephum  tangentia 1757
  1430 Kovács Mariam Nagyrédensem  tangentia 1779
220 1431 Kovács Mathiam  tangentia 1786-1799
  1432 Kovács Petrum  tangentia 1748
  1433 Kovács Samuelem  tangentia 1787
  1434 Kovácsiensem ecclesiam  tangentia 1769
  1435 Kovalik Dominicus  tangentia 1793
  1436 Kozák Paulum  tangentia 1777
  1437 Kozáry Josephum  tangentia 1794
  1438 Kozma Josephum  tangentia 1786-1793
  1439 Kozma Paulum  tangentia 1780-1803
  1440 Kozma Petrum canonicum  tangentia 1721-1732
  1441 Krajtsovits Adalbertum  tangentia 1801
  1442 Krajnik Mariam  tangentia 1784-1787
  1443 Krazon Michaelem  tangentia 1796-1799
  1444 Krebb Hieronyum  tangentia 1796-1799
  1445 Kristóffy Martinum  tangentia 1803
221 1446 Kristóffy Thomam  tangentia 1775-1792
  1447 Kristinszky Valentinum  tangentia 1773-1779
  1448 Krivanszky Danielem  tangentia 1744
  1449 Krucsay Martinum  tangentia 1774-1775
  1450 Krupnik Paulum  tangentia 1749
  1450/a Kucsmay Francisci testamentum 1761
  1451 Kubek Joannem  tangentia 1801
  1452 Kuchner Joannem  tangentia 1793
  1453 Kulkay Joannem  tangentia 1753-1764
  1454 Kvartek N. parochum A. Körtvélyesiensem  tangentia 1794
  1455 Kvieovszky Joannem  tangentia 1774-1775
  1456 Kunhegyesiensem localem capellaniam  tangentia 1779-1789
222 1457 Kunszentmárton ecclesiam et parochiam  tangentia 1724-1801
  1457/a Kőtelkensem ecclesiam et parochiam  tangentia 1755-1797
  1457/b Köszöghy Georgium tangentia 1788-1801
  1457/c Kőnig Joannem capellanum tangentia 1804
  1457/d Köch Franciscum tangentia 1801
  1457/e Kőszeghy Franciscum tangentia 1804
  1457/f Kőszeghy Josephum tangentia 1788-1801
  1457/g Körti Joannem tangentia 1713
  1457/h Kun Petrum tangentia 1793
223 1458 Lábossy Michaelem tangentia 1797
  1459 Laczay Alexandri pium legatum tangentia 1797
  1460 Laczay Emerici testamentaria acta 1770-1802
  1461 Jászladányiensis cantoris conventionem tangentia 1757
  1462 Püspökladányiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1781-1798
  1463 Lakmer Andreae personalia tangentia 1800-1803
224 1464 Lalik Joannem capellanum Pásztoviensem tangentia 1777
  1465 Lánczy Andreae testamentum tangentia 1754
  1466 Lánczy Emerici mors 1798
  1467 Lang Franciscum tangentia 1798
  1468 Lányi Stephani personalia tangentia 1745-1767
  1469 László Francisci parochium Verpelétensem tangentia 1789-1791
  1470 László Petri testamentum tangentia 1751
  1471 László Stephani rerum inventarium 1759
  1472 Laurencsik Christianum tangentia 1789-1796
  1473 Lefferovits Gabrielis tangentia 1762
  1474 Leffkóczy Michaelis relict substantia tangentia 1794-1795
  1475 Lehel Georgium Exjesuitam tangentia 1775
  1476 Lehoczky Jobum tangentia 1801
  1477 Lencs Stephanum alumnum Agriensem tangentia 1781
225 1478 Lendaczky Michaelis testamentaria tangentia 1785-1794
  1479 Lendvay Joannis processualia tangentia 1776-1790
226 1480 Lengyel Ladislai testamentum tangentia 1751
  1481 Leporis Martinum tangentia 1787
  1482 Levelekiensem ecclesiam tangentia 1746-1803
  1483 Levelekiensi pro ecclesiare ministrorum subsistentia fundatio Evae Niczky 1793
  1484 Lövőpetriensem ecclesiam tangentia 1770
  1485 Libellos tangens relatio 1796
  1486 Libri ecclesiarum per districtus consripti 1730 körül
  1487 Libros prohibos legendi facultatem ptentes 1750-1797
  1488 Libri sex bibliotheca episcopali excepti 1783-1799
  1489 Linczy Franciscum tangentia 1787-1795
  1490 Lindl Josephum tangentia 1788
  1491 Linde Michaelem tangentia 1775
  1492 Linth Jacobum tangentia 1783-1789
  1493 Lintzy Josephum tangentia 1801
  1494 Lipnitzky Petrum incaptivatum popam tangentia 1695
  1495 Lippay Joannis civis Agriensis testamentum 1728
  1496 Liptayanam familiam tangentia 1797
  1498 Lissay N. parochum Mindszentiensem tangentia 1797
  1499 Liszka Ignatii caducitatem tangentia 1779-1793
  1500 Liszka Primi Franciscani testimoniales tangentia 1799
227 1501 Littkey Matthaeum tangentia 1783-1798
  1502 Littkensem ecclesiam et parochiam tangentia 1773-1804
  1503 Lobkovics Mathiam tangentia 1789-1790
  1504 Lobkovics Josephi testamentum 1798
  1505 Lobkovits Stephani personalia tangentia 1786-1796
  1506 Loktsánszky Caspar Littkensem parochiam petit  1781
  1507 Locz Ignatii personalia 1785-1803
  1508 Lókiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1782-1800
  1509 Lönczy Franciscum tangentia 1691
  1510 Lőrincz Josephum tangentia 1801
228 1511 Lőtsey Martinum tangentia 1778
  1512 Ludányi Josephum tangentia 1769-1782
  1513 Ludmány Michaelem cantorem Szendrőviensem tangentia 1799
  1514 Ludovicam tertiaram Gyöngyösiensem  1762
  1515 Ludvich Joannem et Carolum tangentia 1788-1794
  1516 Lugosienses fideles tangens tangentia 1793
  1517 Luteczky Joannis parochi Pásztovienses testamentum tangentia  1761
  1518 Lutmanspeger Ludovic P. Franciscanum  tangentia 1792-1802
  1519 Contra Lukács Dominicum inquisiti 1793-1795
  1520 Madarassy Joannem tangentia 1770-1787
  1521 Madarassy Paulum tangentia 1790 körül
  1522 Magyar Joannem tangentia 1748
  1523 Magyar Josephum tangentia 1786-1800
  1524 Magócsi Gaspari parochi Patensis testamentum 1709
  1525 Majer Caroli personalia 1782-1800
  1526 Majer Mathiam tangentia 1784-1806
  1527 Majer Josephum tangentia 1800
  1528 Majer Joannem tangentia 1789
229 1529 Major Josephum canonicum tangentia 1755-1795
  1530 Majovszky Sophiae testamentum 1780
  1531 Majzil Joannem parochum tangentia 1781
  1532 Makay Antonium tangentia 1787
  1533 Makay Emerici Visznekiensis parochi testamentum 1788-1794
  1534 Makay Ladislaum tangentia 1762
  1535 Makay Joannem tangentia 1775-1785
  1536 Makláriensem parochiam et ecclesiam tangentia 1739-1799
230 1537 Markhót Francisci medici praetensiones 1786-1787
  1538 Márffy Franciscum presbyterum tangentia 1797-1804
  1539 Markaziensem localem capellaniam tangentia 1787-1802
  1540 Márczy Stephanum tangentia 1791
231 1541 Markó Georgii personalia 1752-1765
  1542 Markovits Joannis Visontensis parochi testamentum 1731
  1543 Maró Joannem tangentia 17780
  1544 P. Marsso Thaddaeum tangentia 1794-1800
  1545 Martényi Paulum tangentia 1793
  1546 Martin Augustinam tangentia 1797
  1547 Martin Augustinam tangentia 1789
  1548 Martini de Paulo informatio tangentia 1793
  1549 Matéjfy Andreae caducitas 1770
  1550 Matsár Stephanum tangentia 1803
  1551 Mátyás Lucam tangentia 1798
  1552 Matyasovszky Andreae relicta substantia 1776-1782
232 1553 Matrimoniales lites et processus inter personas diversae religionis 1760-1804
233 1554 Matyasovszky Thomae testamentaria 1786-1793
  1555 Matuska Joannem tangentia 1776
  1556 Mattyus Joannem tangentia 1790-1791
  1557 Mauks Bonaventura Excamalduliensem tangentia 1783-1785
  1558 Maurovits Michaelem praepositum tangentia 1784
  1558/a Mazur Joannis baptismales tangentia 1804
  1559 Meczner Vilhelmi capellani testamentum 1779
  1560 Megyery Michaelem tangentia 1794-1800
234 1561 Megerhoffer Joannis viduae testamentum 1749
  1562 Melegh Stephanum capellanum tangentia 1790
  1563 Contra mendicates querelae 1785
  1564 Mendicationalia acta, subsidia charitativa  1750-1764
  1565 Mérensem ludimagistrum tangentia 1614-1800
  1566 Mészáros Georgii correspondentiae 1787-1790
  1567 Mészáros Petrum tangentia 1799
  1568 Meszessy Dominici operis censura tangentia 1801
  1569 Mezdra Paulum tangentia 1777-1804
235 1570 Mezner Josephi parochi personalia tangentia 1773-1798
  1571 Mezőkövesdiensem parochiam tangentia 1727-1800
236 1572 Mezőkövesdiensem ludimagistrum 1795
  1573 Mező Annae actio contra Mező Petrum 1748
  1574 hiányzik  
  1575 Mezőtárkányiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1710-1798
  1576 Mihalovszky Joannem tangentia 1743-1756
  15777 Mihályfalvensis parochiae erectionem tangentia 1779
237 1578 Mihályfalvensem ecclesiam tangentia 1779
  1579 Mihályteleknsem ecclesiam et parochiam tangentia 1742-1797
  1580 Mikóssy Franciscum tangentia 1781-1801
  1581 Miklósy Isidorum Trinitarium tangentia 1795
  1582 hiányzik  
  1583 hiányzik  
  1584 Mikó Francisci testamentaria 1748
  1585 Mikusovity Francisci teatamentaria 1728
  1586 Milites tangentia 1794-1803
  1587 Millbaurin Anna-Mariae testamentum 1753
  1588 Miller Davidem tangentia 1726
  1589 Miller Franciscum Miller Davidem tangentia 1776-1798
  1590 Miller Joannis Exjesuitae caducitas Miller Davidem tangentia 1793-1796
  1591 hiányzik  
  1592 Mindszenty Joannem Miller Davidem tangentia 1670
238 1593 Minoritas Miller Davidem tangentia 1669-1804
239 1594 De miraculis Martyres Cassovienses (Csepelényi) 1619-1720
  1595 Misericordianos Miller Davidem tangentia 1750-1804
240 1596 Miskolczyiensem ecclesiam et parochiam Miller Davidem tangentia 1570-1804
241 1597 Missiones tangentia 1768-1787
  1598 hiányzik  
  1599 Moktsya Andream rerum inventarium 1655-1679
  1600 Moldava Josephum tangentia 1796
  1601 Moldvay Michaelis testamentaria 1778-1779
  1602 Mollik Tobiam tangentia 1784
  1603 Molnár Michaelis praetensio 1775
  1604 Molnár Josephum Adácsiensem parochum tangentia 1782-1793
  1605 Molnár Catharinam tangentia 1782
  1606 Molner Joannis Mérensis parochi testamentum 1744
  1607 Molnár Georgium tangentia 1793
  1608 Mondik Andreae Sirokiensis parochi personalia  1786-1795
242 1609 Moniales tangentia 1773-1793
  1610 de Moro Antonio Minorita informatio 1793
  1611 Morvay Petrum tangentia 1798
  1612 contra Mosóczy Josephum querelae 1800
  1613 Motisiczky Annam et filios eius tangentia 1764
  1614  Mráz Joannis parochi testamentum 1777
  1615 Muczer Pacificum  tangentia 1791
  1616 Muraközi Annam  tangentia 1793
  1617 Mursich Paulum  tangentia 1777
  1618 Munkácsiensis Graeci Ritus Unitorum episcopatus erectio. Graeci Ritus schismaticos  tangentia. 1750-1770
  1618/a  Mussinszka Emericum  tangentia 1796
  1619 Militum matrimonia  1804
243 1620 Matrimonia ad contrahenda libertatis conjugum testimonia - Házasságkötéshez a házasulandók szabad állapotánal igazolása 1749-1804
244 1621 Nádújfalvenseis ludimagistri conventio 1770
  1622 Nádújfalvensem ecclesiam, parochiam tangentia 1762-1803
  1623 Nagy Antonium tangentia 1775
  1624 Nagy Carolum tangentia 1781-1803
  1625 Nagy Emerici Sajónémetiensis parochi testamentum 1793-1795
245 1626 Nagy Emerici Gyöngyösiensis testamentum 1768
  1627 Nagy Francisci parochi testamentum 1768
  1628 Nagy Gabrielem parochum Poroszlóiensem tangentia 1767-1802
  1629 Negy Georgium tangentia 1802-1804
  1630 Nagy Joannis processualia 1736
  1631 Nagy Joannes succentor parochiam Erdőtelkensem petit 1797
  1632 Nagy Joannem Jászberényiensem adminisztratorem tangentia 1798
  1633 Nagy Gabrielem seniorem tangentia 1766-1802
  1634 Nagy Josephi Bábolnensis capellani caducitas 1790-1799
  1635 Nagy Michaelis supplex 1792
  1636 Nagy Joannis parochi Dósensis testamentaria 1801-1805
  1637 Nagy Pauli parochi Kunszentmártonensis caducitas 1775-1802
246 1638 Nagy Stephanum Ábrahámensem parochum tangentia 1786-1802
  1639 Nagy Stephani Apcensis parochi testamentaria 1793-1795
  1640 Nagy Stephani Exjesuitae testamentaria 1775-1792
  1641 Nagy-Inarcsi Barbarae testamentum 1690 körül
  1642 Nagyiványensem parochiam tangentia 1756-1771
  1643 Nagykörüensem ecclesiam et parochiam tangentia 1769-1792
247 1644 Nánás oppidi Hajdonicalis incolas et parochiam tangentia 1764-1786
  1645 Napkorensem ecclesiam et parochiam tangentia 1760-1802
  1646 Náray Josephum abbatem tangentia 1795-1797
  1647 Natafalusy Ladislaum tangentia 1781
  1648 Nazarenos tangentia 1757-1770
248 1649 Nehrebaczky Carolum exclericum tangentia 1798
  1650 Négyesiensem ecclesiam tangentia 1777-1780
  1651 Németh Andream tangentia 1763
  1652 Némethi Francisci parochi testamentum 1710
  1652/a Némethi Franciscum Szendrőviensem tangentia 1801
  1653 Némethy Ignatium tangentia 1803
  1654 Németh Joannem tangentia 1794
  1655 Némethi Josephum tangentia 1761-1800
  1656 Németh Stephanum tangentia 1786-1804
  1657 Némethy Tobiae caducatas 1797-1805
  1657/a Nérer Thomae personalia 1778/1787
  1658 Nittray Josephum tangentia 1798
  1659 Nitzky Josephum tangentia 1782
  1660 Novajensis parochiae terrae arabiles 1799
  1661 Novák Joannes commendatur pro clerica 1774
  1662 Nováky Josephum tangentia 1799-1803
  1663 Novitzky Joannis rectoris correspondentia 1797
  1664 Nozdrovitzky Georgius pro Ungváriensi parochia praesentatur 1796
  1665 Nulan presbyterum Missioinis tangentia 1786
  1666 Nincii apostolici correspondentia 1770
  1667 Nyíradonyiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1782-1800
249 1668 Nyírbátoriensem ecclesiam tangentia 1762-1802
  1669 Nyíregyháziensem ecclesiam et parochiam tangentia 1769-1792
  1670 Nyírbéltelekiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1771-1801
  1670/a Nyírbaktensem ecclesiam tangentia 1772-1803
  1671 Obstetrices 1796
250 1672 Ófejértóensem ecclesiam et parochiam 1738-1804
  1674 Officia nova Sanctorum - Az  új papi zsolozsmáskönyvről 1801
  1675 Okolitsányi Mathiam tangentia 1771
  1676 Okolitsányi Paulus incasutur tangentia 1785
  1677 Okolicsányianam domum tangentia 1775
  1678 Oláhovits Nicolaum tangentia 1770 körül 
  1679 Olasz Martini remensa substantia 1729
  1680 Olekovits Nicolai personalia 1753
  1681 Olsovszky Stephani episcopi Munkácsiensis acta 1738
  1682 Ónodiensem localem capellaniam 1763-1795
  1683 Orbán Joannem tangentia 1792
  1684 Orbán Stephanum tangentia 1792
251 1685 Oratorium in domibus privatis facultates - Magánházakban lévő kápolnákhoz fűződő joghatóságok 1760-1800
252 1686 Ordinum collationes - Egyházi rendek kiszolgáltatása 1774-1800
253 1687 Ordo divinorum in ecclesiis 1783-1786
  1688 Ordódy Sebastianum abbatem tangentia 1709-1712
  1689 Orossiensem ecclesiam tangentia 1670-1780
  1690 Orossiensem ludimagistrum tangentia 1770 körül 
  1691 Orosz Andream tangentia 1770
  1692 Orosz Georgii testamentaria tangentia 1741
  1693 Orosz Sigismundi testamentaria 1797
  1694 Gy. Orosziensem localem capellaniam tangentia 1770-1798
  1695 Ostorosiensem ecclesiam tangentia 1793
  1696 Osztrovszky Seraphicum tangentia 1780
  1697 Ötvös Alexandri bonorum invasio 1746
  1698 Paar Viti rerum inventarium  1792
  1699 Páczensis parochiae erectio 1779
  1700 Paczolt Antonii testamentum 1765
  1701 Paerl Christinae testamentum 1766
  1702 Pajer Josephum dioecesis desertorem tangentia 1803
  1703 Pál Adalbertum tangentia 1784
  1704 Pál Andream tangentia 1764-1814
  1705 Pál Mathiam Ballensem parochum tangentia 1790-1804
254 1706 Páldeák Andreas pro Nagydomásiensi parochia praesentatur 1793
  1707 Páldeák Josephum tangentia 1790
  1708 Páldy Michaelem tangentia 1756
  1709 Circa legata pia Pálfy Michaelis 1740 körül
  1710 Pálfy Josephum tangentia 1799
  1711 Ad Pálfy Thomam episcopum exaratae litterae 1650-1680
255 1712 Palkonyensem ecclesiam et parochiam tangentia 1775-1791
  1713 Pallagi Francisci processualia tangentia 1755
  1714 Pálfi Ferdinandi episcopi testamentum 1680
  1715 Palotás Andream militem tangentia 1799
  1716 Palyuch Maurum tangentia 1794-1801
  1717 Palyuch Michaelem tangentia 1795
  1718 Papp Ladislaum eiusque testamentum tangentia 1720
  1719 Papp Capistranum Franciscanum tangentia 1789
  1720 Papp Franciscum ecclesiasticum tangentia 1790-1792
  1721 Papp Franciscum Expaulinum tangentia 1803
  1722 Parlagi Ladislai personalia 1710 körül
  1723 Parlakovits Joannis tetamentum 1760
256 1724 Parochiarum et earum proventum conscriptio 1782
  1725 Parochorum obligatio tempore pestis 1740 körül
  1726 Parfl Bartolomaeum tangentia 1794
257 1727 Pásztóviensem ecclesiam et parochiam tangentia 1694-1800
  1728 Pásztóviensem ludimagistrum, campanatorem tangentia 1785-1801
258 1729 Pásztóviensem abbatiam et parochiam tangentia 1693-1800
  1730 Pastoralis Barkóczyana - Barkóczy püspök pásztorlevele 1746
  1731 Pásztohy Georgii parochi Pásztoviensis investitura 1667
259 1732 Patrociniae et indulgentiae ecclesiarum - Templom búcsúja  1787
  1733 Patay Joannis orphani 1793
  1734 Patay Samuelem tangentia 1784
  1735 Gy. Patensem ecclesiam et aprochiam tangentia 1731-1800
  1736 Patensem ludimagistrum tangentia 1786
  1737 Patronatus jus diversorum 1712-1730
  1738 Paulini Joannes ad Agriensem dioecesim petit recipi 1776
260 1739 Paulinos tangentia 1758-1790
  1740 Péchi Antonium tangentia 1785-1803
  1741 Péchi Franciscum tangentia 1800
  1742 Pécsi Laduslaum tangentia 1799
261 1743 Pek Carolum tangentia 1801-1802
  1744 Peklarovits Joannem tangentia 1803
  1745 Pelczman Michaelem tangentia 1794
  1746 Pélyiensis parochiae divisionem tangentia 1780
  1747 Pélyiensem ludimagistrum tangentia 1791
  1748 Perényi B. Barbaram tangentia 1787
  1749 Perény Emericum tangentia 1797
  1750 Peresztegi Gabrielis remansa substantia 1782-1786
  1751 Perneky Franciscum tangentia 1768
  1752 Páter Ladislaum tangentia 1790-1800
  1753 Pétervásáriensem ecclesiam et parochiam tangentia 1751-1793
  1754 Pétervásáriensem ludimagistrum tangentia 1722
  1755 Petes Andream tangentia 1696
  1756 Petes Jablonczay Joannis processualia tangentia 1784
  1757 Pethő Antonii parochi testamentum 1760
  1758 Pethő Josephi personalia 1748
  1759 Petrás P. tangentia 1773
  1760 Petrassek generalis codicillus  1744
262 1761 Petrencsik Josephum tangentia 1797-1802
  1762 Petrik Adami testamentaria tangentia 1751
  1763 Pettrik Andreae canonoci testamentum tangentia 1728
  1764 Petrovics Staphanum tangentia 1804
  1765 Petykó Georgium tangentia 1780
  1766 Pfaffel Antonium tangentia 1786
  1767 Pfleger Michaelem tangentia 1792-1803
  1768 Piaristas tangentia 1784-1795
  1769 Piber Joannis episcopi testamentum 1633
  1770 Pilsák Georgii relicta sunbstantia 1772-1789
  1771 Pintér Josephum tangentia 1773
  1772 Pyri Mathiam tangentia 1789-1793
  1773 Plank Josephum tangentia 1788
  1774 Pleziger Joannem tangentia 1789
  1775 Polczik Paulum tangentia 1787-1800
  1776 Podolimszky Josephu, tangentia 1796
  1777 Podrohányi Antonii testamentaria 1762-1767
  1778 Podhurnyay contra Joannem querela 1797
  1779 Podránszky Franciscum tangentia 1798
  1780 Podránszky Josephum tangentia 1799
  1781 Poffok Davidis litterae 1798
  1782 Pogány Sigismundi instatia 1794
  1783 Pogány Barbaram tangentia 1776
  1784 Pók Josephum tangentia 1801
  1785 Poloreczky Joannem tangentia 1800-1804
  1786 Pócspetriensem ecclesiam Poloreczky Joannem tangentia 1771
263 1787 hiányzik  
  1788 hiányzik  
  1789 Quietantiae super perceptis e regio Budensi depositorio SS. Supellectibus - yugták a budai királyi raktárból átvett templomi felszerelésekről 1776
  1790 Quietovszky Joannis parovhi Sirokiensis relicta substantia 1776
  1791 Polgáriemsem parochiam tangentia 1794-1804
  1792 Polgáriensem ludimagistrum tangentia 1794-1797
  1793 Pongrácz Joannis personaliam tangentia 1782-1803
  1794 Pongrácz Mariae testamentum  1777
  1795 Pontificalium usum petentes - Kérelmek a főpapi jelvények használatának engedélyezése iránt 1776
  1796 Poór Stephanum tangentia 1793
  1797 Poroszlóviensem parochiam tangentia 1772-1804
  1798 Poroszloviensem ludimagistrum tangentia 1792
  1799 Potoczky Georgii personalia 1771
  1800 Pótsensis miraculosae imaginis BMV acta 1696-1770
264 1801 Potsuk Joannis Exjesuitae testamentaria 1793
  1802 Povolny Josephum capellanum Gyöngyösiensem tangentia 1795-1804
  1803 Pozsár Josephum tangentia 1803-1804
  1804 Preces publicae tangentia 1761-1803
  1805 Perényi Clarae testamentum 1764
  1806 Prileszky Joannem tangentia 1771
  1806/a Professionis fidei cath. Et juramenti formulae - Katolikus hitvallás és eskű szövege 1685-1780
  1806/b Processus penes S. Sedem Agriensem 1695-1770
  1807 Prohadszky Nicodemum tangentia 1803
  1808 Prukner Joannis testamentum 1709
  1809 Puchler Mathaei parochi epistola 1767
  1810 Prozsinszky Josephum tangentia 1795
265 1810 Ptáskay Georgium tangentia 1799-1801
  1812 Puczkaller capellanum Sárospatakiensem tangentia 1804
  1813 Purchardt Georgii canonici decretum collationale 1773
  1814 Pöstényi Joannem parochum Monokiensem tangentia 1795
  1815 Püspöky Francisci caducitas 1774-1775
  1816 Püspöky Josephum tangentia 1770
  1817 Putovics Josephi personale 1775
  1818 Rácz Stephani testamentum 1719-1721
266 1819 Rácz-Újfehértóiensem parochiam tangentia 1767-1800
  1820 Rácz-Újfehértóiensem ludimagistrum tangentia 1778
  1821 Racskay Solanum tangentia 1792
  1822 Radoss Josephum  1776-1786
  1823 Radvány Mariae supplex 1763
  1824 Ragályi Joannis testamentum 1661
  1825 Rajeczky Athanasium Franciscum  tangentia 1766
  1826 Rákóczx Josephi excommunicatio 1711
  1827 Rákoczy Gabrielis canoonici testamentum 1723-1725
267 1828 Rakamazensem parochiam  tangentia 1739-1800
  1829 Rakamazensem ludimagistrum  tangentia 1783-1789
  1830 Rákossy Elisabeth testamentum  1710
  1831 hiányzik  
  1832 Ráti Georgii testamentum 1722
  1833 Rátvay Martini instantia 1798
  1834 Rátonyi Stephani testamentum 1796
268 1835 Rauch Antonii personalia 1783-1803
  1836 Tautenstrauch abbatem  tangentia 1785
  1837 hiányzik  
  1838 hiányzik  
  1839 hiányzik  
  1840 Redensem ludimagistrum  tangentia 1771
  1841 Recziczky Gasoari testamentum 1708
269 1842 Religiosos 1667-1790
  1843 Reliquias sactrorum 1745-1790
270 1844 Répássy Andream  tangentia 1787
  1845 Ress Franciscum  tangentia 1803
  1846 Recskensem ecclesiam et parochiam  tangentia 1748-1804
  1847 Recskensem ludimagistrum  tangentia 1776-1783
  1848 Rezmer Staphanum  tangentia 1775
  1849 Richvaldszky Georgium  tangentia 1762
  1850 Rier Francisci canonici valedictio  tangentia 1762
  1851 Rigó Francisci personalia 1798
  1852 Rimanóczy Franciscum  1779
  1853 Ritus Sabbathi Santhi 1778
  1854 Rocsák Josephum  tangentia 1798
  1855 Roják Franciscum  tangentia 1800-1803
271 1856 Rosy Gr. R. presbyterum  tangentia 1750-1762
  1857 Rozgonyi Pauli testamentaria 1790-1800
  1858 Rozinay Michaelem tangentia 1800
  1859 Rosnaky Joannis rerum inventarium  1789-1797
  1860 Rozner Joannem tangentia 1799-1802
  1861 Rózsa Andream tangentia 1797-1798
  1862 Rozvátzky Stephanum tangentia 1786-1790
  1863 Rusbaky Martinum tangentia 1768
  1864 Ruttner Franciscum tangentia 1790-1804
  1865 Rösler Josephi professoris testamentum 1797
  1866 Saáriensem ecclesiam et parochiam tangentia 1745-1797
272 1867 hiányzik  
  1868 Sajóládensem ecclesiam et parochiam tangentia 1786-1804
  1869 Sajónémethiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1785-1800
  1870 Sajószögediensem acclesiam, parochiam tangentia 1737-1796
  1871 Sajtlava Andream tangentia 1751-1752
  1872 Sakóbi Franciscum tangentia 1791
  1873 Sályensem localem capellaniam tangentia 1787-1802
  1874 Sándor Paulum tangentia 1775
  1875 Sandrovits Joannem tangentia 1796
  1876 Sánta Martinum tangentia 1787
  1877 Sárközy Michaelem tangentia 1789
273 1878 Sajószentpéteriensem ecclesiam tangentia 1750-1804
274 1879 Sárossy Melchiorem tangentia 1770-1787
  1880 Sasvári Antonium tangentia 1775
275 1881 Sartoris Georgii parochi testamentum 1752
  1882 Sartori Michaelem tangentia 1740
  1883 Sarudiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1739-1791
  1884 Sátensem parochiam tangentia 1769-1787
  1885 De expositione Sanctissimi in ecclesiis 1796
  1886 Schädl Franciscum tangentia 1803
  1887 Scheubner Antonium tangentia 1804
  1888 Schehovitz Georgii personalia 1745
  1889 Schlosszer Franciscum tangentia 1780-1800
  1889/a Ex Schmelczer Joannis canonici actis extradari petuntur acta fam. Tarnóczy 1779
  1890 Schmelczer Leopoldum tangentia 1799-1802
  1891 Schmidt Joannem tangentia 1790-1803
  1892 Schmitth Nicolaum tangentia 1763
276 1893 Seminarium Agriense et Cassoviense tangentia 1650-1803
277 1894 Seminarium emeritorum parochum et deficientium tangentia 1790-1804
  1895 Schnierer Georgii canonici testamentum 1783
  1896 Schwarzbauer Urbanum tangentia 1796
  1897 Schuman Theophilum tangentia 1802
  1898 Sebestyén Georgii testamentum 1723
  1899 hiányzik  
  1900 Serényi C. Joannem tangentia 1820
278 1901 Servitas tangentia 1761-1796
  1902 Sete Joannem rationistam Ostorosiensem tangentia 1788
  1903 Sineg Georgium tangentia 1773
  1904 Simon Apolloniae testamentum 1795
  1905 Simon Josephum tangentia 1793-1799
  1906 Simon Metthaeus circa sermones sacros  1800
  1907 Simonyi Michaelem tangentia 1780-1787
  1908 Sikator filialem tangentia 1797-180
  1909 Sinai Catharinae Agriensis testamentum 1705
  1910 Sikur Franciscum tangentia 1790-1803
279 1911 Sipos Alexandrum tangentia 1798
  1912 Sipos Martinum tangentia 1747-1763
  1913 Sipos Stephanum tangentia 1793
  1914 Sirokiensem parochiam tangentia 1749-1795
  1915 Skopetz Josephum tangentia 1789
  1916 Skultéthy Andream tangentia 1784
  1917 Skultéthy Jacobum tangentia 1693
  1918 Sloszarik Thomae acta 1789
  1919 Smilánszky Joannem tangentia 1788-1800
  1920 Spáczay Gasparum parochum Adácsiensem tangentia 1726
280 1921 Contra Spányi Joannem doctorem causa rationistae Rösl tangentia 1753
  1922 Spanits Ignatium tangentia 1795
  1923 Sperkovits Joannem tangentia 1774
  1924 Spetykó Josephi capellani remansa substantia 1798
  1925 Spilenberger Catharinae testamentum 1662
  1926 Springer Godefridum tangentia 1789
  1927 Solymossy Paulum tangentia 1801-1803
  1928 Solymosiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1739-1806
  1929 Sonleutner Mariam tangentia 1773
  1930 Soós Emericum tangentia 1801
  1931 Soós Melchiorem tangentia 1778
  1932 Sottmann Hermanni instantia tangentia 1768-1775
  1933 Staffner Georgium tangentia 1803
  1934 Stajer Stanislaum tangentia 1794
281 1935 Stanczl N. tangentia 1764
  1936 Stark N. parochus Técsőiensis commendatur 1789
  1936 Statuta dioecesis Barkóczyana 1749-1765
  1938 Steöszel Christophorum tangentia 1750-1774
  1939 Strabo Joannem tangentia 1762-1766
  1940 Subsidium vitae instantes tangentia 1765-1799
282 1941 Stretsko Catharinam tangentia 1774
  1942 Succentores candidantur 1798
  1943 Supellex sacra episcopalis. Inventaria. - Püspüki házikápolna felszerelése. Leltár. 1730-1792
  1944 Sur Elisabethae testamentum 1710
  1945 Surány Mathiam tangentia 1765
  1945/a Szabó Andream tangentia 1796-1800
  1946 Szabó Antonium tangentia 1780-1788
  1947 Szabó Gasparum tangentia 1771
  1948 Szabó Gregorium tangentia 1756-1758
283 2949 Szabó Joannem parochum Bogácsiensem tangentia 1773-1803
  1950 Szabó Josephum tangentia 1792-1803
  1951 Szabó Ladislaum tangentia 1792
  1952 Szabó Mathiam tangentia 1744
  1953 Szabó Michaelem tangentia 1803-1804
  1954 Szabo capellanum Gyöngyösiensem tangentia 1771-1794
  1954/a Szabó Thomam exmilitem tangentia 1773
  1955 Szabolcsensem archidiaconatum tangentia 1803
  1956 Szakatics Petrum tangentia 1787-1803
  1957 Szakács Paulum tangentia 1769
  1958 Szalay Adamum tangentia 1764
  1959 Szalay Eusebium tangentia 1788
  1960 Szalay Gabrielem tangentia 1801
  1961 Szalay Paulum tangentia 1788
  1962 Szalay Valentinum tangentia 1784
284 1963 Szalkay Georgium tangentia 1769-1776
  1964 Szalmás Andream tangentia 1772
  1965 Egerszalókiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1741-1795
  1966 Szalóky Franciscum tangentia 1801-1803
  1967 Szántay Andream tangentia 1795-1797
285 1968 Szántay Stephanum tangentia 1669
  1969 Szaniszló Emericum tangentia 1801
  1970 Szántó Gaspari cantoris testamentum  1773
  1971 Szántó Josephi inventarium 1740
  1972 Szántossy Andreae praepositi majoris testamentum  1696
  1973 Szarvas Alexandri testamentum 1776-1780
  1974 Szarvas Mathiae parochi testamentum  1795
  1975 Szarvaskőiensem ecclesiam tangentia 1804
  1976 Szász Michaelem tangentia 1781
  1977 Szathmáry Dominicum tangentia 1789
  1978 Szathmáry Nicolaum tangentia 1789
  1979 Szebeny Andream tangentia 1779
  1980 Széchenyi Georgii archiepiscopi fundationes 1692
  1981 Szegedy Franciscum episcopum tangentia 1678
  1982 Székács Adamum tangentia 1789
  1983 Székelyiensem capellam tangentia  1772
  1984 Székely Félis Pisrista capellanus castrensis 1797
  1985 Székely Joannis testamentum 1671
  1986 Szeldmajer Georgium tangentia 1773
  1987 Szeleczky Martinum tangentia 1795
  1988 Széles Joannis testamentum  1750
286 1989 hiányzik  
  1990 Szemetskey Josephum tangentia  1801
  1991 Szénay Paulum parochum Levelekiensem tangentia 1767
  1992 Szenary Michaelem parochum Hajzliniensem tangentia 1787
  1993 SzendreyAndream neoconversum tangentia 1793-1799
  1994 Szendrőládensem cclesiam tangentia 1772-1800
  1995 Szenterzsébetiensem ecclesiam tangentia 1716-1800
  1996 J. A. Szentgyörgyensem ecclesiam tangentia 1702-1796
287 1997 J.F. Szentgyörgyensem ecclesiam tangentia 1710-1798
  1998 Szentgyörgyi Gerardum tangentia 1794
  1999 Szentgyörgyi Ladislaum tangentia 1724
  2001 Szent-Imrey Stephanum tangentia 1782-1794
  2002 Szantisványiensem ecclesiam tangentia 1745-1803
  2003 Ad Szentmihály inducendussacerdos 1777
  2004 Szentmihályi Michaelem tangentia 1773-1800
  2005 Szentmiklóssy Gabrielem tangentia 1723
  2006 Szepessy Cletum tangentia 1798
  2007 hiányzik  
  2008 Szepessy Josephum tangentia 1800
  2009 Szepessy Samuelem tangentia  1791
  2010 Szepessy Thomae testamentum 1720 körül
  2011 Szerdahelyi Stephani a.diaconi testamentum 1708
  2012 Szidor Georgium tangentia 1799
  2013 Szigethi Franciscum tangentia 1761
  2014 Szihalmensem parochiam tangentia 1750-1798
  2015 Szikora Andream tangentia 1775
288 2016 Szikora Georgium tangentia 1786
  2017 Szikora Joannem presbyterum Gr. Ritus tangentia 1757
  2018 Szikszoviensem capellam tangentia 1785
  2019 Szirákiensem parochiam, ecclesiam tangentia 1780-1787
  2020 Szirmabesenyőensem parochiam, ecclesiam tangentia 1788-1795
  2021 Szklenár Joannem tangentia 1716
  2022 Szlantsik Georgium tangentia 1772
  2023 Szloboda Andream tangentia 1781-1782
  2024 Szoboty N. tangentia 1787
  2025 Szombathelyi Joannem tangentia 1784
  2026 Szomi Emericum tangentia 1778-1803
  2027 Szomolyensem parochiam tangentia 1775
  2028 Sztankovanszky Andream tangentia 1789
  2029 Sztankovics Franciscum tangentia 1802
  2030 Sztankovits Joannem tangentia 1797
  2031 Sztraka Venceslaum tangentia 1776-1779
  2031 Sztrapka N. tangentia 1727
  2033 Sztratimirovits Stephani litterae  1794
  2034 Szuhánszky Antonii testamentum 1792-1803
289 2035 Szoboszlóensem ecclesiam et parochiam tangentia 1772-1792
290 2036 Szuday Joannis testamentum 1789
  2037 Szuhányi Caeciliam Clarissam tangentia 1784
  2038 Szuhányi Franciscum tangentia 1775-1796
  2039 Szuhányi Georgium tangentia 1786
  2040 Szuhányi Theodorum tangentia 1789-1800
  2041 hiányzik  
  2042 Szuhay Annam tangentia 1794
  2043 Szögedy Joannem capellanum tangentia 1803
  2044 Szuhonyiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1777-1798
  2045 Szögyényi Emericum tangentia 1775-1779
  2045/a Szőlőssy Jacobi testamentum 1663
291 2046 hiányzik  
  2047 hiányzik  
  2048 Süle Joannis parochi relicta substantia 1770-1786
  2049 Szűcs Francisci testamentum tangentia 1750
  2050 Szűcs Georgii testamentum 1763
  2051 Szűr Francisci parochi relicta substantia 1797-1799
  2052 Szűr Franciscum parochum Szihalmensem tangentia 1790-1800
  2052/a Szentilonay Josephi canonici testamentum 1770
  2053 Szurdokpüspökiensem ecclesiam V 1737-1803
292 2054 Tchos Michaeli testamentum 1663
  2055 Takáts Catherinae Agriensis testamentum 1732
  2056 Takács Emericum expaulinum tangentia 1802
  2057 Takács Josephi obitus 1765
  2058 Takáts Ladislai testamentum 1798
  2059 Takáts Stephani parochi personalis 1735
  2060 Kistályensem parochiam tangentia 1760-1792
  2061 Tamásovits Andreae supplex 1799
  2062 Tamsovszky Martinum tangentia 1796
  2063 hiányzik  
  2064 Tardensem ecclesiam et parochiam tangentia 1763-1800
  2065 Tardosiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1752
293 2066 Tapolczensem abbatiam tangentia 1570-1800
294 2067 Tariensem ecclesiam et parochiam tangentia 1748-1789
  2068 Gy. Tarjániensem ecclesiam et parochiam tangentia 1741-1797
295 2069 Gy. Tarjániensem ludimagistrum tangentia 783
  2070 F- Tárkányiensem ecclesiam tangentia 1665-1800
  2071 Tarnaszentmiklósiensem ecclesiam tangentia 1783-1790
  2072 Tarnaszentmiklósiensem ludimagistrum tangentia 1769-1770
  2073 Tarnóczy Franciscum tangentia 1710
  2074 Tary Georgii testamentum 1773-1797
  2075 Tary Michaelis succentoris personalia  1785-1789
  2076 Taschler Josephum tangentia 1796
  2077 Tatár Michaelem tangentia 1773 körül
  2078 Téglássy Josephum canonicum tangentia 1785-1797
296 2079 Telekessy Stephanum episcopum tangentia 1709-1710
  2080 Telekessy Joannem parochum tangentia 1780
  2081 Telich Christiani parochi personalia 1745
  2082 Temesvári Josephae palinodia 1752
  2083 hiányzik  
  2084 Terenyei Stephani testamentum 1725
  2085 Tar Andreae personalia 1761-1780
  2085/a  Thary Michaelis parochi testamentum 1795-1805
  2086 Thassy Michaelem tangentia 1801
  2087 Thassy Rosaliae testamentum 1732
  2088 Thassiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1747-1801
297 2089 Thauszy Franciscum episcopum Zagrabiensem 1769
  2090 Thrásy Joannem bodensem parochum tangentia 1764
  2091 Turóczy Emerici testamentum 1784
  2092 Tibler Tobiam tangentia 1795
  2093 Tiboth Georgii Sigismundi testamentum 1542
  2094 Tiliczky Joannis querelae 1749
  2094/a Tiszakürtiensem parochiam tangentia 1784-1800
  2094/b Tiszabőensem parochiam tangentia 1771-1783
  2095 Tiszanánensem ecclesiam, parochiam tangentia 1764-1801
  2096 Tiszó Joannem tangentia 1771-1780
  2097 Tiszta Joannem alumnum 1777
  2098 Tiszapüspökiensem ecclesiam tangentia 1781-1797
  2098/a Tiszapüspökiensem ludirectorem tangentia 1793
298 2099 Tiszaszalókiensem ecclesiam tangentia 1761-1804
  2100 hiányzik  
  2101 Toldi Laurentium tangentia 1802-1804
  2102 Tolnay Ladislaum tangentia 1790-1792
  2103 Tomaskovits Michaelem tangentia 1796
  2104 Torkos Adamum tangentia 1798
  2105 Tóth Adalbertum tangentia 1776
  2106 Tóth Bernardum tangentia 1786-1798
  2107 Tóth Gaspari parochi testamentum 1760
  2108 Tóth Emerici parochi testamentum 1779
  2109 Tóth Jacobi caducitatem tangentia 1775-1795
299 2110 Tóth Josephum presbyterum tangentia 1786-1803
  2111 Tóth Michaelis remamsa substantia  1793-1804
  2112 Tóth Michaelem parochum (Kisvárda) tangentia 1776-1800
  2112/a Tóth Paulum parochum (T. Püspöki) tangentia 1748-1769
  2112/b Tóth Pauli presbyteri personalia 1794-1799
  2113 Tóth Petri parochi (Fancsal) testamentum 1790
  2114 Tóth Stephani parochi (S. Németi) testamentum 1779
  2115 Tóthmezey Josephum tangentia 1774
  2116 Transylvanienses alumnos tangentia 1784
  2117 Trentsiny Josephum tangentia 1794-1796
  2118 Trinitariorum provincialem tangentia 1784
  2119 Tulok Gabrielem tangentia 1800-1803
  2120 Tumliertz Ignatii remansa substantia 1789-1791
  2121 Torony Paulum tangentia 1800
300 2122 Török Emerici parochi substantia 1782
  2123  Török Joannem tangentia 1782
  2124 Török Michaelis canonici Agriensis testamentum 1762
  2125 Török Susannam  Török Joannem tangentia 1783
301 2126 Torner Ignatii typografiae praefecti acta 1770-1793
  2127 Törökszentmiklósiensem ecclesiam tangentia 1741-1803
  2128 Thumin Theresiam  Török Joannem tangentia 1778
302 2129 Tungli Stephanum tangentia 1786-1803
  2130 Turi Andreae canonici testamentum 1750
  2131 Turkeveiensem ecclesiam et parochiam tangentia 1771-1800
  2132 Turkeveiensem notarium, ludimagistrum tangentia 1784-1795
  2133 Turcsányi Franciscum tangentia 1799
  2134 Tussovianae Annae testamentum 1727
  2135 Turucz Annam tangentia 1777
  2136 Török Adami personalia 1762
  2137 Török Andream tangentia 1803
303 2138 Török Damascenum tangentia 1802
  2139 Török Christophorum tangentia 1788
  2140 Ubermanovits Josephum tangentia 1779-1791
  2141 Udvardy Ignatii parochi testamentaria 1797
  2142 Udvardy Ignatii inventarium 1797
  2143 Ujhutensem capellam et parochiam tangentia 1788-1804
  2144  Ujváry Joannis remansa substantia 1724
  2145 Urda Stephanum tangentia 1804
  2146 Urkony Lazari substantiae executio 1793-1801
  2147 Vagner Andream tangentia 1762-1780
304 2148 Vagner Josephum tangentia 1778
  2149 Vagyik personalia 1796-1801
  2150 Valdstein comitem tangentia 1797-1802
  2151 Valkó Andreae testamentum 1710
  2152 Válly Michaelis personalia 1764
  2153 Valter Paulum tangentia 1775-1798
  2154 Sajóvámosiensem capallaniam tangentia 1803
305 2155 Vámosgyörökiensem ecclesiam tangentia 1720-1801
  2156 Várady Staphani testamentum 1716
  2157 Váraszy Mathiam tangentia 1734
  2158 hiányzik  
  2159 Varga Catharinam tangentia 1790
  2160 Várkonyi Ladislai personali  1748
  2161 hiányzik  
  2162 Várossy Georgium tangentia 1717
  2163 Varsány Davidis uxorem tangentia 1721
  2164 Vasalich Georgii personalia tangentia 1759
  2165 Vasalich Joannis instantia 1759
  2166 Vásárhelyi Martini testamentum 1747
  2167 Vass Michaelis civis Agriensis testamentum  1749
  2168 Váraszó Mathiae parochi personalia tangentia 1708
  2167 Vattay Paulum tangentia 1793
  2170 Vatter Georgium tangentia 1799
  2171 Vavrek Joannem tangentia 1787-1797
  2172 Vaxman Antonium capellanum castrensem tangentia 1775
  2173 Véber Joannem parochum (Görömböly) tangentia 1801
  2174 Vécsey B. Blasium tangentia 1788
  2175 Véke ecclesiam tangentia 1794
  2176 Velenczeí Francisci canonici testamentum 1709
  2177 Velkropiensem parochiam tangentia 1791
306 2178 Ujvencsellőiensem ecclesiam, parochiam 1785-1802
  2179 Venes Mariae instantia 1755
  2180 Verantii episcopi correspondentia 1558-1563
  2128 Verebélyi Joannem tangentia 1775
  2182 Verebélyi Andreae relicta substantia tangentia 1773
  2183 De Verebélyiensi processione tangentia 1776
  2184 Verpelétiensem ecclesiam, parochiam tangentia 1763-1800
  2185 Vetésy Ladislaum concernentia tangentia 1793
  2186 Vezerics Davidem tangentia 1777
  2187 Vicarium generalem - Általános helynökről 1799-1800
  2188 Vicearchidiaconorum exmissiones - Esperesek kiküldetései 1775
  2189 Vicearchiaconalis decreti formula tangentia 1784
307 2190 Vicearchidiaconorum relationes tangentia 1749-1801
308 2191 Visitationes canonicas respicientes instructiones - Egyházlátogatásokra vonatkozó utasítások 1691-1779
  2192 Viktoris Andream tangentia 1797-1800
  2193 Viczmándy Ludovicum tangentia 1793-1794
  2194 Villinyi N. capellanum (Pétervására) tangentia 1774
  2195 Vimmert Antonium tangentia 1802
309 2196 Vincze Gasparo parochi personalia 1731
  2197 Vincze Joannem tangentia 1799
  2198 Vincze Josephum tangentia 1801
  2199 Virág Catharinae testamentum tangentia 1766
  2200 Visitator apostolicus pro insula Corsica constituitur 1760
  2201 Visitatio religiosorum fratrum Misericordiae 1781
  2202 Vislótzky Joannem emeritum provisorem 1776
  2202/a Vislótzky Joannem capellanum tangentia 1799-1800
  2203 Visznekliensem ecclesiam et parochiam tangentia 1747-1803
  2204 Visnovszky Joannem tangentia 1795
  2205 Vitararius Estheram tangentia 1796
  2206 Vitkovits Petri popae Rasciani instantia 1787
  2207 Vitlinszky Andream tangentia 1780-1794
  2208 Vittmann Mathiae substantia 1773
  2209 Vicziány Nicolai instantia 1797
  2210 Vladimir Michaelem alumnum tangentia 1791
  2211 Vojtavovszky Thomam monachum tangentia 1791
  2212 Vrana Stephanum professorem Vácziensem tangentia 1796
  2213 Vörös Andreae testamentum tangentia 1780-1781
  2214 Vörös Barbaram tangentia 1794
  2215 Vörös Ignatii testamentum tangentia 1797
  2216 Wornáts Stanislaum tangentia 1786
  2217 Zaáry Ladislai parochi Detkiensis testamentum 1782
  2218 Zabó vagi presbyteri excessus 1763
  2219 Zabolcsensis archidiaconi relationes 1791-1794
310 2220 Zábrády Andream parochum Solymosiensem tangentia 1767
  2221 Zábráczky Josephi litterae 1781-1784
  2222 Zalkodiensem parochiam, ecclesiam tangentia 1748-1800
  2223 Zareczky Augustum tangentia 1790-1797
  2224 Zatkó Michaelis testamentum 1755
  2225 Zavatkay Joannem tangentia 1707
  2226 De Zeimer Josephi testamento 1779
  2227 Zell Wolfgangi testamentum 1711
  2228 Zelenka parochum Nagykázmériensem tangentia 1775
  2229 Zenkay Catharinae testamentum 1776
  2230 Zerdahelyensi pro ecclesia supelles sacra 1788
311 2231 Zizeky Joannes administrator Szücsiensis 1748
  2232 Zobothin Ludovicum tangentia 1800
  2233 Zolnay Andeae canonici testamentum 1702
  2234 Zombory Michaelis debitum 1798
  2235 Zorger Michaelis canonici testamentum 1702
  2236 Zorger Gregorium tit. Episcopum tangentia 1728
  2237 Zsrnay Stephanum tangentia 1793-1795
  2238 Zsarnovetzky Joannem tangentia 1795
  2239 Zsércziensem ecclesiam et parochiam tangentia 1785-1800
  2240 Zsidai Ladislaum parochum tangentia 1780-1785
312 2241 Zsikovits Joannem tangentia 1790-1797
  2242 Zsitvay Franciscum tangentia 1797-1800
  2243 Zsolnay Andream abbatem (Pásztó) tangentia 1696
  2244 Zsolnay Martini instantia 1791