E) Különféle kéziratos könyvek 1649-1933
Az érseki irodán gyűjtött, majd levéltárba tett vegyestárgyú kéziratos könyvek alkotják ezt a 68 kötetből álló, 2,5 polcfolyóméter terjedelmű gyújteményt
Raktári szám: Cím: Év:
3344 Album congragationis Agoniae Christi 1690-1771
3345 Liber inventarium conventus Agriensis Minoritarum 1749-1866
3346 Historia domus Agriensis Societatis Jesu 1687-1738
3347 Historia domus Agriensis Societatis Jesu 1739-1772
3348 Diarium Clarissarum Pestiensium 1764-1775
3349 Congragationis BMV de Műmonte Carmel Stropkoviensis rationum liber 1700-1765
3350 Origo et occasio fundationis convictus Soproniensis 1649-1661
3351 Protocollum vicariale dioecesis Agriensis 1713-1739
3352 Conciones Hungaricae antiquae 1750-1760
3353 Regulatio parochiarum sub Josepho II.  
3354 Intimata transsumpta in re eecclesiastica 1784-1811
3355 Formulare cancellatiae archiepiscopalis 1840-1860
3356 Tabellae parochiarum et parochorum 1804
3357 Regestrum lecticele Bükkszenterzsébetiensis parochiae 1778-1784
3358 Diarium currentalium episcopalium parochi Felsőtárkány 1768-1778
3359 Actorum ex archivo dioecesano exceptorum consignatio 1813-1818
3360 Liber functionum episcopalium et ordinationum 1741-1761
3361 Protocollum ordinatorum 1762-1892
3362 Diarium juramentum alumnorum seminarii Agriensis 1765-1782
3363 Benignae ordinationes regiae in religionariis 1748-1766
3364 Acta commissionis in negotio religionis 1721-1731
3365 Püspöki körrendeletek (részben nyomtatott). 1782-1795
3366 Püspöki körrendeletek (részben nyomtatott). 1795-1799
3367 Intimata excelsi Consilii 1727-1787
3368 Intimata excelsi Consilii 1788-1810
3369 Tabella relationis districtus inferioris Abaújvár 1749
3370 Elenchua fundationum piarum capituli Agriensis 1758
3371 Bélapátfalvi plébániához érkezett püspöki körrendeletek 1763-1830
3372 Sarudi plébániához érkezett püspöki körrendeletek 1774-1783
3373 Sarudi plébániához érkezett püspöki körrendeletek 1783-1806
3374 Extractus Consilii resolutionum regiarum et intimatorum 1733-1775
3375 B. normales resolutiones in negotio religionis 1780-1804
3376 Normalverordnungen in geistlichen Fache 1786-1790
3377 Collectio normalium resolutionum in objectis ecclesiasticis 1790-1799
3378 Collectio normalium resolutionum in objectis ecclesiasticis 1800-1812
3379 Collectio normalium resolutionum in objectis ecclesiasticis 1816-1819
3380 Collectio operatorum in objectis polit-fundationalibus I.  1784-1799
3381 Collectio operatorum in objectis polit-fundationalibus II.  1784-1799
3382 B. Normales resolutiones et ordinationes in reg. Relig. 1791-1808
3383 Ideales resolutiones in materia religionis 1681-1790
3384 Puncta idealia circa investigationem nobilium 1725-1810
3385 Elenchus legum inre urbariali 1802
3386 Index b. resolutionum regiarum 1802-1803
3387 Extractus intimatorum Consilii Locumtenentialis 1776,1790 1794-1799
3388 Acta diaetalia anni 1728
3389 Curreentales dioecasanae I. 1734-1790
3390 Curreentales dioecasanae II. 1790-1804
3391 Collectio brevium et bullarum 1713-1775
3392 Casus religionarii in dioecesi Agriensi partractali 1790-1834
3393 Cathalogus Librorum bibliothecae Lycaei per Josephum Büky bibliothecarium oblatorum 1782
3394 Helymutató a régi levéltárhoz 1780 körül.
3395 Index archivi novi 1804-1813
3396 Index archivi novi 1830 körül
3397 Testamentum Joannis Komáromy canonici Agriensis 1750
3398 Mária Terézia utasítása a főispánokhoz 1768
3399 De unione Ruthenorum 1760 körül
3400 Capituli Strigoniensis recessus a statutis Barkóczyanis 1762
3401 Rationes structurae novae ecclesiae Agriensis 1838
3402 Pauperum Instituti acta 1805
3403 Munkacsiensis Graeci Ritus Cath. Episcopatus acta 1692-1773
3404 Emlékirat Rechberg és Hübner austriai miniszterekhez 1859
3405 Az egri érs. líceum fizikai múzeumának leltára 1896
3406 Az egri érs. Líceum múzeumának szépművészeti alapleltára 1920
3407 Az egri érs. Líceum múzeumának alapleltára 1901-1933
3408 Heves megyei 1848-49-iki honvédek összeírása 1890 körül
3409 Tanítói jövedelmek bevallása A-K. 1892
3410 Tanítói jövedelmek bevallása K-Z.  
3411 Plébániák kateszteri birtokívei 1889